Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایان کار بازسازی ۷ مکتب در چهار ولسوالی زابل

کار بازسازی هفت باب مکتب در چهار ولسوالی زابل، که با پشتیبانی مالی یونیسف آغاز شده بود، به پایان رسید.

معاون ریاست معارف این ولایت می‌گوید که بازسازی این مکتب‌ها، هفتاد هزار دالر امریکایی هزینه داشته است و با تکمیل شدن کار این مکتب‌ها، برای شش هزار دانش‌آموز، زمینه آموزش نیز فراهم شده است.

محمد نسیم نصیر، معاون ریاست معارف زابل، گفت: «در چهار ولسوالی ۷ مکتب به هزینه هفتاد هزار دالر امریکایی ترمیم شده است.»

در همین حال، شماری از آموزگاران، از ساخت دوباره این مکتب‌ها خرسند استند و از حکومت سرپرست می‌خواهند، تا دیگر مکتب‌های این ولایت را که از اثر جنگ‌ها تخریب شده‌اند، باز سازی کنند.

عبدالولی، آموزگار، گفت: «دانش‌آموز و آموزگار داریم تنها مشکل تخریب تعمیر و صنف درسی بود و آن هم از سوی موسسه یونیسف حل شد.»

محمد نبي، آموزگار دیگر، گفت: «بسیار خوشحال استیم قبل از این صنف‌های درسی بسیار مشکل داشت و دانش‌آموزان با مشکلات زیاد روبه‌رو بودند.»

سرور، آموزگار، گفت: «با ترمیم این ساختمان و صنف‌های درسی دانش‌آموزان به شکل بهتر از گذشته به آموزش می‌آیند.»

بر اساس معلومات مسوولان معارف زابل، هم‌اکنون کار بازسازی هشت باب مکتب دیگر نیز، با پشتیبانی مالی صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در این ولایت ادامه دارد که به زودی کار آنان تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهند شد.

پایان کار بازسازی ۷ مکتب در چهار ولسوالی زابل

در همین حال، شماری از آموزگاران، از ساخت دوباره این مکتب‌ها خرسند استند و از حکومت سرپرست می‌خواهند، تا دیگر مکتب‌های این ولایت را که از اثر جنگ‌ها تخریب شده‌اند، باز سازی کنند.

تصویر بندانگشتی

کار بازسازی هفت باب مکتب در چهار ولسوالی زابل، که با پشتیبانی مالی یونیسف آغاز شده بود، به پایان رسید.

معاون ریاست معارف این ولایت می‌گوید که بازسازی این مکتب‌ها، هفتاد هزار دالر امریکایی هزینه داشته است و با تکمیل شدن کار این مکتب‌ها، برای شش هزار دانش‌آموز، زمینه آموزش نیز فراهم شده است.

محمد نسیم نصیر، معاون ریاست معارف زابل، گفت: «در چهار ولسوالی ۷ مکتب به هزینه هفتاد هزار دالر امریکایی ترمیم شده است.»

در همین حال، شماری از آموزگاران، از ساخت دوباره این مکتب‌ها خرسند استند و از حکومت سرپرست می‌خواهند، تا دیگر مکتب‌های این ولایت را که از اثر جنگ‌ها تخریب شده‌اند، باز سازی کنند.

عبدالولی، آموزگار، گفت: «دانش‌آموز و آموزگار داریم تنها مشکل تخریب تعمیر و صنف درسی بود و آن هم از سوی موسسه یونیسف حل شد.»

محمد نبي، آموزگار دیگر، گفت: «بسیار خوشحال استیم قبل از این صنف‌های درسی بسیار مشکل داشت و دانش‌آموزان با مشکلات زیاد روبه‌رو بودند.»

سرور، آموزگار، گفت: «با ترمیم این ساختمان و صنف‌های درسی دانش‌آموزان به شکل بهتر از گذشته به آموزش می‌آیند.»

بر اساس معلومات مسوولان معارف زابل، هم‌اکنون کار بازسازی هشت باب مکتب دیگر نیز، با پشتیبانی مالی صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در این ولایت ادامه دارد که به زودی کار آنان تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره