Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراهم‌سازی فرصت کاری برای نزدیک به ۲۵۰۰ زن در هرات

یک شرکت خصوصی در هرات که در بخش تولید نخ فعالیت می‌کند، برای نزدیک به دو هزار و پنجصد زن فرصت کاری را فراهم ساخته است. 

مسوولان این شرکت می‌گویند که اگر از آنان پشتیبانی شود، می‌توانند فرصت‌های بیشتر کاری را به زنان فراهم کنند. 

سید حسن حسینی، معاون شرکت تولید نخ، گفت: «۲۴۵۰ تن از بخش خانم‌ها در اینجا کار می‌کنند.»

بیشتر این زنان نان آور خانواده‌های شان هستند و با دستمزدی که از این شرکت می‌گیرند، زندگی خود را به پیش می‌برند. 

زیور، کارمند شرکت تولید نخ، گفت: «خوش استیم که اگر چیزی به دست ما بیاید. غریب استیم کارگر نداریم. مرد ام پیر است، مه نان آور خانه استم.» 

کبرا، کارمند شرکت تولید نخ، گفت: «خودم زیاد تلاش می‌کنم که در اینجا کار کنم. پول خرج پیدا کنم برای مکتب بچه‌ها و نیازمندی خود را رفع کنم.»

رقیه، یکی دیگر از کارمندان این شرکت گفت: «خیلی نیازمندیم کاروبار کاریگرهای ما جور نیست.»

بیشتر این زنان بی‌سواد هستند اما با استخدام شدن در این شرکت، صاحب درآمد شده‌اند. 

در همین حال شماری از متشبثان از صادر نشدن نخ به خارج از کشور و پایین بودن بهای آن در بازارهای داخلی، ابراز نگرانی کرده‌اند.

فراهم‌سازی فرصت کاری برای نزدیک به ۲۵۰۰ زن در هرات

بیشتر این زنان نان آور خانواده‌های شان هستند و با دستمزدی که از این شرکت می‌گیرند، زندگی خود را به پیش می‌برند. 

تصویر بندانگشتی

یک شرکت خصوصی در هرات که در بخش تولید نخ فعالیت می‌کند، برای نزدیک به دو هزار و پنجصد زن فرصت کاری را فراهم ساخته است. 

مسوولان این شرکت می‌گویند که اگر از آنان پشتیبانی شود، می‌توانند فرصت‌های بیشتر کاری را به زنان فراهم کنند. 

سید حسن حسینی، معاون شرکت تولید نخ، گفت: «۲۴۵۰ تن از بخش خانم‌ها در اینجا کار می‌کنند.»

بیشتر این زنان نان آور خانواده‌های شان هستند و با دستمزدی که از این شرکت می‌گیرند، زندگی خود را به پیش می‌برند. 

زیور، کارمند شرکت تولید نخ، گفت: «خوش استیم که اگر چیزی به دست ما بیاید. غریب استیم کارگر نداریم. مرد ام پیر است، مه نان آور خانه استم.» 

کبرا، کارمند شرکت تولید نخ، گفت: «خودم زیاد تلاش می‌کنم که در اینجا کار کنم. پول خرج پیدا کنم برای مکتب بچه‌ها و نیازمندی خود را رفع کنم.»

رقیه، یکی دیگر از کارمندان این شرکت گفت: «خیلی نیازمندیم کاروبار کاریگرهای ما جور نیست.»

بیشتر این زنان بی‌سواد هستند اما با استخدام شدن در این شرکت، صاحب درآمد شده‌اند. 

در همین حال شماری از متشبثان از صادر نشدن نخ به خارج از کشور و پایین بودن بهای آن در بازارهای داخلی، ابراز نگرانی کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره