Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی مسوولان رسانه‌ها در خوست از کم‌بود مواد نشراتی

مسوولان شماری از رسانه‌های دیداری و شنیداری در ولایت خوست می‌گویند که هم اکنون با کم‌بود مواد نشراتی روبه‌رو استند.

به گفته‌ی آنان، مشکل است، تا در کوتاه مدت از نظر محتوا همه برنامه‌های نشراتی‌شان را مطابق خواسته‌های امارت اسلامی تهیه کنند.

شریف الله سروری، رییس یک رسانه‌ شنیداری، گفت:  «رسانه‌ها به همین دلیل با مشکل مواجه شده‌اند، برنامه‌هایی را که در تقسیم اوقات طراحی کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به موسیقی اشاره کرد که اکنون کاملاً ممنوع است و چنین برنامه‌هایی ممنوع است.»

رضوان میاخیل، رییس رسانه‌ دیداری و شنیداری دیگر، می‌گوید: «اگر قانون خاصی برای رسانه‌ها تصویب شود، محدودیت‌ها، فعالیت‌ها یا اصول رسانه‌ای باید در آن وضع شود. آن وقت رسانه‌ها می‌توانند به خوبی نشرات داشته باشند.»

از سوی دیگر، شماری از سازمان‌های پشتیبان رسانه‌ها، از مسوولان می‌خواهند که زمینه بهتری را به هدف دست‌رسی به اطلاعات فراهم کنند تا رسانه‌ها از نظر محتوا، برنامه‌های موثری داشته باشند.

جمیل وقار، مسوول بررسی قضایای خبرنگاران کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان، گفت: «درخواست ما این است که به خبرنگاران ما فرصت داده شود تا به اطلاعات دست‌رسی داشته باشند و به آن‌ها فرصت داده شود.»

در همین حال، رییس اطلاعات و فرهنگ خوست می‌گوید که مشوره‌های خود را به هدف بلند رفتن کیفیت نشراتی، با مسوولان رسانه‌ها، در میان گذاشته است.

شبیراحمد عثمانی، رییس اطلاعات و فرهنگ خوست، گفت: «در اینجا در خوست مواد تبلیغاتی و کاری زیاد وجود دارد، علاوه بر این، ما هر از گاهی به آن‌ها توصیه‌هایی برای بهبود نشریات خود داده‌ایم. او از آن استفاده کرده است.»

این درحالی است که در دو سال پسین نه تنها رسانه‌ها با کم‌بود محتوای نشراتی روبه‌رو استند، بل به دلیل مشکلات اقتصادی، شماری زیادی از رسانه‌ها، فعالیت خود را متوقف و صدها خبرنگار نیز، بیکار شده‌اند.

نگرانی مسوولان رسانه‌ها در خوست از کم‌بود مواد نشراتی

در همین حال، رییس اطلاعات و فرهنگ خوست می‌گوید که مشوره‌های خود را به هدف بلند رفتن کیفیت نشراتی، با مسوولان رسانه‌ها، در میان گذاشته است.

Thumbnail

مسوولان شماری از رسانه‌های دیداری و شنیداری در ولایت خوست می‌گویند که هم اکنون با کم‌بود مواد نشراتی روبه‌رو استند.

به گفته‌ی آنان، مشکل است، تا در کوتاه مدت از نظر محتوا همه برنامه‌های نشراتی‌شان را مطابق خواسته‌های امارت اسلامی تهیه کنند.

شریف الله سروری، رییس یک رسانه‌ شنیداری، گفت:  «رسانه‌ها به همین دلیل با مشکل مواجه شده‌اند، برنامه‌هایی را که در تقسیم اوقات طراحی کرده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به موسیقی اشاره کرد که اکنون کاملاً ممنوع است و چنین برنامه‌هایی ممنوع است.»

رضوان میاخیل، رییس رسانه‌ دیداری و شنیداری دیگر، می‌گوید: «اگر قانون خاصی برای رسانه‌ها تصویب شود، محدودیت‌ها، فعالیت‌ها یا اصول رسانه‌ای باید در آن وضع شود. آن وقت رسانه‌ها می‌توانند به خوبی نشرات داشته باشند.»

از سوی دیگر، شماری از سازمان‌های پشتیبان رسانه‌ها، از مسوولان می‌خواهند که زمینه بهتری را به هدف دست‌رسی به اطلاعات فراهم کنند تا رسانه‌ها از نظر محتوا، برنامه‌های موثری داشته باشند.

جمیل وقار، مسوول بررسی قضایای خبرنگاران کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان، گفت: «درخواست ما این است که به خبرنگاران ما فرصت داده شود تا به اطلاعات دست‌رسی داشته باشند و به آن‌ها فرصت داده شود.»

در همین حال، رییس اطلاعات و فرهنگ خوست می‌گوید که مشوره‌های خود را به هدف بلند رفتن کیفیت نشراتی، با مسوولان رسانه‌ها، در میان گذاشته است.

شبیراحمد عثمانی، رییس اطلاعات و فرهنگ خوست، گفت: «در اینجا در خوست مواد تبلیغاتی و کاری زیاد وجود دارد، علاوه بر این، ما هر از گاهی به آن‌ها توصیه‌هایی برای بهبود نشریات خود داده‌ایم. او از آن استفاده کرده است.»

این درحالی است که در دو سال پسین نه تنها رسانه‌ها با کم‌بود محتوای نشراتی روبه‌رو استند، بل به دلیل مشکلات اقتصادی، شماری زیادی از رسانه‌ها، فعالیت خود را متوقف و صدها خبرنگار نیز، بیکار شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره