Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد باشندگان پنجشیر از حضور نظامیان در مکان‌های رهایشی و آموزشی

برخی از باشندگان ولایت پنجشیر از حضور قطعات نظامی در خانه‌های شخصی، مکان‌های آموزشی و مسجدها در این ولایت شکایت دارند.

آنان از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهند که قطعات نظامی را در مکان‌های مشخص انتقال دهند.

محمد مدیر مدبر، باشنده ولسوالی شتل – پنجشیر، در این باره گفت: «در مکاتب، مساجد و مدارس که هستند؛ خواست ما این بوده است که این‌ها به پوسته‌ها که جور شده، بروند و در آن‌جا جابه‌جا شوند.»

امام الدین، باشنده ولسوالی پریان – پنجشیر، می‌گوید: «همین خواهش را داریم که قطعات در جاهای که جور شده، در پوسته‌ها بروند که مردم به آرامی به کار و بار شان ادامه بدهند.»

درهمین‌حال، مقام‌های محلی پنجشیر می‌گویند که مکان‌های مشخص برای نظامیان ساخته شده است و بیش‌تر آنان در ماه‌های پسین در پاسگاه‌های خود رفته‌اند.

این مقام‌ها می‌پذیرند که تا هنوز نظامیان در برخی از روستاها و اماکن شخصی و آموزشی مستقر اند.

روح الله شهامت، معاون والی پنجشیر، در این باره گفت: «نقطه‌های خاص است که آن هم بر اثر سرد بودن منطقه، در بعضی مسجدها بودند. حالا مراکز شان جور شد، ما آن‌ها را انتقال می‌دهیم.»

به باور آگاهان نظامی، حضور قطعات نظامی در داخل روستاها و مکان‌های خصوصی و آموزشی سبب ایجاد ترس و بیم در میان مردم می‌شود و حکومت مکلف است مکان‌های مناسب به نظامیان درنظر بگیرد.

صادق شینواری، آگاه امور نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «وزارت دفاع ملی و دیگر بخش‌های امنیتی مستقر در ولایت پنجشیر باید هرچه زودتر اماکن رهایشی، مکاتب، مساجد و مدارس را تخلیه کنند.»

به گفته‌ی باشندگان ولایت پنجشیر، شمار زیادی از ساختمان‌های مکتب در این ولایت همچون پایگاه نظامی کار گرفته می‌شوند که دانش‌آموزان این مکتب‌ها از نزدیک به دو سال به اینسو از آموزش بازمانده‌اند.

انتقاد باشندگان پنجشیر از حضور نظامیان در مکان‌های رهایشی و آموزشی

باشندگان پنجشیر از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهند که قطعات نظامی را در مکان‌های مشخص انتقال دهند.

Thumbnail

برخی از باشندگان ولایت پنجشیر از حضور قطعات نظامی در خانه‌های شخصی، مکان‌های آموزشی و مسجدها در این ولایت شکایت دارند.

آنان از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهند که قطعات نظامی را در مکان‌های مشخص انتقال دهند.

محمد مدیر مدبر، باشنده ولسوالی شتل – پنجشیر، در این باره گفت: «در مکاتب، مساجد و مدارس که هستند؛ خواست ما این بوده است که این‌ها به پوسته‌ها که جور شده، بروند و در آن‌جا جابه‌جا شوند.»

امام الدین، باشنده ولسوالی پریان – پنجشیر، می‌گوید: «همین خواهش را داریم که قطعات در جاهای که جور شده، در پوسته‌ها بروند که مردم به آرامی به کار و بار شان ادامه بدهند.»

درهمین‌حال، مقام‌های محلی پنجشیر می‌گویند که مکان‌های مشخص برای نظامیان ساخته شده است و بیش‌تر آنان در ماه‌های پسین در پاسگاه‌های خود رفته‌اند.

این مقام‌ها می‌پذیرند که تا هنوز نظامیان در برخی از روستاها و اماکن شخصی و آموزشی مستقر اند.

روح الله شهامت، معاون والی پنجشیر، در این باره گفت: «نقطه‌های خاص است که آن هم بر اثر سرد بودن منطقه، در بعضی مسجدها بودند. حالا مراکز شان جور شد، ما آن‌ها را انتقال می‌دهیم.»

به باور آگاهان نظامی، حضور قطعات نظامی در داخل روستاها و مکان‌های خصوصی و آموزشی سبب ایجاد ترس و بیم در میان مردم می‌شود و حکومت مکلف است مکان‌های مناسب به نظامیان درنظر بگیرد.

صادق شینواری، آگاه امور نظامی، به طلوع‌نیوز گفت: «وزارت دفاع ملی و دیگر بخش‌های امنیتی مستقر در ولایت پنجشیر باید هرچه زودتر اماکن رهایشی، مکاتب، مساجد و مدارس را تخلیه کنند.»

به گفته‌ی باشندگان ولایت پنجشیر، شمار زیادی از ساختمان‌های مکتب در این ولایت همچون پایگاه نظامی کار گرفته می‌شوند که دانش‌آموزان این مکتب‌ها از نزدیک به دو سال به اینسو از آموزش بازمانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره