Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار هیات ا.ا از مهاجران تازه بازگشته از پاکستان

هیاتی که به دستور رهبر امارت اسلامی تشکیل شده، با مهاجرانی که به تازگی از پاکستان به کشور باز گشته‌اند، در گذرگاه تورخم دیدار کرده‌ است.

به گفته‌ی اعضای این هیات، برای مهاجران تازه برگشته در ننگرهار و ولایت‌های همجوار، آمادگی کامل دارند و به هدف برطرف کردن مشکل جای بودوباش آنان، تلاش‌ها را نیز آغاز کرده‌اند.

پس از نشر گزارش‌های مربوط به بازداشت و آزار و اذیت پناهجویان افغان در پاکستان، روند بازگشت آنان به کشور، افزایش یافته است.

عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، گفت: «ما مجبور استیم که مهاجرین خود را در داخل افغانستان برای شان جای پیدا کنیم، زندگی شان را برابر کنیم. آغوش امارت اسلامی برای آنان باز است.»

از سویی دیگر، مهاجران تازه برگشته می‌گویند، از این‌که به وطن برگشته‌اند خوشحال هستند و از حکومت سرپرست می‌خواهند تا برای شان زمینه‌های کاری را فراهم کنند.

شفيق الله، به طلوع‌نیوز، گفت: «نه خانه دارم، نه جایداد دارم. در این وطن هیچ چیزی ندارم. از بزرگان امارت اسلامی می‌خواهم که به ما سرپناه بدهند.»

عبدالبصير، برگشت کننده، گفت: «وقتی بیاییم جای ما باید مشخص باشد. وقتی از آن جا کوچ ما را بار می‌کنیم، خواب از چشم ما ربوده می‌شود که کجا جابه‌جا خواهیم شد. حالا پشت زمین خواهم گشت، یا در کامه یا در جایی دیگری. خود ما جای نداریم.»

اسدالله، برگشت کننده دیگر، می‌گوید: «من از ولایت کندز استم. زمستان نیز فرا می‌رسد، آنجا برف می‌بارد. آنجا هیچ چیزی نداریم، نه کار و نه روزگار. برای ما باید هر گونه کمک صورت گیرد.» 

مسوولان در ننگرهار می‌گویند که اکنون آمادگی‌های لازم را برای سرپناه موقت دارند و در تلاش ایحاد سرپناه دایمی برای مهاجران بازگشت کننده نیز هستند. 

سعيد احمد بنوری، معاون والی ننگرهار، گفت: «نخستین سرپناه شاید خیمه یا چیزی دیگری که نیاز دارند، آن نیاز شان پوره خواهد شد، آن را انجام خواهیم داد و تصمیم در باره سرپناه آنان نیز داریم.»

براساس معلومات مسوولان محلی گذرگاه تورخم، روزانه به گونه‌ی میانگین، ۱۵۰ خانواده از این گذرگاه به کشور بر می‌گردند و پس از کمک‌های اولیه، به جاهای از پیش تعیین شده، جابه‌جا می‌شوند.

دیدار هیات ا.ا از مهاجران تازه بازگشته از پاکستان

پس از نشر گزارش‌های مربوط به بازداشت، و آزارو اذیت پناهجویان افغان در پاکستان، روند بازگشت آنان به کشور، افزایش یافته است.

تصویر بندانگشتی

هیاتی که به دستور رهبر امارت اسلامی تشکیل شده، با مهاجرانی که به تازگی از پاکستان به کشور باز گشته‌اند، در گذرگاه تورخم دیدار کرده‌ است.

به گفته‌ی اعضای این هیات، برای مهاجران تازه برگشته در ننگرهار و ولایت‌های همجوار، آمادگی کامل دارند و به هدف برطرف کردن مشکل جای بودوباش آنان، تلاش‌ها را نیز آغاز کرده‌اند.

پس از نشر گزارش‌های مربوط به بازداشت و آزار و اذیت پناهجویان افغان در پاکستان، روند بازگشت آنان به کشور، افزایش یافته است.

عبدالرحمن راشد، معین مسلکی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، گفت: «ما مجبور استیم که مهاجرین خود را در داخل افغانستان برای شان جای پیدا کنیم، زندگی شان را برابر کنیم. آغوش امارت اسلامی برای آنان باز است.»

از سویی دیگر، مهاجران تازه برگشته می‌گویند، از این‌که به وطن برگشته‌اند خوشحال هستند و از حکومت سرپرست می‌خواهند تا برای شان زمینه‌های کاری را فراهم کنند.

شفيق الله، به طلوع‌نیوز، گفت: «نه خانه دارم، نه جایداد دارم. در این وطن هیچ چیزی ندارم. از بزرگان امارت اسلامی می‌خواهم که به ما سرپناه بدهند.»

عبدالبصير، برگشت کننده، گفت: «وقتی بیاییم جای ما باید مشخص باشد. وقتی از آن جا کوچ ما را بار می‌کنیم، خواب از چشم ما ربوده می‌شود که کجا جابه‌جا خواهیم شد. حالا پشت زمین خواهم گشت، یا در کامه یا در جایی دیگری. خود ما جای نداریم.»

اسدالله، برگشت کننده دیگر، می‌گوید: «من از ولایت کندز استم. زمستان نیز فرا می‌رسد، آنجا برف می‌بارد. آنجا هیچ چیزی نداریم، نه کار و نه روزگار. برای ما باید هر گونه کمک صورت گیرد.» 

مسوولان در ننگرهار می‌گویند که اکنون آمادگی‌های لازم را برای سرپناه موقت دارند و در تلاش ایحاد سرپناه دایمی برای مهاجران بازگشت کننده نیز هستند. 

سعيد احمد بنوری، معاون والی ننگرهار، گفت: «نخستین سرپناه شاید خیمه یا چیزی دیگری که نیاز دارند، آن نیاز شان پوره خواهد شد، آن را انجام خواهیم داد و تصمیم در باره سرپناه آنان نیز داریم.»

براساس معلومات مسوولان محلی گذرگاه تورخم، روزانه به گونه‌ی میانگین، ۱۵۰ خانواده از این گذرگاه به کشور بر می‌گردند و پس از کمک‌های اولیه، به جاهای از پیش تعیین شده، جابه‌جا می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره