Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان شورتِپه بلخ خواهان تحکیمات اطراف دریای آمو هستند

باشندگان و مسوولان ولسوالی شورتِپه بلخ می‌گویند که موج‌های کشتی‌های ازبیکستانی در دریای آمو سبب تخریب خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی آنان شده است.

آنان از حکومت سرپرست خواستار، تحکیمات اطراف این دریا هستند.

عبدالرحمن نیازی، باشنده، گفت: «ما از دولت می‌خواهیم که برای ما دکه جور کنند قسمی‌که برای دیگران دکه جور کردند.»

غلام مرادی، باشنده دیگر، افزود: «از امارت اسلامی خواست من این است که یک‌تعداد دیگر قشلاق‌ها زیر تهدید است که به شکل اظطراری بالای آن کار کند.»

به گفته‌ی شمار دیگر باشندگان این ولسوالی، به علت تخریب دریا آنان ناگزیر به ترک خانه‌های شان شده‌اند.

قربان‌نظر، باشنده به طلوع‌نیوز، گفت: «دریا همین موقعیت را تخریب کرد مردم کوچ کردند هزارها جریب زمین خراب شد و مردم از کشت ماندند.»

جان‌مراد، بزرگ قوم ولسوالی شورتپه، گفت: «هر روز آب دریا خانه‌ها و زمین‌ها را تخریب می‌کرد یک‌بار که تحکیم‌کاری شده بود مردم کار خود را شروع کردند و دل جمع کار می‌کردند.»

اما رییس تحکیمات دریای آمو می‌گوید که آنان برای کشتی‌های ازبیکستان اجازه گشت‌زنی در ساحات مربوط به افغانستان را نمی‌دهند.

سید غلام مشوانی، رییس عمومی تحکیمات دریای آمو، گفت: «تقریبا در ۴ ولایت ۸۰ میلیون پول مصرف شده و ۲۰ میلیون دیگر باقی مانده است به این ۲۰ میلیون کارهای که باقی مانده است را تکمیل خواهیم کرد.»

محمد بهرام منیب، مسوول تحکیمات اطراف دریای آمو در بلخ، گفت: «چهار روز می‌شود که کشتی‌های بزرگ ازبیکستان به سمت یک قریه بنام شیخ است آمده و تخریبات را شروع کرده است من آمدیم و کار را بالای آن شروع کرده‌ایم.»

رییس تحکیمات دریای آمو می‌گوید که پیش از این نیز یک تفاهم میان امارت اسلامی و ازبیکستان در باره جلوگیری از گشت‌زنی کشتی‌های آن کشور به حریم افغانستان، صورت گرفته بود و اطمینان می‌دهد که در آینده نزدیک به این چالش رسیدگی خواهد کرد.

باشندگان شورتِپه بلخ خواهان تحکیمات اطراف دریای آمو هستند

اما رییس تحکیمات دریای آمو می‌گوید که آنان برای کشتی‌های ازبیکستان اجازه گشت‌زنی در ساحات مربوط به افغانستان را نمی‌دهند.

تصویر بندانگشتی

باشندگان و مسوولان ولسوالی شورتِپه بلخ می‌گویند که موج‌های کشتی‌های ازبیکستانی در دریای آمو سبب تخریب خانه‌ها و زمین‌های کشاورزی آنان شده است.

آنان از حکومت سرپرست خواستار، تحکیمات اطراف این دریا هستند.

عبدالرحمن نیازی، باشنده، گفت: «ما از دولت می‌خواهیم که برای ما دکه جور کنند قسمی‌که برای دیگران دکه جور کردند.»

غلام مرادی، باشنده دیگر، افزود: «از امارت اسلامی خواست من این است که یک‌تعداد دیگر قشلاق‌ها زیر تهدید است که به شکل اظطراری بالای آن کار کند.»

به گفته‌ی شمار دیگر باشندگان این ولسوالی، به علت تخریب دریا آنان ناگزیر به ترک خانه‌های شان شده‌اند.

قربان‌نظر، باشنده به طلوع‌نیوز، گفت: «دریا همین موقعیت را تخریب کرد مردم کوچ کردند هزارها جریب زمین خراب شد و مردم از کشت ماندند.»

جان‌مراد، بزرگ قوم ولسوالی شورتپه، گفت: «هر روز آب دریا خانه‌ها و زمین‌ها را تخریب می‌کرد یک‌بار که تحکیم‌کاری شده بود مردم کار خود را شروع کردند و دل جمع کار می‌کردند.»

اما رییس تحکیمات دریای آمو می‌گوید که آنان برای کشتی‌های ازبیکستان اجازه گشت‌زنی در ساحات مربوط به افغانستان را نمی‌دهند.

سید غلام مشوانی، رییس عمومی تحکیمات دریای آمو، گفت: «تقریبا در ۴ ولایت ۸۰ میلیون پول مصرف شده و ۲۰ میلیون دیگر باقی مانده است به این ۲۰ میلیون کارهای که باقی مانده است را تکمیل خواهیم کرد.»

محمد بهرام منیب، مسوول تحکیمات اطراف دریای آمو در بلخ، گفت: «چهار روز می‌شود که کشتی‌های بزرگ ازبیکستان به سمت یک قریه بنام شیخ است آمده و تخریبات را شروع کرده است من آمدیم و کار را بالای آن شروع کرده‌ایم.»

رییس تحکیمات دریای آمو می‌گوید که پیش از این نیز یک تفاهم میان امارت اسلامی و ازبیکستان در باره جلوگیری از گشت‌زنی کشتی‌های آن کشور به حریم افغانستان، صورت گرفته بود و اطمینان می‌دهد که در آینده نزدیک به این چالش رسیدگی خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره