Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست کارخانه داران ورشکسته در پروان از امارت اسلامی

شماری از مسوولان کارخانه‌های تولیدی در ولایت پروان که پس از تحولات در کشور، کارخانه‌های تولیدی شان ورشکسته و یا هم از فعالیت باز مانده‌اند، از امارت اسلامی می‌خواهند، تا در فعال سازی دوباره این کارخانه‌ها، با آنان همکاری کنند.

به گفته‌ آنان، در صورت فعال شدن دوباره این کارخانه‌ها، برای صد‌ها تن زمینه کار نیز فراهم خواهد شد.

محب الله رحمانی، مسوول شرکت تولیدی بوستان سبز، گفت: «پیش از آمدن تحولات اخیر در کشور حدودا نزدیک به هزار نفر مصروف کاروبار در این شرکت بودند و خواهش ما از امارت اسلامی افغانستان این است که در قسمت سکتورهای خصوصی مخصوصا شرکت‌های تولیدی توجه جدی نمایند.»

درهمین‌حال، شماری ازباشندگان پروان علت افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی را بی‌کاری و فقر بیان می‌کنند و از مسوولان امارت اسلامی خواستار پشتیبانی از سکتور خصوصی در این ولایت استند.

شرین آغا، باشنده پروان، گفت: «خاطر بی‌کاری رفتند اگر اینجا کار می‌بود سهولت و آرامی می‌بود نمی‌رفتند وطن شیرین است.»

عزیز احمد، باشنده دیگر پروان، گفت: «اگرحکومت سکتورهای خصوصی و یا شرکت‌ها را فعال بسازد لازم نیست که جوان‌ها به خارج از کشور مهاجرت کنند.»

اما سخنگوی والی پروان از تلاش‌ها برای فعال سازی دوباره این فابریکه‌ها و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران در این ولایت اطمینان می‌دهد.

حکمت الله شمیم، سخنگوی والی پروان، گفت: «مقام رهبری همیشه تاکید به این کرده است که هر آن شرکت‌های که از فعالیت بازمانده‌اند دوباره کار خود را آغاز بکنند سرمایه‌گذاری برای جوانان زمینه کار فراهم می‌شود.»

هرچند مسوولان محلی آمار نمی‌دهند که پس از تحولات در کشور چه تعداد کارخانه‌های تولیدی و شرکت‌های خصوصی در پروان از فعالیت باز مانده‌اند، اما در بیش‌تر از یک و نیم سال پسین بیش‌تر سرمایه‌گذاران سرمایه‌های شان را به بیرون از کشور انتقال داده‌اند.

خواست کارخانه داران ورشکسته در پروان از امارت اسلامی

اما سخنگوی والی پروان از تلاش‌ها برای فعال سازی دوباره این فابریکه‌ها و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران در این ولایت اطمینان می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

شماری از مسوولان کارخانه‌های تولیدی در ولایت پروان که پس از تحولات در کشور، کارخانه‌های تولیدی شان ورشکسته و یا هم از فعالیت باز مانده‌اند، از امارت اسلامی می‌خواهند، تا در فعال سازی دوباره این کارخانه‌ها، با آنان همکاری کنند.

به گفته‌ آنان، در صورت فعال شدن دوباره این کارخانه‌ها، برای صد‌ها تن زمینه کار نیز فراهم خواهد شد.

محب الله رحمانی، مسوول شرکت تولیدی بوستان سبز، گفت: «پیش از آمدن تحولات اخیر در کشور حدودا نزدیک به هزار نفر مصروف کاروبار در این شرکت بودند و خواهش ما از امارت اسلامی افغانستان این است که در قسمت سکتورهای خصوصی مخصوصا شرکت‌های تولیدی توجه جدی نمایند.»

درهمین‌حال، شماری ازباشندگان پروان علت افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی را بی‌کاری و فقر بیان می‌کنند و از مسوولان امارت اسلامی خواستار پشتیبانی از سکتور خصوصی در این ولایت استند.

شرین آغا، باشنده پروان، گفت: «خاطر بی‌کاری رفتند اگر اینجا کار می‌بود سهولت و آرامی می‌بود نمی‌رفتند وطن شیرین است.»

عزیز احمد، باشنده دیگر پروان، گفت: «اگرحکومت سکتورهای خصوصی و یا شرکت‌ها را فعال بسازد لازم نیست که جوان‌ها به خارج از کشور مهاجرت کنند.»

اما سخنگوی والی پروان از تلاش‌ها برای فعال سازی دوباره این فابریکه‌ها و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران در این ولایت اطمینان می‌دهد.

حکمت الله شمیم، سخنگوی والی پروان، گفت: «مقام رهبری همیشه تاکید به این کرده است که هر آن شرکت‌های که از فعالیت بازمانده‌اند دوباره کار خود را آغاز بکنند سرمایه‌گذاری برای جوانان زمینه کار فراهم می‌شود.»

هرچند مسوولان محلی آمار نمی‌دهند که پس از تحولات در کشور چه تعداد کارخانه‌های تولیدی و شرکت‌های خصوصی در پروان از فعالیت باز مانده‌اند، اما در بیش‌تر از یک و نیم سال پسین بیش‌تر سرمایه‌گذاران سرمایه‌های شان را به بیرون از کشور انتقال داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره