Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معین سرحدات و قبایل: ا.ا: نیازی برای به رسمیت شناخته شدن ندارد

عبدالخالق عابد، معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در یک نشست مردمی در پروان گفته است که امارت اسلامی برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی، نیاز ندارد.

معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل افزوده است تا زمانی‌که مردم افغانستان در پیش‌رفت و توسعه کشور تلاش نکنند، کشورهای جهان در توسعه افغانستان نقش سازنده‌ی ایفا کرده نمی‌تواند.

عبدالخالق عابد، معین جرگه‌های وزارت سرحدات، اقوام و قبایل گفت: «به رسمیت هیچ کسی ضرورت نیست خداوند خودش این ملک را جور می‌کند در نظام ها که تا و بالا می‌شود اراده خداوند در آن است.»

محمد ادریس انوری، معاون والی پروان که در این نشست حضور داشت، گفت: «در دین اسلام منحیث یک انسان انسانیت‌اش در متحد بودن است و به حیث انسان هیچ قوم از قوم دیگر برتری ندارد.»

در همین حال، شماری از باشندگان پروان مشکلات و خواست‌های شان را با این مقام وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در میان گذاشتند. شرکت کنندگان و باشندگان پروان، نبود برق، خرابی جاده‌ها در بسیاری ولسوالی‌ها، کم‌بود ساختمان مکتب‌ها و تجهیزات بهداشتی را از مهم‌ترین مشکلات در این ولایت خواندند.

مقام الدین حنیف، باشنده پروان در این نشست گفت: «روز به روز امنیت در ولسوالی سرخ پارسا به وخامت روان است و امیدوار هستم که امارت اسلامی به این توجه کند.»

عبدالخبیر، عالم دین در پروان گفت: «در ظرف یک ماه شاهد سه قتل بودیم یک موی سفید آسیابان یک ماه پیش کشته شد، یک جوان دو هفته پیش کشته شد و یک جوان که حافظ قرا نیز بود یک شب پیش کشته شد.»

معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در این نشست که زیر نام "همدیگرپذیری" برگزار شده بود، از رسیدگی به مشکلات مردم در آینده اطمینان داد.

معین سرحدات و قبایل: ا.ا: نیازی برای به رسمیت شناخته شدن ندارد

معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل افزوده است تا زمانی‌که مردم افغانستان در پیش‌رفت و توسعه کشور تلاش نکنند، کشورهای جهان در توسعه افغانستان نقش سازنده‌ی ایفا کرده نمی‌تواند.

تصویر بندانگشتی

عبدالخالق عابد، معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در یک نشست مردمی در پروان گفته است که امارت اسلامی برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی، نیاز ندارد.

معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل افزوده است تا زمانی‌که مردم افغانستان در پیش‌رفت و توسعه کشور تلاش نکنند، کشورهای جهان در توسعه افغانستان نقش سازنده‌ی ایفا کرده نمی‌تواند.

عبدالخالق عابد، معین جرگه‌های وزارت سرحدات، اقوام و قبایل گفت: «به رسمیت هیچ کسی ضرورت نیست خداوند خودش این ملک را جور می‌کند در نظام ها که تا و بالا می‌شود اراده خداوند در آن است.»

محمد ادریس انوری، معاون والی پروان که در این نشست حضور داشت، گفت: «در دین اسلام منحیث یک انسان انسانیت‌اش در متحد بودن است و به حیث انسان هیچ قوم از قوم دیگر برتری ندارد.»

در همین حال، شماری از باشندگان پروان مشکلات و خواست‌های شان را با این مقام وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در میان گذاشتند. شرکت کنندگان و باشندگان پروان، نبود برق، خرابی جاده‌ها در بسیاری ولسوالی‌ها، کم‌بود ساختمان مکتب‌ها و تجهیزات بهداشتی را از مهم‌ترین مشکلات در این ولایت خواندند.

مقام الدین حنیف، باشنده پروان در این نشست گفت: «روز به روز امنیت در ولسوالی سرخ پارسا به وخامت روان است و امیدوار هستم که امارت اسلامی به این توجه کند.»

عبدالخبیر، عالم دین در پروان گفت: «در ظرف یک ماه شاهد سه قتل بودیم یک موی سفید آسیابان یک ماه پیش کشته شد، یک جوان دو هفته پیش کشته شد و یک جوان که حافظ قرا نیز بود یک شب پیش کشته شد.»

معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در این نشست که زیر نام "همدیگرپذیری" برگزار شده بود، از رسیدگی به مشکلات مردم در آینده اطمینان داد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره