Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد دانش‌جویان از نبود امکانات فنی جدید در انستیتوت میخانیکی خوست

دانش‌جویان انستیتوت میخانیکی خوست می‌گویند که هنوز هم از ابزار فنی دوران حکومت سردار محمد داوود خان در این انستیتوت استفاده می‌شود.

این دانش‌جویان از مسوولان می‌خواهند که ماشین‌های فنی پیشرفته را در اختیار آنان قرار دهند.

شاکرالله، دانشجو، گفت: «آن وسایلی که در عصر امروزی کار گرفته می‌شوند ما به آن ضرورت داریم و باید برای ما فراهم شود.»

عبدالله سرگند، دانشجوی دیگر، گفت: «ما یک ربات ساخته‌ایم که نیمه مانده از دولت و بازرگانان این را می‌خواهم که برای ما کمک کنند.»

به گفته آنان، این دستگاه‌ها در شرایط کنونی غیر قابل استفاده‌اند و آنان پس از فراغت نمی‌توانند در کارگاه‌ها برای خود کار پیدا کنند.

افزون بر این، دانش‌جویان، یک ربات نیز ساخته‌اند که به علت کم‌بود امکانات، کار آن ناتکمیل مانده است.

با این حال مسوولان محلی خوست، با آن‌که این چالش را می‌پذیرند، اما از تلاش‌ها برای تجهیز کردن نهاد‌های آموزشی حرفه‌یی، با تجهیزات پیشرفته سخن می‌زنند.

سیف الرحمن مظلوم، رییس انستیتوت میخانیک خوست، گفت: «ماشین‌های که ما داریم بسیار قدیمی استند ما از دولت این خواهش را داریم که برای ما تکنالوژی جدید و وسایل برای ورک‌شاپ‌های ما بدهد.»

شبیر احمد عثمانی، رییس اطلاعات و فرهنگ خوست، گفت: «برای انستیتیوت میخانیکی خوست در صورت موجودیت وسایل پروگرام قوی داریم.  خداوند این روز را بیاوردج که این انستیتوت و هم سال این انستیتوت در ولایت خوست و ولایت‌های دیگر غنی از وسایل جدید باشد.»

انستیتوت میخانیک خوست در سال ۱۳۳۶ خورشیدی تأسیس شده و در حال حاضر نزدیک به یک هزار و یکصد دانشجو دارد که در شش رشته گوناگون سرگرم فراگیری دانش‌اند.

انتقاد دانش‌جویان از نبود امکانات فنی جدید در انستیتوت میخانیکی خوست

با این حال مسوولان محلی خوست، با آن‌که این چالش را می‌پذیرند، اما از تلاش‌ها برای تجهیز کردن نهاد‌های آموزشی حرفه‌یی، با تجهیزات پیشرفته سخن می‌زنند.

تصویر بندانگشتی

دانش‌جویان انستیتوت میخانیکی خوست می‌گویند که هنوز هم از ابزار فنی دوران حکومت سردار محمد داوود خان در این انستیتوت استفاده می‌شود.

این دانش‌جویان از مسوولان می‌خواهند که ماشین‌های فنی پیشرفته را در اختیار آنان قرار دهند.

شاکرالله، دانشجو، گفت: «آن وسایلی که در عصر امروزی کار گرفته می‌شوند ما به آن ضرورت داریم و باید برای ما فراهم شود.»

عبدالله سرگند، دانشجوی دیگر، گفت: «ما یک ربات ساخته‌ایم که نیمه مانده از دولت و بازرگانان این را می‌خواهم که برای ما کمک کنند.»

به گفته آنان، این دستگاه‌ها در شرایط کنونی غیر قابل استفاده‌اند و آنان پس از فراغت نمی‌توانند در کارگاه‌ها برای خود کار پیدا کنند.

افزون بر این، دانش‌جویان، یک ربات نیز ساخته‌اند که به علت کم‌بود امکانات، کار آن ناتکمیل مانده است.

با این حال مسوولان محلی خوست، با آن‌که این چالش را می‌پذیرند، اما از تلاش‌ها برای تجهیز کردن نهاد‌های آموزشی حرفه‌یی، با تجهیزات پیشرفته سخن می‌زنند.

سیف الرحمن مظلوم، رییس انستیتوت میخانیک خوست، گفت: «ماشین‌های که ما داریم بسیار قدیمی استند ما از دولت این خواهش را داریم که برای ما تکنالوژی جدید و وسایل برای ورک‌شاپ‌های ما بدهد.»

شبیر احمد عثمانی، رییس اطلاعات و فرهنگ خوست، گفت: «برای انستیتیوت میخانیکی خوست در صورت موجودیت وسایل پروگرام قوی داریم.  خداوند این روز را بیاوردج که این انستیتوت و هم سال این انستیتوت در ولایت خوست و ولایت‌های دیگر غنی از وسایل جدید باشد.»

انستیتوت میخانیک خوست در سال ۱۳۳۶ خورشیدی تأسیس شده و در حال حاضر نزدیک به یک هزار و یکصد دانشجو دارد که در شش رشته گوناگون سرگرم فراگیری دانش‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره