Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ریاست معارف: ۱۵۲ مکتب پکتیکا ساختمان ندارد

عبدالقیوم فاروقی، رییس معارف پکتیکا می‌گوید که از میان ۴۱۰ مکتب که در این ولایت وجود دارند، ۱۵۲ مکتب ساختمان ندارد.

رییس معارف پکتیکا می‌افزاید که جاپان وعده‌ی هزینه ۱٨۰ میلیون افغانی را برای ایجاد ساختمان هفده مکتب در این ولایت داده است.

آقای فاروقی از نهادهای همکار می‌خواهد  تا این ولایت را در ایجاد ساختمان مکتب‌ها یاری رسانند.

عبدالقیوم فاروقی در این باره گفت: «ساختمان هفده باب مکتب به همکاری مالی جاپان و تحت چتر وزارت معارف در ولایت پکتیکا ساخته می‌شود که یک تیم سروی از وزارت آمده بود و سروی شده است. نزدیک به ۱٨۰ میلیون افغانی هزینه بر می‌دارد.»

دانش‌آموزانی که در پکتیکا در فضای باز آموزش می‌بینند، از مسوولان می‌خواهند که برای مکتب‌های آنان ساختمان بسازند.

به گفته‌ی دانش‌آموزان، نبود ساختمان بالای آموزش آنان تاثیر منفی گذاشته است.

روزی محمد، دانش‌آموز در پکتيکا گفت: «اگر یک روز مکتب ما بخاطر باران معطل می‌شود، کشور یک سال عقب‌گرد می‌کند؛ یعنی پیش‌رفت نمی‌کند.»

حميدالله یکی دیگر از دانش‌آموز می‌گوید: «دانش‌آموزان در زیر آفتاب بدون سرپناه آموزش می‌بینند. آنان در باد، باران و خاک‌باد به درس‌های خود رسیدگی نمی‌توانند و درس‌های شان می‌ماند.»

به اساس معلومات رسمی ریاست معارف پکتیکا، هم اکنون ۱۳۰ هزار دانش‌آموز در این ولایت مصروف آموزش هستند که ۲۵ هزار آن دختران هستند.

ریاست معارف: ۱۵۲ مکتب پکتیکا ساختمان ندارد

دانش‌آموزانی که در پکتیکا در فضای باز آموزش می‌بینند، از مسوولان می‌خواهند که برای مکتب‌های آنان ساختمان بسازند.

تصویر بندانگشتی

عبدالقیوم فاروقی، رییس معارف پکتیکا می‌گوید که از میان ۴۱۰ مکتب که در این ولایت وجود دارند، ۱۵۲ مکتب ساختمان ندارد.

رییس معارف پکتیکا می‌افزاید که جاپان وعده‌ی هزینه ۱٨۰ میلیون افغانی را برای ایجاد ساختمان هفده مکتب در این ولایت داده است.

آقای فاروقی از نهادهای همکار می‌خواهد  تا این ولایت را در ایجاد ساختمان مکتب‌ها یاری رسانند.

عبدالقیوم فاروقی در این باره گفت: «ساختمان هفده باب مکتب به همکاری مالی جاپان و تحت چتر وزارت معارف در ولایت پکتیکا ساخته می‌شود که یک تیم سروی از وزارت آمده بود و سروی شده است. نزدیک به ۱٨۰ میلیون افغانی هزینه بر می‌دارد.»

دانش‌آموزانی که در پکتیکا در فضای باز آموزش می‌بینند، از مسوولان می‌خواهند که برای مکتب‌های آنان ساختمان بسازند.

به گفته‌ی دانش‌آموزان، نبود ساختمان بالای آموزش آنان تاثیر منفی گذاشته است.

روزی محمد، دانش‌آموز در پکتيکا گفت: «اگر یک روز مکتب ما بخاطر باران معطل می‌شود، کشور یک سال عقب‌گرد می‌کند؛ یعنی پیش‌رفت نمی‌کند.»

حميدالله یکی دیگر از دانش‌آموز می‌گوید: «دانش‌آموزان در زیر آفتاب بدون سرپناه آموزش می‌بینند. آنان در باد، باران و خاک‌باد به درس‌های خود رسیدگی نمی‌توانند و درس‌های شان می‌ماند.»

به اساس معلومات رسمی ریاست معارف پکتیکا، هم اکنون ۱۳۰ هزار دانش‌آموز در این ولایت مصروف آموزش هستند که ۲۵ هزار آن دختران هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره