Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ساخت ۴ شبکه آب‌رسانی در ولایت خوست

ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت خوست در همکاری با یک نهاد مددرسان چهار شبکه آب‌رسانی را به ارزش چهارده میلیون افغانی در این ولایت ساخته‌اند.

در حدود ۷۰۰ خانواده همزمان با بهره‌برداری این پروژه‌ها به آب آشامیدنی دست‌رسی پیدا کردند.

شبکه‌های آب‌رسانی در شهر و ولسوالی اسماعیل‌خیل ساخته شده‌اند.

محمد حکیم، مسوول ولایتی موسسه کوار، گفت: «در مجموع پنج روستا در نظر گرفته شده بود که یک روستای آن به دلیل کمبود بودجه از طرف دونر (کمک کننده) ختم شده اما در چهار روستا همین چاه‌های عمیق و ذخیره‌های ارتفاعی کانکریتی ساخته شده است.»

باشندگان محل از ساخت شبکه‌های آبرسانی در مناطق شان، شادمان استند.

محمدجان، باشنده خوست، در باره اهمیت این شبکه‌ها گفت: «این پروژه برای ما خیلی بزرگ است ما از ناحیه آب خیلی به تکلیف بودیم ما خیلی از این پروژه بهره‌مند شدیم.»

سیدالله، یکی دیگر از باشندگان خوست، می‌گوید: «حالا در برابر هر خانه‌ی ما در اینجا یک نل نصب شده است و خوشحال استیم.»

با این حال، مسوولان محلی خوست، عملی کردن این گونه پروژه‌ها را با اهمیت می‌خوانند.

محمد انور دین پرور، معاون ولایت خوست، به طلوع‌نیوز گفت: «ما به تمامی موسسات اعلام کرده‌ایم که به قیمت سر خود امنیت شما را تأمین می‌کنیم.»

این در حالی‌ست که هنوزهم باشندگان مناطق دوردست در ولایت خوست به آب آشامیدنی دست‌رسی ندارند.

ساخت ۴ شبکه آب‌رسانی در ولایت خوست

در حدود ۷۰۰ خانواده همزمان با بهره‌برداری این پروژه‌ها به آب آشامیدنی دست‌رسی پیدا کردند.

Thumbnail

ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت خوست در همکاری با یک نهاد مددرسان چهار شبکه آب‌رسانی را به ارزش چهارده میلیون افغانی در این ولایت ساخته‌اند.

در حدود ۷۰۰ خانواده همزمان با بهره‌برداری این پروژه‌ها به آب آشامیدنی دست‌رسی پیدا کردند.

شبکه‌های آب‌رسانی در شهر و ولسوالی اسماعیل‌خیل ساخته شده‌اند.

محمد حکیم، مسوول ولایتی موسسه کوار، گفت: «در مجموع پنج روستا در نظر گرفته شده بود که یک روستای آن به دلیل کمبود بودجه از طرف دونر (کمک کننده) ختم شده اما در چهار روستا همین چاه‌های عمیق و ذخیره‌های ارتفاعی کانکریتی ساخته شده است.»

باشندگان محل از ساخت شبکه‌های آبرسانی در مناطق شان، شادمان استند.

محمدجان، باشنده خوست، در باره اهمیت این شبکه‌ها گفت: «این پروژه برای ما خیلی بزرگ است ما از ناحیه آب خیلی به تکلیف بودیم ما خیلی از این پروژه بهره‌مند شدیم.»

سیدالله، یکی دیگر از باشندگان خوست، می‌گوید: «حالا در برابر هر خانه‌ی ما در اینجا یک نل نصب شده است و خوشحال استیم.»

با این حال، مسوولان محلی خوست، عملی کردن این گونه پروژه‌ها را با اهمیت می‌خوانند.

محمد انور دین پرور، معاون ولایت خوست، به طلوع‌نیوز گفت: «ما به تمامی موسسات اعلام کرده‌ایم که به قیمت سر خود امنیت شما را تأمین می‌کنیم.»

این در حالی‌ست که هنوزهم باشندگان مناطق دوردست در ولایت خوست به آب آشامیدنی دست‌رسی ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره