Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تشویق مردم به سرمایه‌گذاری از سوی یک خانواده چینایی در کندهار

یک خانواده چینایی که در کندهار زندگی می‌کند، می‌گوید که تلاش دارد تا مردم را به سرمایه‌گذاری‌های کوچک تشویق کنند.

خانواده سن فای که به دین اسلام مشرف شده، زمینه شغل‌های کوچک را به حمایت شماری از بازرگانان چینی برای برخی از خانواده‌های نیازمند در این ولایت، فراهم ساخته است.

این خانواده سه نفری چهار سال است که در کندهار زندگی می‌کند.

اعضای این خانواده به فعالیت‌های بازرگانی مصروف استند و در نظر دارند تا به خانواده‌های نیازمند آموزش دهند که چگونه کاروبار کوچک را به فعالیت‌های بازرگانی مبدل کنند و خودکفا شوند.

سن فای، سرمایه‌گذار چینایی، گفت: «مشوره من این است که کاروبار باید از یک چیز کوچک آغاز شود، در ده یا بیست سال بزرگ خواهد شد. این فکر را نکنید که در یک روز یا یک ماه پیروز خواهید شد.»

جولیا، خانم سن فای، به طلوع‌نیوز گفت: «من معاون همسر خود استم در خانه کار می کنم. با شماری از نمایندگان شرکت‌های تولیدی در چین هماهنگی می‌کنم و همچنان مسوولیت مالی یک شرکت و خانواده را به پیش می‌برم.»

در همین حال، شماری از خانواده‌های نیازمند در کندهار از حکومت سرپرست و بازرگانان می‌خواهند که از بهر خودکفایی، برای آنان زمینه‌های کوچک کاری را فراهم کنند.

غمی، دکان‌دار در کندهار، گفت: «حکومت و بازرگانان ملی باید روی یک طرح کار کنند تا مردم بفهمند با پول کم کاروبار کنند و خود و خانواده خود را از فقر نجات دهند.»

سردار آغا، باشنده بعدی در کندهار، در این باره گفت: «به این خانواده‌های نیازمند از پنج الی ده هزار افغانی یک کاروبار کوچک نیاز است.»

گفته می‌شود که این شهروندان چین افزون بر آموزش راهکارهای بازرگانی کوچک، برای ده‌ها خانواده در کندهار در ایجاد فارم‌های مرغداری کمک کرده است تا بتوانند از این رهگذر، هزینه‌ی خانواده‌های خود را تامین کنند.

تشویق مردم به سرمایه‌گذاری از سوی یک خانواده چینایی در کندهار

در همین حال، شماری از خانواده‌های نیازمند در کندهار از حکومت سرپرست و بازرگانان می‌خواهند که از بهر خودکفایی، برای آنان زمینه‌های کوچک کاری را فراهم کنند.

تصویر بندانگشتی

یک خانواده چینایی که در کندهار زندگی می‌کند، می‌گوید که تلاش دارد تا مردم را به سرمایه‌گذاری‌های کوچک تشویق کنند.

خانواده سن فای که به دین اسلام مشرف شده، زمینه شغل‌های کوچک را به حمایت شماری از بازرگانان چینی برای برخی از خانواده‌های نیازمند در این ولایت، فراهم ساخته است.

این خانواده سه نفری چهار سال است که در کندهار زندگی می‌کند.

اعضای این خانواده به فعالیت‌های بازرگانی مصروف استند و در نظر دارند تا به خانواده‌های نیازمند آموزش دهند که چگونه کاروبار کوچک را به فعالیت‌های بازرگانی مبدل کنند و خودکفا شوند.

سن فای، سرمایه‌گذار چینایی، گفت: «مشوره من این است که کاروبار باید از یک چیز کوچک آغاز شود، در ده یا بیست سال بزرگ خواهد شد. این فکر را نکنید که در یک روز یا یک ماه پیروز خواهید شد.»

جولیا، خانم سن فای، به طلوع‌نیوز گفت: «من معاون همسر خود استم در خانه کار می کنم. با شماری از نمایندگان شرکت‌های تولیدی در چین هماهنگی می‌کنم و همچنان مسوولیت مالی یک شرکت و خانواده را به پیش می‌برم.»

در همین حال، شماری از خانواده‌های نیازمند در کندهار از حکومت سرپرست و بازرگانان می‌خواهند که از بهر خودکفایی، برای آنان زمینه‌های کوچک کاری را فراهم کنند.

غمی، دکان‌دار در کندهار، گفت: «حکومت و بازرگانان ملی باید روی یک طرح کار کنند تا مردم بفهمند با پول کم کاروبار کنند و خود و خانواده خود را از فقر نجات دهند.»

سردار آغا، باشنده بعدی در کندهار، در این باره گفت: «به این خانواده‌های نیازمند از پنج الی ده هزار افغانی یک کاروبار کوچک نیاز است.»

گفته می‌شود که این شهروندان چین افزون بر آموزش راهکارهای بازرگانی کوچک، برای ده‌ها خانواده در کندهار در ایجاد فارم‌های مرغداری کمک کرده است تا بتوانند از این رهگذر، هزینه‌ی خانواده‌های خود را تامین کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره