Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تطبیق بیش از پنجاه پروژه توسعه‌یی در کندز

مسوولان محلی در کندز، از تطبیق بیش از پنجاه پروژه توسعه‌یی به ارزش ٨٥ میلیون افغانی، در سال روان در این ولایت، خبر می‌دهند.

به گفته‌ آنان، این پروژه‌ها شامل ساخت دیوارهای استنادی، جاده‌ها، ایجاد شبکه‌های آب‌رسانی و پروژه‌های دیگر بوده است.

عتیق الله جلیلی، آمر خدمات انجینری ریاست انکشاف دهات کندز، گفت: «ریاست انکشاف دهات ولایت کندز با هماهنگی موسسات همکار و ادارات محلی به تعداد بیش از ۵۰ پروژه عامه المنفعه در ۹ ولسوالی و مرکز ولایت کندز به ارزش بیش از هشتاد و پنج میلیون افغانی تطبیق نموده است.»

در همین حال، شماری از باشندگان کندز، از تطبیق این پروژه‌ها خرسند استند؛ اما آن را برای حل چالش‌های شان، بسنده نمی‌دانند.

الله نور، باشنده کندز، گفت: «مردم خیلی خرسند استند. خصوصاً سهولیت خیلی زیادی آمده است. اما ما می‌خواهیم که موسسات باید در بخش کلینیک همکاری کنند و هم‌چنان در مورد برق نیز همکاری کنند.»

محمد ولی، یک باشنده دیگر کندز، گفت:«ما می‌خواهیم تا کلینیک ما دوباره ساخته شود. آب کانال بر مکتب سرازیر می‌شود، این کانال ساخته شود، سرک‌ها ساخته شود.»

حبیب الله، باشنده کندز، گفت: «این کافی نیست. کندز یک ولایت زراعتی است ما می‌خواهیم که در بخش زراعت با ما کمک‌های دیگری نیز صورت گیرد.»

این پروژه‌ها در حالی در کندز تطبیق شده‌اند که بخش‌های زیادی از این ولایت در سال‌های گذشته گواه نبردهای شدید بود و باشندگان آن، از ارایه خدمات آموزشی، بهداشتی و انکشافی، محروم مانده‌اند.

تطبیق بیش از پنجاه پروژه توسعه‌یی در کندز

در همین حال، شماری از باشندگان کندز، از تطبیق این پروژه‌ها خرسند استند؛ اما آن را برای حل چالش‌های شان، بسنده نمی‌دانند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی در کندز، از تطبیق بیش از پنجاه پروژه توسعه‌یی به ارزش ٨٥ میلیون افغانی، در سال روان در این ولایت، خبر می‌دهند.

به گفته‌ آنان، این پروژه‌ها شامل ساخت دیوارهای استنادی، جاده‌ها، ایجاد شبکه‌های آب‌رسانی و پروژه‌های دیگر بوده است.

عتیق الله جلیلی، آمر خدمات انجینری ریاست انکشاف دهات کندز، گفت: «ریاست انکشاف دهات ولایت کندز با هماهنگی موسسات همکار و ادارات محلی به تعداد بیش از ۵۰ پروژه عامه المنفعه در ۹ ولسوالی و مرکز ولایت کندز به ارزش بیش از هشتاد و پنج میلیون افغانی تطبیق نموده است.»

در همین حال، شماری از باشندگان کندز، از تطبیق این پروژه‌ها خرسند استند؛ اما آن را برای حل چالش‌های شان، بسنده نمی‌دانند.

الله نور، باشنده کندز، گفت: «مردم خیلی خرسند استند. خصوصاً سهولیت خیلی زیادی آمده است. اما ما می‌خواهیم که موسسات باید در بخش کلینیک همکاری کنند و هم‌چنان در مورد برق نیز همکاری کنند.»

محمد ولی، یک باشنده دیگر کندز، گفت:«ما می‌خواهیم تا کلینیک ما دوباره ساخته شود. آب کانال بر مکتب سرازیر می‌شود، این کانال ساخته شود، سرک‌ها ساخته شود.»

حبیب الله، باشنده کندز، گفت: «این کافی نیست. کندز یک ولایت زراعتی است ما می‌خواهیم که در بخش زراعت با ما کمک‌های دیگری نیز صورت گیرد.»

این پروژه‌ها در حالی در کندز تطبیق شده‌اند که بخش‌های زیادی از این ولایت در سال‌های گذشته گواه نبردهای شدید بود و باشندگان آن، از ارایه خدمات آموزشی، بهداشتی و انکشافی، محروم مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره