Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توزیع کمک‌های نقدی به خانواده‌ها نیازمند در کندهار

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا (UNHCR) روند کمک‌های نقدی، به ارزش ۲۴ میلیون افغانی را برای پنج‌صد خانواده، در کندهار آغاز کرد.

مسوولان محلی کندهار می‌گویند، که این خانواده‌ها یک سال پیش سروی شده بودند و در میان آنان، مهاجران تازه برگشته به کشور، بیجاشدگان داخلی و معلولان نیز شامل استند.

نقیب االله مؤمن، سرپرست ریاست مهاجرین و عودت‌کنندگان کندهار، گفت: «در این جمع عودت کنندگان هم استند، معلولان هم حضور دارند و افراد بی سرپرست هم استند.»

در همین حال، شماری از دریافت‌کنند‌گان کمک‌ها می‌گویند، که از اثر خشک‌سالی و بهای بلند مواد خوراکه، نمی‌تواند هزینه خانواده‌های خود را تأمین کنند.

الله داد، نیازمند – کندهار، گفت: «نادار استیم، چیزی نداریم، پیسه دوا نیست.»

سردار محمد، نیازمند – کندهار، گفت: «امیدوارم که ارزانی شود، یگان کار و بار پیدا شود.»

از سویی هم، شماری از جوانان رضاکار در کابل نیز برای بیش از ۳۵۰ خانواده نیازمند، مواد سوختی توزیع کرده‌اند.

گل بیگم، نیازمند – کابل، گفت: «کار و بار نیست، زمستان سخت آمده است، چند برابر زمستان‌های دیگر، هیچ چیزی نداریم.»

عبدالرب، نیازمند - کابل گفت: «مارکیت می‌روم با کراچی کار می‌کنم، ۵۰ یا ۱۰۰ افغانی کار می‌کنم، این پیسه از خرچ نان خشک بیرون نمی‌شود»

این کمک‌ها در حالی به نیازمندان توزیع می‌شود که اخیرا با وضع محدودیت‌ها بر کاربانوان در نهاد‌های مدد‌رسان داخلی و خارجی، بسیاری از نهاد‌ها، فعالیت‌های خود را به تعلیق در آوردند و این امر، سبب کُند شدن روند کمک‌رسانی به مردم شده است.

توزیع کمک‌های نقدی به خانواده‌ها نیازمند در کندهار

از سویی هم، شماری از جوانان رضاکار در کابل نیز برای بیش از ۳۵۰ خانواده نیازمند، مواد سوختی توزیع کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا (UNHCR) روند کمک‌های نقدی، به ارزش ۲۴ میلیون افغانی را برای پنج‌صد خانواده، در کندهار آغاز کرد.

مسوولان محلی کندهار می‌گویند، که این خانواده‌ها یک سال پیش سروی شده بودند و در میان آنان، مهاجران تازه برگشته به کشور، بیجاشدگان داخلی و معلولان نیز شامل استند.

نقیب االله مؤمن، سرپرست ریاست مهاجرین و عودت‌کنندگان کندهار، گفت: «در این جمع عودت کنندگان هم استند، معلولان هم حضور دارند و افراد بی سرپرست هم استند.»

در همین حال، شماری از دریافت‌کنند‌گان کمک‌ها می‌گویند، که از اثر خشک‌سالی و بهای بلند مواد خوراکه، نمی‌تواند هزینه خانواده‌های خود را تأمین کنند.

الله داد، نیازمند – کندهار، گفت: «نادار استیم، چیزی نداریم، پیسه دوا نیست.»

سردار محمد، نیازمند – کندهار، گفت: «امیدوارم که ارزانی شود، یگان کار و بار پیدا شود.»

از سویی هم، شماری از جوانان رضاکار در کابل نیز برای بیش از ۳۵۰ خانواده نیازمند، مواد سوختی توزیع کرده‌اند.

گل بیگم، نیازمند – کابل، گفت: «کار و بار نیست، زمستان سخت آمده است، چند برابر زمستان‌های دیگر، هیچ چیزی نداریم.»

عبدالرب، نیازمند - کابل گفت: «مارکیت می‌روم با کراچی کار می‌کنم، ۵۰ یا ۱۰۰ افغانی کار می‌کنم، این پیسه از خرچ نان خشک بیرون نمی‌شود»

این کمک‌ها در حالی به نیازمندان توزیع می‌شود که اخیرا با وضع محدودیت‌ها بر کاربانوان در نهاد‌های مدد‌رسان داخلی و خارجی، بسیاری از نهاد‌ها، فعالیت‌های خود را به تعلیق در آوردند و این امر، سبب کُند شدن روند کمک‌رسانی به مردم شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره