Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت باشندگان از نبود مکتب در بخش‌های دوردست ولسوالی قلعه‌ی ذال

باشندگان ولسوالی قلعه‌ی ذال در ولایت کندز می‌گویند که مکتب در مناطق دوردست این ولسوالی وجود ندارد و حکومت سرپرست باید به این چالش رسیدگی کند.

به گفته‌ی باشندگان، اکنون امنیت در این ولسوالی تامین است و دیگر بهانه‌ی برای عملی نساختن پروژه‌های انکشافی قابل پذیرش نیست.

آنان همچنان ادعا دارند که کم‌بود آموزگار و دیگر امکانات آموزشی سبب شده‌اند تا کودکان و نوجوانان در این ولسوالی به‌گونه‌ی درست آموزش نبینند.

نور محمد، باشنده ولسوالی قلعه ذال، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت:  «ما می‌خواهیم که در بخش تعلیم نیز برای ما کار صورت بگیرد. تشکیلات مکاتب جدید را زیاد کند. کم‌بود معلمین داریم و دیگر صنف‌های محلی که باید در قریه زیاد شود و سطح تعلیم ما بالا برود.»

سیف الله، یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی گفت: «مکاتب مشکل داره یعنی بعضی شان احاطه نداره و بعضی شان تعمیر ندارد. کتاب درسی ندارد. از طرف دولت کمک نمی‌شود.»

در همین حال، ریاست معارف کندز می‌گوید که چالش‌های آموزشی این ولسوالی را با نهادهای امدادرسان شریک ساخته‌‌ و تلاش خواهد شد تا رسیدگی شود.

اسماعیل ابواحمد، رییس معارف کندز، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت:  «تنها قلعه ذال نیست. در اکثریت ولسوالی‌ها این مشکلات را داریم. در بیست سال جنگ در افغانستان اکثر مکاتب به ترمیم ضرورت دارند.»

به گفته‌ی باشندگان این ولسوالی، به عملی‌سازی پروژه‌های انکشافی در سال‌های گذشته در قلعه‌ی ذال توجه جدی نشده و بسیاری باشندگان این ولسوالی به خدمات اولیه زندگی دست‌رسی ندارند.

شکایت باشندگان از نبود مکتب در بخش‌های دوردست ولسوالی قلعه‌ی ذال

در همین حال، ریاست معارف کندز می‌گوید که چالش‌های آموزشی این ولسوالی را با نهادهای امدادرسان شریک ساخته‌‌ و تلاش خواهد شد تا رسیدگی شود.

تصویر بندانگشتی

باشندگان ولسوالی قلعه‌ی ذال در ولایت کندز می‌گویند که مکتب در مناطق دوردست این ولسوالی وجود ندارد و حکومت سرپرست باید به این چالش رسیدگی کند.

به گفته‌ی باشندگان، اکنون امنیت در این ولسوالی تامین است و دیگر بهانه‌ی برای عملی نساختن پروژه‌های انکشافی قابل پذیرش نیست.

آنان همچنان ادعا دارند که کم‌بود آموزگار و دیگر امکانات آموزشی سبب شده‌اند تا کودکان و نوجوانان در این ولسوالی به‌گونه‌ی درست آموزش نبینند.

نور محمد، باشنده ولسوالی قلعه ذال، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت:  «ما می‌خواهیم که در بخش تعلیم نیز برای ما کار صورت بگیرد. تشکیلات مکاتب جدید را زیاد کند. کم‌بود معلمین داریم و دیگر صنف‌های محلی که باید در قریه زیاد شود و سطح تعلیم ما بالا برود.»

سیف الله، یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی گفت: «مکاتب مشکل داره یعنی بعضی شان احاطه نداره و بعضی شان تعمیر ندارد. کتاب درسی ندارد. از طرف دولت کمک نمی‌شود.»

در همین حال، ریاست معارف کندز می‌گوید که چالش‌های آموزشی این ولسوالی را با نهادهای امدادرسان شریک ساخته‌‌ و تلاش خواهد شد تا رسیدگی شود.

اسماعیل ابواحمد، رییس معارف کندز، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت:  «تنها قلعه ذال نیست. در اکثریت ولسوالی‌ها این مشکلات را داریم. در بیست سال جنگ در افغانستان اکثر مکاتب به ترمیم ضرورت دارند.»

به گفته‌ی باشندگان این ولسوالی، به عملی‌سازی پروژه‌های انکشافی در سال‌های گذشته در قلعه‌ی ذال توجه جدی نشده و بسیاری باشندگان این ولسوالی به خدمات اولیه زندگی دست‌رسی ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره