Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ممنوعیت از آموزش؛ دختران در ننگرهار به خیاطی رو آورده‌ اند

شماری از دانش‌آموزان و دانش‌جویان در ولایت ننگرهار پس از بسته شدن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به آموزش خیاطی رو آورده اند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که با آغاز سال جدید آموزشی، دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران بازگشایی کنند.

مریم دانشجوی دانشکده اقتصاد می‌گوید، پس از آن‌که دروازه‌های دانشگاه‌ها به روی آنان بسته شد، به آموزش خیاطی رو آورده، تا بتواند از این طریق به خانواده خود کمک کند.

مریم، دانشجو در این باره گفت: «از پوهنتون فارغ شده‌ام اما حالا ولی حالا که زنان از کار منع شده‌اند به همین دلیل آمده‌ام خیاطی آموختم.»

سیلی دانش‌آموز صنف یازدهم نیز می‌گوید که پس بسته شدن دروازه‌های مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم به همکاری یک نهاد مددرسان به آموزش خیاطی رو آورده است.

نازیه نیز دانش‌آموز صنف یازدهم است، می‌گوید که سرپرستی یک خانواده سیزده نفری را به دوش دارد. او از حکومت سرپرست می‌خواهد که با آغاز سال جدید تعلیمی دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران بازگشایی کنند.

سیلی، دانش‌آموز گفت: «باید برای ما اجازه بدهند و مکاتب ما را باز کنند و دروازه های پوهنتون ها را باز کنند.»

نازیه، دانش‌آموز دیگر گفت: «همراه زنان بیوه کمک نمایند و مکاتب را برای دختران باز نمایند.»

مسوولان این کارگاه آموزش خیاطی می‌گویند، که هم‌اکنون ۱۵۰ تن که بیش‌تر شان دختران دانش‌آموز و دانش‌جو استند، سرگرم فراگیری خیاطی استند.

عبدالرازق همدرد، مسوول کارگاه آموزش خیاطی گفت: «رخت را که ما برای این خانم‌ها داده بودیم تا لباس آماده کنند و آن‌ را بفروشند و به ارزش ۲ لک افغانی و این برنامه ادامه خواهد داشت.»

در همین حال، مسوولان محلی ننگرهار از تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران سخن می‌زنند.

فرهاد احمد ستانکزی، سخنگوی ریاست معارف ننگرهار در این باره چنین می‌گوید: «ما امیدوار استیم که در آینده امارت اسلامی برای آموزش خواهران ما اقدامات را خواهند کرد.»

این درحالی‌ است که به تاریخ ۱۵حوت در ولایت‌های سردسیر کشور دانشگاه‌ها بدون حضور دختران بازگشایی شد و قرار است پس از دو هفته در سراسر کشور سال آموزشی جدید نیز آغاز شود، اما این‌که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده خواهد شد یا خیر، روشن نیست.

ممنوعیت از آموزش؛ دختران در ننگرهار به خیاطی رو آورده‌ اند

در همین حال، مسوولان محلی ننگرهار از تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران سخن می‌زنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌آموزان و دانش‌جویان در ولایت ننگرهار پس از بسته شدن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به آموزش خیاطی رو آورده اند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که با آغاز سال جدید آموزشی، دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران بازگشایی کنند.

مریم دانشجوی دانشکده اقتصاد می‌گوید، پس از آن‌که دروازه‌های دانشگاه‌ها به روی آنان بسته شد، به آموزش خیاطی رو آورده، تا بتواند از این طریق به خانواده خود کمک کند.

مریم، دانشجو در این باره گفت: «از پوهنتون فارغ شده‌ام اما حالا ولی حالا که زنان از کار منع شده‌اند به همین دلیل آمده‌ام خیاطی آموختم.»

سیلی دانش‌آموز صنف یازدهم نیز می‌گوید که پس بسته شدن دروازه‌های مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم به همکاری یک نهاد مددرسان به آموزش خیاطی رو آورده است.

نازیه نیز دانش‌آموز صنف یازدهم است، می‌گوید که سرپرستی یک خانواده سیزده نفری را به دوش دارد. او از حکومت سرپرست می‌خواهد که با آغاز سال جدید تعلیمی دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران بازگشایی کنند.

سیلی، دانش‌آموز گفت: «باید برای ما اجازه بدهند و مکاتب ما را باز کنند و دروازه های پوهنتون ها را باز کنند.»

نازیه، دانش‌آموز دیگر گفت: «همراه زنان بیوه کمک نمایند و مکاتب را برای دختران باز نمایند.»

مسوولان این کارگاه آموزش خیاطی می‌گویند، که هم‌اکنون ۱۵۰ تن که بیش‌تر شان دختران دانش‌آموز و دانش‌جو استند، سرگرم فراگیری خیاطی استند.

عبدالرازق همدرد، مسوول کارگاه آموزش خیاطی گفت: «رخت را که ما برای این خانم‌ها داده بودیم تا لباس آماده کنند و آن‌ را بفروشند و به ارزش ۲ لک افغانی و این برنامه ادامه خواهد داشت.»

در همین حال، مسوولان محلی ننگرهار از تلاش‌ها برای بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به روی دختران سخن می‌زنند.

فرهاد احمد ستانکزی، سخنگوی ریاست معارف ننگرهار در این باره چنین می‌گوید: «ما امیدوار استیم که در آینده امارت اسلامی برای آموزش خواهران ما اقدامات را خواهند کرد.»

این درحالی‌ است که به تاریخ ۱۵حوت در ولایت‌های سردسیر کشور دانشگاه‌ها بدون حضور دختران بازگشایی شد و قرار است پس از دو هفته در سراسر کشور سال آموزشی جدید نیز آغاز شود، اما این‌که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب داده خواهد شد یا خیر، روشن نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره