Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی کشاورزان و صادرکنندگان از توقف صادرات میوه تازه در هرات

در حالی که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور می‌گوید که در جریان سال روان بیش‌ از ۷۰۰ هزار تُن میوه‌های تازه و سبزیجات به کشورهای گوناگون صادر شده، اما کشاورزان و صادرکنندگان هرات می‌گویند که صادرات میوه‌های تازه از این ولایت متوقف است.

به گفته‌ی آنان، به علت نبود سردخانه بخشی از میوه‌های تازه و سبزیجات در هرات از بین رفته و به کشاورزان و باغ‌داران زیان وارد شده است.

احمد شاه حق‌دوست، نماینده صنف واردکنندگان میوه‌های تازه هرات، گفت: «مارکیت‌های خورد داریم، مارکیت‌های قدیمی است که بسیار با مشکلات آن‌جا همان میوه به فروش می‌رسد. اگر مارکیت بین‌المللی و سردخانه‌های معیاری ساخته شود، پروسس و بسته بندی شود، بعد از آن ما امکان این پیدا می شود که به کشورهای همسایه صادر کنیم.»

عزیز احمد محمدی، مسوول یک شرکت صادرکننده میوه تازه، گفت: «در بخش صادرات ما برای پروسس و بسته‌اش یک جای و محیط نداریم، یک مارکیت معیاری نداریم.»

محمد ابراهیم رسولی، مسوول یک شرکت صادرکننده میوه تازه، گفت: «میوه سریع الفساد است و جدا از دیگر کاری که باید هر تاجر میوه که به بیرون صادرات می‌کند، خودش بالای سر جنس خود، با کیفیت، نوعیت و کیمیت آن ایستاد باشد، ببیند و بفروشد.»

سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور در نشستی با صادرکنندگان میوه‌های تازه و سبزیجات در هرات، از افزایش صادرات میوه‌های تازه و سبزیجات کشور سخن می‌گوید.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، در نشستی با بازرگانان گفت: «در دو سال ما تقریباً صد در صد افزایش صادرات داشتیم. پارسال ما تقریباً ۷۰۰ هزار تُن میوه و سبزیجات صادرات داشتیم، این سال می‌خواهیم که این میوه و سبزیجات ما به یک میلیون تُن برسد.»

همزمان با این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که قرار است چند سردخانه کلان برای نگه‌داری میوه‌های تازه و سبزیجات از سوی بخش خصوصی در حوزه غرب ساخته شود.

سعید صدیقی، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، گفت: «انگور هرات و انجیر هرات را ما بتوانیم به اکثر این کشورها از طریق کارگو صادرات کنیم و زمینی از طریق جمهوری اسلامی ایران که هماهنگی‌های که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و مسوولین داشته‌اند.»

هرات از ولایت‌های کشاورزی است که سالانه صدها هزار تُن میوه‌های تازه و سبزیجات در آن برداشت می‌شود.

اما به گفته کشاورزان، به علت نبود سردخانه و صادرات به بیرون از کشور، همه ساله بخشی از فرآورده‌های شان فروخته نمی‌شود و از بین می‌رود.

نگرانی کشاورزان و صادرکنندگان از توقف صادرات میوه تازه در هرات

اما به گفته کشاورزان، به علت نبود سردخانه و صادرات به بیرون از کشور، همه ساله بخشی از فرآورده‌های شان فروخته نمی‌شود و از بین می‌رود.

تصویر بندانگشتی

در حالی که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور می‌گوید که در جریان سال روان بیش‌ از ۷۰۰ هزار تُن میوه‌های تازه و سبزیجات به کشورهای گوناگون صادر شده، اما کشاورزان و صادرکنندگان هرات می‌گویند که صادرات میوه‌های تازه از این ولایت متوقف است.

به گفته‌ی آنان، به علت نبود سردخانه بخشی از میوه‌های تازه و سبزیجات در هرات از بین رفته و به کشاورزان و باغ‌داران زیان وارد شده است.

احمد شاه حق‌دوست، نماینده صنف واردکنندگان میوه‌های تازه هرات، گفت: «مارکیت‌های خورد داریم، مارکیت‌های قدیمی است که بسیار با مشکلات آن‌جا همان میوه به فروش می‌رسد. اگر مارکیت بین‌المللی و سردخانه‌های معیاری ساخته شود، پروسس و بسته بندی شود، بعد از آن ما امکان این پیدا می شود که به کشورهای همسایه صادر کنیم.»

عزیز احمد محمدی، مسوول یک شرکت صادرکننده میوه تازه، گفت: «در بخش صادرات ما برای پروسس و بسته‌اش یک جای و محیط نداریم، یک مارکیت معیاری نداریم.»

محمد ابراهیم رسولی، مسوول یک شرکت صادرکننده میوه تازه، گفت: «میوه سریع الفساد است و جدا از دیگر کاری که باید هر تاجر میوه که به بیرون صادرات می‌کند، خودش بالای سر جنس خود، با کیفیت، نوعیت و کیمیت آن ایستاد باشد، ببیند و بفروشد.»

سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور در نشستی با صادرکنندگان میوه‌های تازه و سبزیجات در هرات، از افزایش صادرات میوه‌های تازه و سبزیجات کشور سخن می‌گوید.

محمد یونس مومند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، در نشستی با بازرگانان گفت: «در دو سال ما تقریباً صد در صد افزایش صادرات داشتیم. پارسال ما تقریباً ۷۰۰ هزار تُن میوه و سبزیجات صادرات داشتیم، این سال می‌خواهیم که این میوه و سبزیجات ما به یک میلیون تُن برسد.»

همزمان با این، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که قرار است چند سردخانه کلان برای نگه‌داری میوه‌های تازه و سبزیجات از سوی بخش خصوصی در حوزه غرب ساخته شود.

سعید صدیقی، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، گفت: «انگور هرات و انجیر هرات را ما بتوانیم به اکثر این کشورها از طریق کارگو صادرات کنیم و زمینی از طریق جمهوری اسلامی ایران که هماهنگی‌های که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و مسوولین داشته‌اند.»

هرات از ولایت‌های کشاورزی است که سالانه صدها هزار تُن میوه‌های تازه و سبزیجات در آن برداشت می‌شود.

اما به گفته کشاورزان، به علت نبود سردخانه و صادرات به بیرون از کشور، همه ساله بخشی از فرآورده‌های شان فروخته نمی‌شود و از بین می‌رود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره