Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری آزمون استخدام محتسبان در کابل

آزمون استخدام محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر در کابل برگزار شد.

سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که در این آزمون، بیش از ۲۵۰ تن شرکت کرده‌اند و انتظار می‌رود ۲۰۰ تن آنان در این وزارت همچون محتسب استخدام شوند.

محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف گفت: «در همین ۲۲ حوزه آنان جذب می‌شوند در جا‌های که حالا هم محتسبین داریم حالا تعداد‌شان زیاد شود بر همین اساس ۲۰۰ محتسب در ۲۲ حوزه شهر کابل استخدام می‌شوند.»

در همین حال، معاون علمی دانشگاه کابل می‌گوید که برای تطبیق نظام اسلامی موجودیت محتسبان در کشور نیاز جدی است.

محمد اشرف غیرت، معاون علمی دانشگاه کابل، گفت: «در تمام عرصه‌های زنده گی برای تطبیق شرع خداوندی بر محتسب و ناظر نیاز است.»

از سویی ‌هم، کمیته ملی امتحانات اطمینان می‌دهد که روند آزمون محتسبان به گونه شفاف انجام خواهد شد.

عبدالباقی حقانی، رییس کمیته ملی امتحانات، گفت: «یک نظام نمی‌تواند کسی را ناکام یا کامیاب کند یا بخواهد نمره کسی را زیاد یا کم کند این نمی‌شود شفافیت بی‌نهایت زیاد است.»

کمیته ملی امتحانات می‌گوید که این نخستین آزمون محتسبان است و انتظار می‌رود در ولایت‌های دیگر نیز همچون آزمون برگزار شود.

برگزاری آزمون استخدام محتسبان در کابل

از سویی ‌هم، کمیته ملی امتحانات اطمینان می‌دهد که روند آزمون محتسبان به گونه شفاف انجام خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

آزمون استخدام محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر در کابل برگزار شد.

سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که در این آزمون، بیش از ۲۵۰ تن شرکت کرده‌اند و انتظار می‌رود ۲۰۰ تن آنان در این وزارت همچون محتسب استخدام شوند.

محمد صادق عاکف، سخنگوی وزارت امر به معروف گفت: «در همین ۲۲ حوزه آنان جذب می‌شوند در جا‌های که حالا هم محتسبین داریم حالا تعداد‌شان زیاد شود بر همین اساس ۲۰۰ محتسب در ۲۲ حوزه شهر کابل استخدام می‌شوند.»

در همین حال، معاون علمی دانشگاه کابل می‌گوید که برای تطبیق نظام اسلامی موجودیت محتسبان در کشور نیاز جدی است.

محمد اشرف غیرت، معاون علمی دانشگاه کابل، گفت: «در تمام عرصه‌های زنده گی برای تطبیق شرع خداوندی بر محتسب و ناظر نیاز است.»

از سویی ‌هم، کمیته ملی امتحانات اطمینان می‌دهد که روند آزمون محتسبان به گونه شفاف انجام خواهد شد.

عبدالباقی حقانی، رییس کمیته ملی امتحانات، گفت: «یک نظام نمی‌تواند کسی را ناکام یا کامیاب کند یا بخواهد نمره کسی را زیاد یا کم کند این نمی‌شود شفافیت بی‌نهایت زیاد است.»

کمیته ملی امتحانات می‌گوید که این نخستین آزمون محتسبان است و انتظار می‌رود در ولایت‌های دیگر نیز همچون آزمون برگزار شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره