Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: تولید عسل در میدان وردک ۶۰ درصد افزایش یافته است

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری میدان وردک، از افزایش ۶۰ درصدی تولید عسل، در این ولایت خبر می‌دهند.

به گفته‌ی آنان، زنبوردارانِ سال پار در این ولایت ۲۶ تُن عسل گردآوری کرده بودند، اما در سال روان خورشیدی، میزان برداشت این فرآورده به ۸۴ تُن رسیده است.

محمد الله، آمر امور مالداری ریاست زراعت، آبیاری و مالداری میدان وردک، گفت: «امسال حاصلات عسل ۶۰ درصد افزایش یافته است. در سال گذشته به سطح ولایت ۲۶ تُن بود.»

با این حال، شماری از زنبورداران در این ولایت، هرچند از افزایش تولیدات عسل شادمان‌اند؛ اما می‌گویند که نبود بازار مناسب یکی از چالش‌ها، فرا راه آنان است.

گل محمد، زنبوردار، گفت: «ما اگر شکر خریداری کنیم ۳۵۰ الی ۴۰۰ می‌شود، یعنی یک بر دو حساب می‌شود و نمی‌توانیم مصارف خود را دوباره بدست بی‌آوریم.»

محب الله، زنبوردار دیگر، گفت: «امارت اسلامی در این مورد فکر کند، به ما فکر کند. چون این یک تجارت بزرگ افغانستان است، اگر افغانستان از این لحاظ پیشرفت می‌کند، باید به ما یک زمینه فراهم شود که به عسل توجه شود و به گونه درست در دکان‌ها توزیع شود.»

در همین حال، والی میدان وردک از تلاش‌ها به هدف پیدا کردن بازارمناسب برای فرآورده‌های داخلی این ولایت به ویژه عسل، سخن می‌زند.

بختیار معاذ، والی میدان وردک، گفت: «تلاش می‌کنیم که در قسمت عسل تولیدات افزایش یابد و برای آنان بازاریابی کنیم.»

بر بربنیاد معلومات ریاست زراعت، آبیاری و مالداری میدان وردک، هم‌اکنون ۱۳۶ فارم زنبورعسل در این ولایت فعالیت دارند که برای ۵۵۰ تن نیز زمینه کار فراهم شده است.

مسوولان: تولید عسل در میدان وردک ۶۰ درصد افزایش یافته است

با این حال، شماری از زنبورداران در این ولایت، هرچند از افزایش تولیدات عسل شادمان‌اند؛ اما می‌گویند که نبود بازار مناسب یکی از چالش‌ها، فرا راه آنان است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری میدان وردک، از افزایش ۶۰ درصدی تولید عسل، در این ولایت خبر می‌دهند.

به گفته‌ی آنان، زنبوردارانِ سال پار در این ولایت ۲۶ تُن عسل گردآوری کرده بودند، اما در سال روان خورشیدی، میزان برداشت این فرآورده به ۸۴ تُن رسیده است.

محمد الله، آمر امور مالداری ریاست زراعت، آبیاری و مالداری میدان وردک، گفت: «امسال حاصلات عسل ۶۰ درصد افزایش یافته است. در سال گذشته به سطح ولایت ۲۶ تُن بود.»

با این حال، شماری از زنبورداران در این ولایت، هرچند از افزایش تولیدات عسل شادمان‌اند؛ اما می‌گویند که نبود بازار مناسب یکی از چالش‌ها، فرا راه آنان است.

گل محمد، زنبوردار، گفت: «ما اگر شکر خریداری کنیم ۳۵۰ الی ۴۰۰ می‌شود، یعنی یک بر دو حساب می‌شود و نمی‌توانیم مصارف خود را دوباره بدست بی‌آوریم.»

محب الله، زنبوردار دیگر، گفت: «امارت اسلامی در این مورد فکر کند، به ما فکر کند. چون این یک تجارت بزرگ افغانستان است، اگر افغانستان از این لحاظ پیشرفت می‌کند، باید به ما یک زمینه فراهم شود که به عسل توجه شود و به گونه درست در دکان‌ها توزیع شود.»

در همین حال، والی میدان وردک از تلاش‌ها به هدف پیدا کردن بازارمناسب برای فرآورده‌های داخلی این ولایت به ویژه عسل، سخن می‌زند.

بختیار معاذ، والی میدان وردک، گفت: «تلاش می‌کنیم که در قسمت عسل تولیدات افزایش یابد و برای آنان بازاریابی کنیم.»

بر بربنیاد معلومات ریاست زراعت، آبیاری و مالداری میدان وردک، هم‌اکنون ۱۳۶ فارم زنبورعسل در این ولایت فعالیت دارند که برای ۵۵۰ تن نیز زمینه کار فراهم شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره