Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان ولسوالی لعل‌پور ننگرهار خواهان بازسازی بازار تاریخی "هندو" استند

شماری از باشندگان ولسوالی لعل‌پور ننگرهار از حکومت سرپرست می‌خواهند که بازار تاریخی این ولسوالی را که نزدیک به ۳۰۰ سال قدمت دارد، بازسازی و نگه‌داری کند.

آنان می‌گویند که بازار تاریخی "هندو" از سوی اهل هنود و سیک‌ها از گِل ساخته شده بود، اما اکنون در آن داد و ستد صورت نمی‌گیرد و بخش‌های آن نیز تخریب شده است.

بیلتون افغان، باشنده ولسوالی لعل‌پور ننگرهار، گفت: «از ادارات و مقام‌ها می‌خواهیم که این بازار تاریخی را که به ما مانده است، روی آن کار شود و بازسازی شود و این نشانی‌ها به ما باقی بماند.»

سردار ولی ابوبکر، ولسوال لعل‌پور ننگرهار، گفت: «حالا فرصت است، فرصت خوبی است، مشکلات امنیتی نیست. اگر کسی می‌خواهد که کار کند، ما آماده استیم که امنیت‌شان را تأمین کنیم.»

بربنیاد معلومات باشندگان محل این بازار ۷۲ دکان دارد و زمانی به عنوان بزرگ‌ترین بازار محلی شمرده می‌شد، دروازه‌ها، پایه‌ها و سقف‌های چوبی این بازار هنوز هم به شکل پیشین‌اش باقی مانده، اما درمسال آن به گونه‌ی کامل از بین رفته است.

در همین حال، برخی دیگری از باشندگان این ولسوالی ساخت دوباره و آغاز فعالیت‌های بازرگانی در "هندوبازار" را در جلب گردشگران و بهبود اقتصاد مردم سودمند می‌دانند.

باز محمد، باشنده ولسوالی لعل‌پور ننگرهار، گفت: «از پدر و پدر کلان ما که معلومات کردیم، قدمت این از سه صد سال شاید زیاد باشد، اما کم نیست.»

عبدالله، باشنده دیگر لعل‌پور می‌گوید: «خود‌شان عبادت خانه داشتند، یک چند دکان هندوان بودند در اینجا، دکان مسلمانان نبود.»

اول محمد، باشنده ولسوالی لعل‌پور ننگرهار، گفت: «جلبی، پکوره و کباب پخته می‌کردند و با آرد جواری، گندم و پنبه می‌دادند. کودکان ما می‌رفتند، وقت ساده‌ی بود.»

با این حال، ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار از تلاش‌ها برای بازسازی تمامی مکان‌های تاریخی در این ولایت سخن می‌زند.

نورمحمد حنیف، رییس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، گفت: «ما برای این‌گونه مناطق حفاظت می‌کنیم، برای‌اش گروه نیز داریم که وقت به وقت از آن نظارت کند تا کسی تخریب‌اش نکند. در صورت تخریب، اگر بعضی مناطق از آفت‌های آسمانی تخریب شده باشد، ما آن را بازسازی خواهیم کرد.»

هندو‌ها و سیک‌ها در کنار بازار بنام هندو در ولسوالی لعل‌پور، خانه و زمین‌های زیادی در ولسوالی‌های نازیان، خوگیانی و سرخ رود داشتند که در جریان نبرد‌های پسین بیش‌تر این زمین‌ها غصب و برخی آن به فروش رسیده است.

باشندگان ولسوالی لعل‌پور ننگرهار خواهان بازسازی بازار تاریخی "هندو" استند

در همین حال، برخی دیگری از باشندگان این ولسوالی ساخت دوباره و آغاز فعالیت‌های بازرگانی در "هندوبازار" را در جلب گردشگران و بهبود اقتصاد مردم سودمند می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان ولسوالی لعل‌پور ننگرهار از حکومت سرپرست می‌خواهند که بازار تاریخی این ولسوالی را که نزدیک به ۳۰۰ سال قدمت دارد، بازسازی و نگه‌داری کند.

آنان می‌گویند که بازار تاریخی "هندو" از سوی اهل هنود و سیک‌ها از گِل ساخته شده بود، اما اکنون در آن داد و ستد صورت نمی‌گیرد و بخش‌های آن نیز تخریب شده است.

بیلتون افغان، باشنده ولسوالی لعل‌پور ننگرهار، گفت: «از ادارات و مقام‌ها می‌خواهیم که این بازار تاریخی را که به ما مانده است، روی آن کار شود و بازسازی شود و این نشانی‌ها به ما باقی بماند.»

سردار ولی ابوبکر، ولسوال لعل‌پور ننگرهار، گفت: «حالا فرصت است، فرصت خوبی است، مشکلات امنیتی نیست. اگر کسی می‌خواهد که کار کند، ما آماده استیم که امنیت‌شان را تأمین کنیم.»

بربنیاد معلومات باشندگان محل این بازار ۷۲ دکان دارد و زمانی به عنوان بزرگ‌ترین بازار محلی شمرده می‌شد، دروازه‌ها، پایه‌ها و سقف‌های چوبی این بازار هنوز هم به شکل پیشین‌اش باقی مانده، اما درمسال آن به گونه‌ی کامل از بین رفته است.

در همین حال، برخی دیگری از باشندگان این ولسوالی ساخت دوباره و آغاز فعالیت‌های بازرگانی در "هندوبازار" را در جلب گردشگران و بهبود اقتصاد مردم سودمند می‌دانند.

باز محمد، باشنده ولسوالی لعل‌پور ننگرهار، گفت: «از پدر و پدر کلان ما که معلومات کردیم، قدمت این از سه صد سال شاید زیاد باشد، اما کم نیست.»

عبدالله، باشنده دیگر لعل‌پور می‌گوید: «خود‌شان عبادت خانه داشتند، یک چند دکان هندوان بودند در اینجا، دکان مسلمانان نبود.»

اول محمد، باشنده ولسوالی لعل‌پور ننگرهار، گفت: «جلبی، پکوره و کباب پخته می‌کردند و با آرد جواری، گندم و پنبه می‌دادند. کودکان ما می‌رفتند، وقت ساده‌ی بود.»

با این حال، ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار از تلاش‌ها برای بازسازی تمامی مکان‌های تاریخی در این ولایت سخن می‌زند.

نورمحمد حنیف، رییس اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، گفت: «ما برای این‌گونه مناطق حفاظت می‌کنیم، برای‌اش گروه نیز داریم که وقت به وقت از آن نظارت کند تا کسی تخریب‌اش نکند. در صورت تخریب، اگر بعضی مناطق از آفت‌های آسمانی تخریب شده باشد، ما آن را بازسازی خواهیم کرد.»

هندو‌ها و سیک‌ها در کنار بازار بنام هندو در ولسوالی لعل‌پور، خانه و زمین‌های زیادی در ولسوالی‌های نازیان، خوگیانی و سرخ رود داشتند که در جریان نبرد‌های پسین بیش‌تر این زمین‌ها غصب و برخی آن به فروش رسیده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره