Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سی‌وپنج واگون‌ کمک‌ بشری کازاخستان به افغانستان رسید

کازاخستان صد‌ها تُن کمک‌های بشردوستانه خود را در بندر حیرتان ولایت بلخ، به جانب افغانستان تحویل داد.

سفیر کازاخستان در افغانستان می‌گوید که این کمک‌ها هشتاد و یک واگون است که سی وپنج واگون آن به مسوولان امارت اسلامی سپرده شده و بقیه آن در روزهای نزدیک به افغانستان سپرده خواهد شد.

علی خان ایسین گیلدی ایف، سفیرقراقستان در افغانستان، گفت: «این تصمیم رییس جمهور کازاخستان بود که باید با مردم افغانستان کمک صورت گیرد مردم و دولت کازاخستان هرچیز که درتوان دارند در خدمت مردم افغانستان قرار می‌دهند این کمک‌ها ۸۱ واگون که هر واگون نزدیک به شصت تُن می‌باشد انجام شده است و این بخش اول کمک‌های  بشردوستانه برای مردم افغانستان است که ۳۵ واگن می‌باشد و شامل آرد، و نخود است و فردا ۴۶ واگون دیگر که روغن، برنج و شیر برای کودکان می‌باشد به افغانستان خواهد رسید.»

مسوولان وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی از کمک‌های  کازاخستان قدردانی می‌کند. 

عبدالله محمدی، نماینده وزارت رسیدگی به حوادث، گفت: «از دولت کازاخستان تشکری می‌کنم که امروز یک‌بار دیگر با خانواده‌های متضرر ما کمک کرده است.» 

نورالهادی ابو ادریس، معاون والی بلخ، گفت: «ما کوشش می‌کنیم که از این اضافه‌تر دیگر همسایه‌های ما که استند ما تقاضا می‌کنیم که کمک دایمی به افغانستان داشته باشند.» 

ذبیح الله نورانی، رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ، گفت: «در شرایط زیق و مشکلات اقتصادی زیاد همکاری کرده‌اند گه ما از ایشان تشکری می‌کنیم.» 

ازسویی دیگر، رییس صحت‌عامه بلخ، از سفیر کازاخستان در افغانستان خواست تا زمینه رفتن پزشکان جوان افغان را به آن کشور و برعکس آن را نیز فراهم سازد. 

نجیب الله توانا، رییس صحت عامه بلخ، گفت: «شفاخانه‌های ما بخش‌های مختلف را دارد که در سطح افغانستان بی‌نظیر است که متخصصین شما بیاید از شفاخانه‌های ما دیدن کند.» 

این کمک‌ها در حالی از سوی حکومت کازاخستان به افغانستان انجام شده است که سازمان جهانی خوراک در گزارشی گفته است که افغانستان با خطر قحطی روبه‌رو است.

سی‌وپنج واگون‌ کمک‌ بشری کازاخستان به افغانستان رسید

رییس صحت‌عامه بلخ از سفیر کازاخستان در افغانستان خواست تا زمینه رفتن پزشکان جوان افغان را به آن کشور و برعکس آن را نیز فراهم سازد. 

تصویر بندانگشتی

کازاخستان صد‌ها تُن کمک‌های بشردوستانه خود را در بندر حیرتان ولایت بلخ، به جانب افغانستان تحویل داد.

سفیر کازاخستان در افغانستان می‌گوید که این کمک‌ها هشتاد و یک واگون است که سی وپنج واگون آن به مسوولان امارت اسلامی سپرده شده و بقیه آن در روزهای نزدیک به افغانستان سپرده خواهد شد.

علی خان ایسین گیلدی ایف، سفیرقراقستان در افغانستان، گفت: «این تصمیم رییس جمهور کازاخستان بود که باید با مردم افغانستان کمک صورت گیرد مردم و دولت کازاخستان هرچیز که درتوان دارند در خدمت مردم افغانستان قرار می‌دهند این کمک‌ها ۸۱ واگون که هر واگون نزدیک به شصت تُن می‌باشد انجام شده است و این بخش اول کمک‌های  بشردوستانه برای مردم افغانستان است که ۳۵ واگن می‌باشد و شامل آرد، و نخود است و فردا ۴۶ واگون دیگر که روغن، برنج و شیر برای کودکان می‌باشد به افغانستان خواهد رسید.»

مسوولان وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی از کمک‌های  کازاخستان قدردانی می‌کند. 

عبدالله محمدی، نماینده وزارت رسیدگی به حوادث، گفت: «از دولت کازاخستان تشکری می‌کنم که امروز یک‌بار دیگر با خانواده‌های متضرر ما کمک کرده است.» 

نورالهادی ابو ادریس، معاون والی بلخ، گفت: «ما کوشش می‌کنیم که از این اضافه‌تر دیگر همسایه‌های ما که استند ما تقاضا می‌کنیم که کمک دایمی به افغانستان داشته باشند.» 

ذبیح الله نورانی، رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ، گفت: «در شرایط زیق و مشکلات اقتصادی زیاد همکاری کرده‌اند گه ما از ایشان تشکری می‌کنیم.» 

ازسویی دیگر، رییس صحت‌عامه بلخ، از سفیر کازاخستان در افغانستان خواست تا زمینه رفتن پزشکان جوان افغان را به آن کشور و برعکس آن را نیز فراهم سازد. 

نجیب الله توانا، رییس صحت عامه بلخ، گفت: «شفاخانه‌های ما بخش‌های مختلف را دارد که در سطح افغانستان بی‌نظیر است که متخصصین شما بیاید از شفاخانه‌های ما دیدن کند.» 

این کمک‌ها در حالی از سوی حکومت کازاخستان به افغانستان انجام شده است که سازمان جهانی خوراک در گزارشی گفته است که افغانستان با خطر قحطی روبه‌رو است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره