Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایش‌گاه تولیدات شرکت‌های کوچک در هرات

نمایش‌گاه تولیدات شرکت‌های کوچک که از سوی مؤسسه جهانی کورداید پشتیبانی می‌شوند تا زمینه کار برای بیجاشدگان داخلی را فراهم سازند، در شهر هرات برگزار شده است.

چهل تن از مسوولان شرکت‌های کوچک در هرات از سوی این مؤسسه آموزش‌های نوین را در زمینه تجارت فرا گرفته‌اند تا کاربار‌شان را توسعه دهند.

زلمی ایثار، مسوول پروژه رونق در هرات، گفت: «هدف اصلی پروژه اشتغال‌زایی و فراهم ساختن فرصت‌های کاری برای جوانان بیجاشدگان داخلی و همچنان جامعه میزبان است.»

در همین‌حال، شماری از افرادی‌که در این برنامه آموزش دیده‌اند آن را برای وسعت تجارت شان سودمند می‌دانند.

لینا رووفی، به طلوع‌نیوز، گفت: «نحوه تجارت ما به شکل عنعنوی پیش می‌رفت که با آموختن آموزش‌های جدید، توانستیم که تجارت خود را به شکل عصری پیش ببریم. برای خانم‌ها خیلی موثر بود و مسایل عالی بود که ما از آن مستفید شدیم.»

نادیه ضیایی، تجارت‌پیشه، می‌گوید: «می‌تواند که کسب و کار ما را رونق بدهد و باعث می‌شود که تولیدات خانم و شرکت‌ها به جامعه معرفی شود. همچنان تولیدات ما افزایش میابد و به افراد دیگر نیز آموزش بدهیم.»

صفی الله وثیق، تجارت‌پیشه دیگر، گفت: «واقعا تاثیرات مثبت دارد و ما می‌توانیم که توسط این سیستم پیشرفت و فعالیت‌های خوبی داشته باشیم.»

قرار است صد‌ها تن از آوارگان داخلی در این شرکت‌های کوچک تولیدی مصروف به کار شوند.

از سویی دیگر، آموزش‌های نوین تجارتی به مسوولان این شرکت‌ها کمک می‌کند تا کار و بار‌شان را رونق دهند و کارمند بیشتر استخدام کنند.

بهناز سلجوقی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب، گفت: «تعدادی از خانم‌ها که حمایت شده‌اند می‌بینیم که پیشرفت کرده‌اند و حتی به حدی رسیده‌اند که به کشورهای همسایه صادرات دارند. این موضوع کفایی شان را نشان می دهد.»

حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات، گفت: «در شرایط رقابتی تطبیق چنین برنامه‌ها برای حضور افرادی‌که در کسب و کارها مصروف هستند، بسیار ارزنده و مفید است.»

این دوازدهمین دور فراغت مسوولان شرکت‌های کوچک است که آموزش‌های نوین را در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری فرا گرفته‌اند.

در نزدیک به دو سال پسین، بیش‌تر از ۱۷۰ شرکت پشتبانی شده تا برای جوانان بیجاشده داخلی فرصت کار فراهم سازند.

برگزاری نمایش‌گاه تولیدات شرکت‌های کوچک در هرات

در همین‌حال، شماری از افرادی‌که در این برنامه آموزش دیده‌اند آن را برای وسعت تجارت شان سودمند می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

نمایش‌گاه تولیدات شرکت‌های کوچک که از سوی مؤسسه جهانی کورداید پشتیبانی می‌شوند تا زمینه کار برای بیجاشدگان داخلی را فراهم سازند، در شهر هرات برگزار شده است.

چهل تن از مسوولان شرکت‌های کوچک در هرات از سوی این مؤسسه آموزش‌های نوین را در زمینه تجارت فرا گرفته‌اند تا کاربار‌شان را توسعه دهند.

زلمی ایثار، مسوول پروژه رونق در هرات، گفت: «هدف اصلی پروژه اشتغال‌زایی و فراهم ساختن فرصت‌های کاری برای جوانان بیجاشدگان داخلی و همچنان جامعه میزبان است.»

در همین‌حال، شماری از افرادی‌که در این برنامه آموزش دیده‌اند آن را برای وسعت تجارت شان سودمند می‌دانند.

لینا رووفی، به طلوع‌نیوز، گفت: «نحوه تجارت ما به شکل عنعنوی پیش می‌رفت که با آموختن آموزش‌های جدید، توانستیم که تجارت خود را به شکل عصری پیش ببریم. برای خانم‌ها خیلی موثر بود و مسایل عالی بود که ما از آن مستفید شدیم.»

نادیه ضیایی، تجارت‌پیشه، می‌گوید: «می‌تواند که کسب و کار ما را رونق بدهد و باعث می‌شود که تولیدات خانم و شرکت‌ها به جامعه معرفی شود. همچنان تولیدات ما افزایش میابد و به افراد دیگر نیز آموزش بدهیم.»

صفی الله وثیق، تجارت‌پیشه دیگر، گفت: «واقعا تاثیرات مثبت دارد و ما می‌توانیم که توسط این سیستم پیشرفت و فعالیت‌های خوبی داشته باشیم.»

قرار است صد‌ها تن از آوارگان داخلی در این شرکت‌های کوچک تولیدی مصروف به کار شوند.

از سویی دیگر، آموزش‌های نوین تجارتی به مسوولان این شرکت‌ها کمک می‌کند تا کار و بار‌شان را رونق دهند و کارمند بیشتر استخدام کنند.

بهناز سلجوقی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب، گفت: «تعدادی از خانم‌ها که حمایت شده‌اند می‌بینیم که پیشرفت کرده‌اند و حتی به حدی رسیده‌اند که به کشورهای همسایه صادرات دارند. این موضوع کفایی شان را نشان می دهد.»

حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات، گفت: «در شرایط رقابتی تطبیق چنین برنامه‌ها برای حضور افرادی‌که در کسب و کارها مصروف هستند، بسیار ارزنده و مفید است.»

این دوازدهمین دور فراغت مسوولان شرکت‌های کوچک است که آموزش‌های نوین را در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری فرا گرفته‌اند.

در نزدیک به دو سال پسین، بیش‌تر از ۱۷۰ شرکت پشتبانی شده تا برای جوانان بیجاشده داخلی فرصت کار فراهم سازند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره