Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: هزار گردشگر خارجی در ۱ سال گذشته از راه شیرخان بندر به کشور آمدند

در یک سال پسین نزدیک به یک هزار گردشگر خارجی از راه شیرخان بندر کندز وارد کشور شده است.

مسوولان محلی ولایت کندز می‌گویند که این گردشگران از کشورهای گونه‌گون اروپایی، آسیایی و آمریکایی برای دیدن مکان‌های تاریخی و تفریحی به افغانستان آمده اند، که جاذبه‌های گردشگری، به ویژه آبدات تاریخی، تنوع فرهنگی، مکان‌های زیبا و مناظر طبیعی افغانستان، از جمله واخان بدخشان، توجه آنان را جلب کرده اند.

عبیدالله عابدی، مسوول قونسلی ریاست خارجه کندز، گفت: «در یک سال گذشته از راه بندر شیرخان به کشور عزیز ما در حدود ۱۰۰۰ تن از کشورهای مختلف جهان مانند امریکا، اروپا و اسیا توریست‌ها امده اند.»  

در همین حال شماری از گردشگران که برای سیاحت و دیدن از مکان‌های تاریخی کشور آمده اند، از تأمین امنیت ابراز خرسندی می‌کنند.

ایتمس، گردشگر- امریکا، گفت: «ما از کندز به سوی اشکاشم و پس از آن به واخان خواهیم رفت. علت رفتن ما به واخان مناظر زیبا و طبیعی در آنجا است و مردم اش خیلی صمیمی استند.»

رن ویجی، گردشگر- هندوستان، گفت: «من یگانه گردشگر هندی در این گروه استم و خیلی هیجان دارم برای این سفر. هند و افغانستان با هم دوستی خوبی دارند، مشترکات فرهنگی و زبانی دارند. از این خاطر برای این سفر خیلی هیجان دارم.»

گردشگر چین، گفت: «یکی از بزرگترین اهداف من دیدن از واخان است. چون واخان مناظر زیادی زیبا و طبیعی دارد. اما مهم‌تر از همه این است که در طول تاریخ، واخان یک موقعیت معنی داری داشته است.»

این در حالیست که بر بنیاد معلومات مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، در نزدیک به دو سال پسین، بیش از چهار هزار گردشگر خارخی از ولایت های گونه گون کشور دیدن کرده اند.

مسوولان: هزار گردشگر خارجی در ۱ سال گذشته از راه شیرخان بندر به کشور آمدند

این در حالیست که بر بنیاد معلومات مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، در نزدیک به دو سال پسین، بیش از چهار هزار گردشگر خارخی از ولایت های گونه گون کشور دیدن کرده اند.

تصویر بندانگشتی

در یک سال پسین نزدیک به یک هزار گردشگر خارجی از راه شیرخان بندر کندز وارد کشور شده است.

مسوولان محلی ولایت کندز می‌گویند که این گردشگران از کشورهای گونه‌گون اروپایی، آسیایی و آمریکایی برای دیدن مکان‌های تاریخی و تفریحی به افغانستان آمده اند، که جاذبه‌های گردشگری، به ویژه آبدات تاریخی، تنوع فرهنگی، مکان‌های زیبا و مناظر طبیعی افغانستان، از جمله واخان بدخشان، توجه آنان را جلب کرده اند.

عبیدالله عابدی، مسوول قونسلی ریاست خارجه کندز، گفت: «در یک سال گذشته از راه بندر شیرخان به کشور عزیز ما در حدود ۱۰۰۰ تن از کشورهای مختلف جهان مانند امریکا، اروپا و اسیا توریست‌ها امده اند.»  

در همین حال شماری از گردشگران که برای سیاحت و دیدن از مکان‌های تاریخی کشور آمده اند، از تأمین امنیت ابراز خرسندی می‌کنند.

ایتمس، گردشگر- امریکا، گفت: «ما از کندز به سوی اشکاشم و پس از آن به واخان خواهیم رفت. علت رفتن ما به واخان مناظر زیبا و طبیعی در آنجا است و مردم اش خیلی صمیمی استند.»

رن ویجی، گردشگر- هندوستان، گفت: «من یگانه گردشگر هندی در این گروه استم و خیلی هیجان دارم برای این سفر. هند و افغانستان با هم دوستی خوبی دارند، مشترکات فرهنگی و زبانی دارند. از این خاطر برای این سفر خیلی هیجان دارم.»

گردشگر چین، گفت: «یکی از بزرگترین اهداف من دیدن از واخان است. چون واخان مناظر زیادی زیبا و طبیعی دارد. اما مهم‌تر از همه این است که در طول تاریخ، واخان یک موقعیت معنی داری داشته است.»

این در حالیست که بر بنیاد معلومات مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، در نزدیک به دو سال پسین، بیش از چهار هزار گردشگر خارخی از ولایت های گونه گون کشور دیدن کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره