Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واگذاری دوباره ثبت ویزای ایران به شرکت‌های گردشگری در هرات

پس از شکایت‌ها از انحصاری شدن ثبت درخواست ویزای ایران از سوی یک شرکت در هرات، کنسولگری ایران می‌گوید که این روند را به صد‌ها شرکت گردشگری در هرات واگذار می‌کند.

به گفته سرکنسول ایران در هرات، این کشور در زمینه صدور ویزا به شهروندان افغانستان، سهولت‌های بیش‌تر فراهم می‌کند.

محمد صدیقی فر، سرکنسول ایران در هرات، گفت: «توافقاتی که با مقامات اداره محلی کردیم، تصمیم گرفته شد که به روند قبلی برگردیم و با مشارکت همه آژانس‌های مسافرتی که شرایط لازم را برای ثبت نام و اخذ فورمه مربوط به ثبت روادید، آن هم فقط در حوزه جهان‌گردی دارند، ان‌شاءالله از سر بگیریم.»

این دیپلمات ایرانی در یک نشست خبری می‌افزاید که به دلیل اختلافات و برخی چالش‌ها، برای مدتی ثبت درخواست ویزای این کشور، از شرکت‌های گردشگری گرفته شده بود.

از سویی هم، این اقدام کنسولگری ایران با استقبال شرکت‌های گردشگری و درخواست‌کنندگان ویزای این کشور، روبه‌رو شده است.

محمد قاسم یوسفی، مسوول شرکت گردشگری در هرات، گفت: «به شکل عادی شود، ما ۱۵۰ افغانی که قبلاً ثبت نام می‌کردیم، حالا هم می‌کنیم. اما آن شرکت جمع شود و مثل ما یک شرکت است و بیاید کار کند.»

نور الدین، مسوول شرکت گردشگری در هرات، گفت: «ما همینجا کرایه می‌دهیم، همینجا مصرف کردیم. تمام همین شرکت‌ها زحمت کشیدند، بالاخره جواز گرفتند، مالیه می‌دهند.»

در همین حال، درخواست‌کنندگان ویزای ایران در هرات خواهان فراهم شدن سهولت‌های بیش‌تر در زمینه صدور ویزا استند.

رامین، درخواست‌کننده ویزای ایران، گفت: «ما فقط می‌خواهیم که مثل سابق شود. کار مثل سابق باشد و در یک روز تمام شود.»

گلبدین، درخواست‌کننده ویزای ایران، گفت: «شروع شود که به این مسلمانان ویزه بدهند. مردم خیلی به عذاب استند، مشکل دارند و مریض دار استند.»

هفته پیش صدور ویزای ایران از سر گرفته شد؛ اما واگذاری روند ثبت درخواست ویزا به یک شرکت، انتقاد شرکت‌های گردشگری و درخواست‌کنندگان را به همراه داشت.

بر بنیاد آمار‌ها، نزدیک به ۳۰۰ شرکت گردشگری در زمینه ثبت درخواست ویزای ایران در هرات فعالیت می‌کنند.

واگذاری دوباره ثبت ویزای ایران به شرکت‌های گردشگری در هرات

در همین حال، درخواست‌کنندگان ویزای ایران در هرات خواهان فراهم شدن سهولت‌های بیش‌تر در زمینه صدور ویزا استند.

تصویر بندانگشتی

پس از شکایت‌ها از انحصاری شدن ثبت درخواست ویزای ایران از سوی یک شرکت در هرات، کنسولگری ایران می‌گوید که این روند را به صد‌ها شرکت گردشگری در هرات واگذار می‌کند.

به گفته سرکنسول ایران در هرات، این کشور در زمینه صدور ویزا به شهروندان افغانستان، سهولت‌های بیش‌تر فراهم می‌کند.

محمد صدیقی فر، سرکنسول ایران در هرات، گفت: «توافقاتی که با مقامات اداره محلی کردیم، تصمیم گرفته شد که به روند قبلی برگردیم و با مشارکت همه آژانس‌های مسافرتی که شرایط لازم را برای ثبت نام و اخذ فورمه مربوط به ثبت روادید، آن هم فقط در حوزه جهان‌گردی دارند، ان‌شاءالله از سر بگیریم.»

این دیپلمات ایرانی در یک نشست خبری می‌افزاید که به دلیل اختلافات و برخی چالش‌ها، برای مدتی ثبت درخواست ویزای این کشور، از شرکت‌های گردشگری گرفته شده بود.

از سویی هم، این اقدام کنسولگری ایران با استقبال شرکت‌های گردشگری و درخواست‌کنندگان ویزای این کشور، روبه‌رو شده است.

محمد قاسم یوسفی، مسوول شرکت گردشگری در هرات، گفت: «به شکل عادی شود، ما ۱۵۰ افغانی که قبلاً ثبت نام می‌کردیم، حالا هم می‌کنیم. اما آن شرکت جمع شود و مثل ما یک شرکت است و بیاید کار کند.»

نور الدین، مسوول شرکت گردشگری در هرات، گفت: «ما همینجا کرایه می‌دهیم، همینجا مصرف کردیم. تمام همین شرکت‌ها زحمت کشیدند، بالاخره جواز گرفتند، مالیه می‌دهند.»

در همین حال، درخواست‌کنندگان ویزای ایران در هرات خواهان فراهم شدن سهولت‌های بیش‌تر در زمینه صدور ویزا استند.

رامین، درخواست‌کننده ویزای ایران، گفت: «ما فقط می‌خواهیم که مثل سابق شود. کار مثل سابق باشد و در یک روز تمام شود.»

گلبدین، درخواست‌کننده ویزای ایران، گفت: «شروع شود که به این مسلمانان ویزه بدهند. مردم خیلی به عذاب استند، مشکل دارند و مریض دار استند.»

هفته پیش صدور ویزای ایران از سر گرفته شد؛ اما واگذاری روند ثبت درخواست ویزا به یک شرکت، انتقاد شرکت‌های گردشگری و درخواست‌کنندگان را به همراه داشت.

بر بنیاد آمار‌ها، نزدیک به ۳۰۰ شرکت گردشگری در زمینه ثبت درخواست ویزای ایران در هرات فعالیت می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره