Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معین وزارت اطلاعات و فرهنگ: محدودیت بر آموزش و کار زنان دایمی نیست

معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشستی میان جوانان در ارزگان می‌گوید که محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران در کشور دایمی نیست.

او می‌افزاید که امارت اسلامی تلاش دارد تا بر اساس شریعت اسلامی زمینه‌ی کار و آموزش برای زنان و دختران در کشور فراهم کند.

محمد یونس راشد، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت:‌ «امارت اسلامی افغانستان برای تعلیم و کار زنان و دختران مصروف ساختن پالیسی است حقوقی که در چوکات مقدس شریعت به زنان داده شده است، امارت اسلامی به آن متعهد است.»

جاوید خپلواک، باشنده ارزگان، گفت:‌ «در برابر خواهران ما که دروازه‌های تعلیم بسته شده، تا چه زمانی بسته خواهد بود. حال آن که این یک گونه سوژه است که ما به دست خارجی‌ها داده‌ایم.»

در همین حال، شماری از جوانان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا با ایجاد زمینه‌های شغلی، جلو مهاجرت‌های غیر قانونی را بگیرد.

ولی محمد پخلا، باشنده ارزگان، گفت: «همین حالا در بسیاری از ادارات در ارزگان، یک کمیسیون است که کار می‌کند، افرادی که در ادارات گذشته کار کرده‌اند، از تمامی ادارات خارج می‌شوند.»

اکبر جان، باشنده ارزگان، گفت: «به کدام لحاظ کمیسیون تصفیه یک مامور ملکی را اخراج می‌کند، در تمام کشور نمی‌شود، اما در ارزگان می‌شود. چرا می‌شود.»

جمعه گل همت، باشنده ارزگان، گفت: «من در این کشور دانشگاه خواندم، آیا جرم کرده‌ام، یا گناه کرده‌ام که اگر در نظام گذشته شانزده سال مکتب و دانشگاه خواندم، آیا این گناه من است؟»

با این همه، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که به تاز‌گی کار روی طرحی را آغاز کرده که با عملی شدن آن به بیش از سه میلیون جوان زمینه کار فراهم خواهد شد.

این در حالی است که پیش از این شماری جوانان در کشور بی‌کاری و گماشته شدن افراد غیر تخصصی در نهاد‌ها را علت اصلی مهاجرت از کشور عنوان کرده بودند.

معین وزارت اطلاعات و فرهنگ: محدودیت بر آموزش و کار زنان دایمی نیست

در همین حال، شماری از جوانان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا با ایجاد زمینه‌های شغلی، جلو مهاجرت‌های غیر قانونی را بگیرد.

تصویر بندانگشتی

معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشستی میان جوانان در ارزگان می‌گوید که محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران در کشور دایمی نیست.

او می‌افزاید که امارت اسلامی تلاش دارد تا بر اساس شریعت اسلامی زمینه‌ی کار و آموزش برای زنان و دختران در کشور فراهم کند.

محمد یونس راشد، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت:‌ «امارت اسلامی افغانستان برای تعلیم و کار زنان و دختران مصروف ساختن پالیسی است حقوقی که در چوکات مقدس شریعت به زنان داده شده است، امارت اسلامی به آن متعهد است.»

جاوید خپلواک، باشنده ارزگان، گفت:‌ «در برابر خواهران ما که دروازه‌های تعلیم بسته شده، تا چه زمانی بسته خواهد بود. حال آن که این یک گونه سوژه است که ما به دست خارجی‌ها داده‌ایم.»

در همین حال، شماری از جوانان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا با ایجاد زمینه‌های شغلی، جلو مهاجرت‌های غیر قانونی را بگیرد.

ولی محمد پخلا، باشنده ارزگان، گفت: «همین حالا در بسیاری از ادارات در ارزگان، یک کمیسیون است که کار می‌کند، افرادی که در ادارات گذشته کار کرده‌اند، از تمامی ادارات خارج می‌شوند.»

اکبر جان، باشنده ارزگان، گفت: «به کدام لحاظ کمیسیون تصفیه یک مامور ملکی را اخراج می‌کند، در تمام کشور نمی‌شود، اما در ارزگان می‌شود. چرا می‌شود.»

جمعه گل همت، باشنده ارزگان، گفت: «من در این کشور دانشگاه خواندم، آیا جرم کرده‌ام، یا گناه کرده‌ام که اگر در نظام گذشته شانزده سال مکتب و دانشگاه خواندم، آیا این گناه من است؟»

با این همه، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که به تاز‌گی کار روی طرحی را آغاز کرده که با عملی شدن آن به بیش از سه میلیون جوان زمینه کار فراهم خواهد شد.

این در حالی است که پیش از این شماری جوانان در کشور بی‌کاری و گماشته شدن افراد غیر تخصصی در نهاد‌ها را علت اصلی مهاجرت از کشور عنوان کرده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره