Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گشایش ذخیره‌گا گاز مایع به هزینه ۱۰۰میلیون در بغلان

ذخایر گازمایع، با هزینه بیش از یک‌صد میلیون افغانی از سوی سرپرست وزارت مالیه در ولایت بغلان گشایش یافت.

وزارت مالیه می‌گوید که این ذخایر، ظرفیت نگه‌داری سه صد تُن گاز را دارد.

هدایت الله بدری، سرپرست وزارت مالیه کشور، گفت: «خاص برای مردم بغلان زمینه کار برابر می‌شود ضرورت مردم بغلان رفع می‌شود و مانند سپین‌زر کندز و تمام شرکت‌های که ما داریم و ما اراده داریم که ان‌شاءلله آن را فعال می‌کنیم.»

سمیع الله حزب الله، والی ولایت بغلان، گفت: «مسوولان امارت اسلامی که است آن‌ها کوشش می‌کنند که برای ملت کار کنند در هر بخشی که باشد.»

در همین حال، رییس عمومی شرکت دولتی مواد نفتی و گاز مایع می‌گوید که پس از این، بهای مواد نفتی در بازار‌ها کاهش خواهد یافت.

محمد نصیر رحیمی، رییس عمومی شرکت دولتی نفت و گاز، گفت: «رهبری شرکت نفت و گاز اراده دارد که در افغانستان ذخایر استراتیژیک که است تمام کوشش ما این است که از آن استفاده کنیم.»

همزمان با این، شماری از بازرگان، از حکومت سرپرست می‌خواهند تا آنان را بیش‌تر پشتیبانی کنند.

شفیق الله، مسوول اتحادیه تانک‌های تیل- بغلان، گفت: «تمام تجارهای ولایت بغلان از این حمایت می‌کنند و اگر دولت ما امارت اسلامی بتواند که دیگر هم همین‌طور در راه رشد همین‌قسم تاسیسات اقدام کنند این کار خوب است نیک است.»

عبدالکریم شاهین، بازرگان، گفت: «این پروژه یک پروژه با اهمیت ملی است زمینه سرمایه‌گذاری را برای تجار فراهم ساخته همچنان برای مردم جایگاه را پیدا کرده.»

این ذخیره‌گاه نفتی در منطقه کوتل باغابی شهر پلخمری با ذخیره‌های گاز، ترازو‌های تناژبلند و سیتم مجهزآتش‌نشانی ساخته شده است و در صورت نیاز، از همین مکان گازمایع را به شهرکابل و دیگر ولایت‌ها نیز، انتقال می‌دهند.

گشایش ذخیره‌گا گاز مایع به هزینه ۱۰۰میلیون در بغلان

همزمان با این، شماری از بازرگان، از حکومت سرپرست می‌خواهند تا آنان را بیش‌تر پشتیبانی کنند.

تصویر بندانگشتی

ذخایر گازمایع، با هزینه بیش از یک‌صد میلیون افغانی از سوی سرپرست وزارت مالیه در ولایت بغلان گشایش یافت.

وزارت مالیه می‌گوید که این ذخایر، ظرفیت نگه‌داری سه صد تُن گاز را دارد.

هدایت الله بدری، سرپرست وزارت مالیه کشور، گفت: «خاص برای مردم بغلان زمینه کار برابر می‌شود ضرورت مردم بغلان رفع می‌شود و مانند سپین‌زر کندز و تمام شرکت‌های که ما داریم و ما اراده داریم که ان‌شاءلله آن را فعال می‌کنیم.»

سمیع الله حزب الله، والی ولایت بغلان، گفت: «مسوولان امارت اسلامی که است آن‌ها کوشش می‌کنند که برای ملت کار کنند در هر بخشی که باشد.»

در همین حال، رییس عمومی شرکت دولتی مواد نفتی و گاز مایع می‌گوید که پس از این، بهای مواد نفتی در بازار‌ها کاهش خواهد یافت.

محمد نصیر رحیمی، رییس عمومی شرکت دولتی نفت و گاز، گفت: «رهبری شرکت نفت و گاز اراده دارد که در افغانستان ذخایر استراتیژیک که است تمام کوشش ما این است که از آن استفاده کنیم.»

همزمان با این، شماری از بازرگان، از حکومت سرپرست می‌خواهند تا آنان را بیش‌تر پشتیبانی کنند.

شفیق الله، مسوول اتحادیه تانک‌های تیل- بغلان، گفت: «تمام تجارهای ولایت بغلان از این حمایت می‌کنند و اگر دولت ما امارت اسلامی بتواند که دیگر هم همین‌طور در راه رشد همین‌قسم تاسیسات اقدام کنند این کار خوب است نیک است.»

عبدالکریم شاهین، بازرگان، گفت: «این پروژه یک پروژه با اهمیت ملی است زمینه سرمایه‌گذاری را برای تجار فراهم ساخته همچنان برای مردم جایگاه را پیدا کرده.»

این ذخیره‌گاه نفتی در منطقه کوتل باغابی شهر پلخمری با ذخیره‌های گاز، ترازو‌های تناژبلند و سیتم مجهزآتش‌نشانی ساخته شده است و در صورت نیاز، از همین مکان گازمایع را به شهرکابل و دیگر ولایت‌ها نیز، انتقال می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره