Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چالش‌های بنیادی بانوان قالین‌باف در بدخشان

شماری از بانوان قالین‌باف در ولایت بدخشان می‌گویند که بازار مناسب برای فروش دست‌‌بافت‌های شان وجود ندارد و قالین‌بافان با چالش‌های روبه‌رو استند.

نزدیک به پنجاه زن و دختر در یکی از کارگاه‌های قالین‌بافی که در شهر فیض‌آباد است، کار می‌کنند. آنان می‌گویند که نبود مرکز پروسس قالین، بازار مناسب برای فروش و نبود مکان ویژه برای بافت قالین، از چالش عمده استند.

نادیه، قالین‌باف به طلوع‌نیوز گفت: «نه شست‌وشوی قالین داریم نه پروژه درست داریم، نه جای کش قالین داریم. این (قالین) را که به کندز انتقال می‌دهیم کرایه موتر یک بر شش بر ما تمام می‌شود.»

فرزانه، یک قالین‌باف دیگر، می‌گوید: «مرکز فروشات نداریم. مارکیت نداریم و جایی مشخصی نداریم که دایم آنجا باشیم و کار کنیم.»

براساس معلومات اتحادیه قالین‌بافان، هم اکنون ۴هزار زن و دختر در ولایت بدخشان سرگرم قالین‌بافی استند. 

عبدالعلی، مسوول اتحادیه قالین‌بافان بدخشان، در این باره گفت: «چهار هزار زن همین حالا صاحب کار شده باشد. از بیست فیصد الی صد فیصد مثلاً بعد شش ماه، بعد یک سال و یا برای دو سال با ما کار می‌کنند باز ما امتحان شان را می‌گیریم و فارغ شان می‌کنیم و برای شان تحسین نامه می‌دهیم.»

با این حال، مسوولان ریاست صنعت و تجارت بدخشان از تلاش‌ها برای رسیدگی به چالش‌های قالین بافان دراین ولایت سخن می‌زنند. 

ثمرالدین رحمانی، مدیر پارک‌های صنعتی ریاست صنعت و تجارت بدخشان، گفت: «هر وقتی که زنان تولیدات شان به ما گزارش بدهند، ما آماده استیم و پلان داریم طرزالعمل ما ایجاب می‌کند که ما همرای آنان کار کنیم. ده جریب زمین هم برای پارک صنعتی برای زنان کاراش را طی مراحل کرده‌ایم.»

بربیناد اطلاعات مسوولان ریاست صنعت و تجارت بدخشان، هم اکنون حدود ده کارگاه قالین‌بافی در بدخشان فعالیت دارند.

چالش‌های بنیادی بانوان قالین‌باف در بدخشان

با این حال، مسوولان ریاست صنعت و تجارت بدخشان از تلاش‌ها برای رسیدگی به چالش‌های قالین بافان دراین ولایت سخن می‌زنند. 

Thumbnail

شماری از بانوان قالین‌باف در ولایت بدخشان می‌گویند که بازار مناسب برای فروش دست‌‌بافت‌های شان وجود ندارد و قالین‌بافان با چالش‌های روبه‌رو استند.

نزدیک به پنجاه زن و دختر در یکی از کارگاه‌های قالین‌بافی که در شهر فیض‌آباد است، کار می‌کنند. آنان می‌گویند که نبود مرکز پروسس قالین، بازار مناسب برای فروش و نبود مکان ویژه برای بافت قالین، از چالش عمده استند.

نادیه، قالین‌باف به طلوع‌نیوز گفت: «نه شست‌وشوی قالین داریم نه پروژه درست داریم، نه جای کش قالین داریم. این (قالین) را که به کندز انتقال می‌دهیم کرایه موتر یک بر شش بر ما تمام می‌شود.»

فرزانه، یک قالین‌باف دیگر، می‌گوید: «مرکز فروشات نداریم. مارکیت نداریم و جایی مشخصی نداریم که دایم آنجا باشیم و کار کنیم.»

براساس معلومات اتحادیه قالین‌بافان، هم اکنون ۴هزار زن و دختر در ولایت بدخشان سرگرم قالین‌بافی استند. 

عبدالعلی، مسوول اتحادیه قالین‌بافان بدخشان، در این باره گفت: «چهار هزار زن همین حالا صاحب کار شده باشد. از بیست فیصد الی صد فیصد مثلاً بعد شش ماه، بعد یک سال و یا برای دو سال با ما کار می‌کنند باز ما امتحان شان را می‌گیریم و فارغ شان می‌کنیم و برای شان تحسین نامه می‌دهیم.»

با این حال، مسوولان ریاست صنعت و تجارت بدخشان از تلاش‌ها برای رسیدگی به چالش‌های قالین بافان دراین ولایت سخن می‌زنند. 

ثمرالدین رحمانی، مدیر پارک‌های صنعتی ریاست صنعت و تجارت بدخشان، گفت: «هر وقتی که زنان تولیدات شان به ما گزارش بدهند، ما آماده استیم و پلان داریم طرزالعمل ما ایجاب می‌کند که ما همرای آنان کار کنیم. ده جریب زمین هم برای پارک صنعتی برای زنان کاراش را طی مراحل کرده‌ایم.»

بربیناد اطلاعات مسوولان ریاست صنعت و تجارت بدخشان، هم اکنون حدود ده کارگاه قالین‌بافی در بدخشان فعالیت دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره