Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

صنف رایگان زبان؛ آموزگاری در خوست نوجوانان را انگلیسی تدریس می‌کند

پس از فعالیت آموزشی یک رادیو در خوست، یکی از آموزگاران این ولایت در یک اقدام کم‌پیشینه، روزانه چند کیلومتر را با بایسکل می‌پیماید و در روستایی برای کودکان و نوجوانان زبان انگلیسی تدریس می‌کند.

نظرت الله در حدود بیست‌وپنج کودک و نوجوان را در روستای چراگاه در دوسرکه این ولایت به گونه رایگان انگلیسی می‌آموزاند.

این آموزگار رضاکار از یک زمین بایر به عنوان صنف درسی استفاده می‌کند؛ اما می‌گوید که در روزهای‌ توفانی و یا بارانی، برخی از باشندگان محل مهمان‌خانه خود را در اختیار او قرار می‌دهند.

نظرت الله به طلوع‌نیوز گفت: «کودکان است. شماری از جوانان است که تعداد شان تا بیست الی بیست‌وپنج می‌رسد که با ما درس‌های انگلیسی را تعقیب می‌کنند. بعضی از جوانانی نیز استند که سواد ندارند و اینجا آمده اند تا یک چیزی بی‌آموزند.»

دانش‌آموزان، با آن‌که از اندک‌ترین امکانات آموزشی هم برخوردار نیستند؛ اما از فراهم شدن زمینه آموزش رایگان زبان انگلیسی خرسند استند.

امدادلله، دانش‌آموز، گفت: «اینجا در یک داش خشت‌پزی کار می‌کنم. وقتی که بعد از ظهر از آن‌جا بی‌کار می‌شوم اینجا در بخش انگلیسی به گونه‌ی رایگان آموزش می‌بینیم.»

حبیب الله، دانش‌آموز دیگر، گفت: «اینجا آموزش می‌بینم. دیگر ما اینجا کورس انگلیسی داریم و چیزهایی زیادی آموخته‌ایم.»

علی مرجان یکی از باشندگان محل می‌گوید که هنگام باد و باران، آموزگار و دانش‌آموزان از مهمان‌خانه او به عنوان صنف استفاده می‌کنند.

این باشنده‌ی خوست می‌گوید: «گاهی باران می‌شود یا بعضاً نیز توفان می‌باشد آنان آن‌جا در زمین درس می‌خوانند. من آن زمان حجره خویش را باز می‌کنم و آنان را آن‌جا تنظیم می‌کنم.»

نظرت الله پنج ماه است که برای کودکان و نوجوانان زبان انگیسی تدریس می‌کند.

گفته می‌شود، این زمین باییر که نظرت الله و دانش‌آموزانش به عنوان صنف درسی استفاده می‌کنند، زمین مورد منازعه میان دو قوم است و هرگاه این منازعه برطرف گردد، این امکانات از آنان گرفته خواهد شد.

صنف رایگان زبان؛ آموزگاری در خوست نوجوانان را انگلیسی تدریس می‌کند

دانش‌آموزان، با آن‌که از اندک‌ترین امکانات آموزشی هم برخوردار نیستند؛ اما از فراهم شدن زمینه آموزش رایگان زبان انگلیسی خرسند استند.

Thumbnail

پس از فعالیت آموزشی یک رادیو در خوست، یکی از آموزگاران این ولایت در یک اقدام کم‌پیشینه، روزانه چند کیلومتر را با بایسکل می‌پیماید و در روستایی برای کودکان و نوجوانان زبان انگلیسی تدریس می‌کند.

نظرت الله در حدود بیست‌وپنج کودک و نوجوان را در روستای چراگاه در دوسرکه این ولایت به گونه رایگان انگلیسی می‌آموزاند.

این آموزگار رضاکار از یک زمین بایر به عنوان صنف درسی استفاده می‌کند؛ اما می‌گوید که در روزهای‌ توفانی و یا بارانی، برخی از باشندگان محل مهمان‌خانه خود را در اختیار او قرار می‌دهند.

نظرت الله به طلوع‌نیوز گفت: «کودکان است. شماری از جوانان است که تعداد شان تا بیست الی بیست‌وپنج می‌رسد که با ما درس‌های انگلیسی را تعقیب می‌کنند. بعضی از جوانانی نیز استند که سواد ندارند و اینجا آمده اند تا یک چیزی بی‌آموزند.»

دانش‌آموزان، با آن‌که از اندک‌ترین امکانات آموزشی هم برخوردار نیستند؛ اما از فراهم شدن زمینه آموزش رایگان زبان انگلیسی خرسند استند.

امدادلله، دانش‌آموز، گفت: «اینجا در یک داش خشت‌پزی کار می‌کنم. وقتی که بعد از ظهر از آن‌جا بی‌کار می‌شوم اینجا در بخش انگلیسی به گونه‌ی رایگان آموزش می‌بینیم.»

حبیب الله، دانش‌آموز دیگر، گفت: «اینجا آموزش می‌بینم. دیگر ما اینجا کورس انگلیسی داریم و چیزهایی زیادی آموخته‌ایم.»

علی مرجان یکی از باشندگان محل می‌گوید که هنگام باد و باران، آموزگار و دانش‌آموزان از مهمان‌خانه او به عنوان صنف استفاده می‌کنند.

این باشنده‌ی خوست می‌گوید: «گاهی باران می‌شود یا بعضاً نیز توفان می‌باشد آنان آن‌جا در زمین درس می‌خوانند. من آن زمان حجره خویش را باز می‌کنم و آنان را آن‌جا تنظیم می‌کنم.»

نظرت الله پنج ماه است که برای کودکان و نوجوانان زبان انگیسی تدریس می‌کند.

گفته می‌شود، این زمین باییر که نظرت الله و دانش‌آموزانش به عنوان صنف درسی استفاده می‌کنند، زمین مورد منازعه میان دو قوم است و هرگاه این منازعه برطرف گردد، این امکانات از آنان گرفته خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره