Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کار پروژه تولید ۲۰۰ میگاوات برق بادی در هرات به زودی آغاز خواهد شد

وزارت انرژی و آب می‌گوید که به زودی کار پروژه تولید ۲۰۰ میگاوات برق بادی در هرات آغاز می‌شود.

به گفته سرپرست این وزارت، در این زمینه یک شرکت ترکی سرمایه‌گذاری می‌کند.

عبدالطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، گفت: «چند روز پیش با یک شرکت قرارداد ۲۰۰میگاوات برق بادی را امضا کردیم و در پکتیا نیز یک قرارداد دیگر ۷۳ میگاوات برق را داشتیم.»

از سویی هم، باشندگان هرات از آغاز کار این پروژه تولید برق استقبال می‌کنند.

احمد، باشنده هرات، گفت: «ولایت هرات باد بسیار دارد خواست ما از دولت این است که در این عرصه سرمایه‌گذاری کند که این برق برای مردم برسد و ما از آن بتوانیم استفاده کنیم.»

نور محمد، باشنده هرات، گفت: «زمستان خو ما به کلی برق نداریم اگر ۲ ساعت داشته باشیم ۵ ساعت دیگر نداریم اگر این پروژه برق بادی اجرا شود به نفع مردم است.»

مسوولان محلی هرات می‌گویند که آمادگی‌ها از بهر آغاز کار پروژه تولید برق بادی در این ولایت گرفته شده است.

به گفته آنان، با آغاز کار این پروژه، برای صدها تن زمینه کار نیز فراهم خواهد شد.

نثار احمد الیاس، سخنگوی والی هرات، گفت: «طبق این قرار داد قرار است شرکت ۷۷ ترکی پروژه تولید ۲۰۰ میگاوات برق را پس از تکمیل کردن مطالعات فنی بعد از یک سال آغاز کند.»

این در حالی است که برق مورد نیاز هرات از ایران و ترکمنستان وارد و سال چند ماه مقداری از برق بند سلما نیز وارد شبکه برق می‌شود.

همه ساله در اوج سرما و گرما، برای چندین روز برق وارداتی این کشورها به علت چالش‌های فنی، نیز قطع می‌شود.

کار پروژه تولید ۲۰۰ میگاوات برق بادی در هرات به زودی آغاز خواهد شد

این در حالی است که برق مورد نیاز هرات از ایران و ترکمنستان وارد و سال چند ماه مقداری از برق بند سلما نیز وارد شبکه برق می‌شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت انرژی و آب می‌گوید که به زودی کار پروژه تولید ۲۰۰ میگاوات برق بادی در هرات آغاز می‌شود.

به گفته سرپرست این وزارت، در این زمینه یک شرکت ترکی سرمایه‌گذاری می‌کند.

عبدالطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، گفت: «چند روز پیش با یک شرکت قرارداد ۲۰۰میگاوات برق بادی را امضا کردیم و در پکتیا نیز یک قرارداد دیگر ۷۳ میگاوات برق را داشتیم.»

از سویی هم، باشندگان هرات از آغاز کار این پروژه تولید برق استقبال می‌کنند.

احمد، باشنده هرات، گفت: «ولایت هرات باد بسیار دارد خواست ما از دولت این است که در این عرصه سرمایه‌گذاری کند که این برق برای مردم برسد و ما از آن بتوانیم استفاده کنیم.»

نور محمد، باشنده هرات، گفت: «زمستان خو ما به کلی برق نداریم اگر ۲ ساعت داشته باشیم ۵ ساعت دیگر نداریم اگر این پروژه برق بادی اجرا شود به نفع مردم است.»

مسوولان محلی هرات می‌گویند که آمادگی‌ها از بهر آغاز کار پروژه تولید برق بادی در این ولایت گرفته شده است.

به گفته آنان، با آغاز کار این پروژه، برای صدها تن زمینه کار نیز فراهم خواهد شد.

نثار احمد الیاس، سخنگوی والی هرات، گفت: «طبق این قرار داد قرار است شرکت ۷۷ ترکی پروژه تولید ۲۰۰ میگاوات برق را پس از تکمیل کردن مطالعات فنی بعد از یک سال آغاز کند.»

این در حالی است که برق مورد نیاز هرات از ایران و ترکمنستان وارد و سال چند ماه مقداری از برق بند سلما نیز وارد شبکه برق می‌شود.

همه ساله در اوج سرما و گرما، برای چندین روز برق وارداتی این کشورها به علت چالش‌های فنی، نیز قطع می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره