Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اجرایی شدن پروژه ششصد میلیون دالری در جنوب کشور

به ارزش ۶۰۰ میلیون دالر، کار پروژه‌های توسعه‌یی در ولایت‌های جنوبی کشور، جریان دارد.

مسوولان وزارت فواید عامه می‌گویند که این پروژه‌ها، شامل شاهراه‌های میان زابل- قندهار، قندهار- ارزگان، هلمند- قندهار و پل وپلچک‌ها می‌شود.

شیر حسن خوشیوال، مسوول پروژه‌های وزارت فواید عامه در زون جنوب غرب، گفت: «کار این پروژه‌ها که در زون جنوب شروع شده تقریباً به ارزش بیش از شش صد میلیون دالر است.»

شماری از شهروندان کشور از مسوولان می‌خواهند تا، از کیفیت این پروژه‌ها، نظارت جدی کنند.

گلالی، باشنده، گفت: «باید این شاهراه به گونه‌ی خوب و محکم ساخته شود، تا در آینده به ما مشکل پیش نشود.»

نثاراحمد، راننده، گفت: «خواهش ما از امارت اسلامی این است که این شاهراه اساسی ساخته شود تا به مردم سهولت ایجاد شود.»

عبدالباقی زاهد، باشنده قندهار، گفت: «در اطراف شهر سرک‌های زیاد خراب است، از امارت اسلامی می‌خواهیم تا به اینجا‌ی که خراب است نیز توجه داشته باشد.»

مسوولان محلی قندهار می‌گویند که به خاطر حفظ و نگه‌داری شاهراه‌ها، برای موتر‌های باربری که بیش از دو تُن بار داشته باشند، اجازه رفت وآمد نمی‌دهند.

احمد احمدی، آمر ترازو‌های ریاست فواید عامه قندهار، گفت: «وزن که زیاد باشد، ما مال‌های شان را کم می‌کنیم و به هیچ موتر باربری اجازه نمی‌دهیم تا زیاد وزن را بیارد چون ما را هم دچار مشکل می‌کند.»

براساس معلومات وزارت فواید عامه، با تکمیل کار ساخت جاده ولسوالی ارغنداب قندهار تا به ولسوالی دهراوود ارزگان، بیش‌تر مشکلات باشندگان ولایت‌های جنوبی، حل خواهد شد.

اجرایی شدن پروژه ششصد میلیون دالری در جنوب کشور

مسوولان محلی قندهار می‌گویند که به خاطر حفظ و نگه‌داری شاهراه‌ها، برای موتر‌های باربری که بیش از دو تُن بار داشته باشند، اجازه رفت وآمد نمی‌دهند.

تصویر بندانگشتی

به ارزش ۶۰۰ میلیون دالر، کار پروژه‌های توسعه‌یی در ولایت‌های جنوبی کشور، جریان دارد.

مسوولان وزارت فواید عامه می‌گویند که این پروژه‌ها، شامل شاهراه‌های میان زابل- قندهار، قندهار- ارزگان، هلمند- قندهار و پل وپلچک‌ها می‌شود.

شیر حسن خوشیوال، مسوول پروژه‌های وزارت فواید عامه در زون جنوب غرب، گفت: «کار این پروژه‌ها که در زون جنوب شروع شده تقریباً به ارزش بیش از شش صد میلیون دالر است.»

شماری از شهروندان کشور از مسوولان می‌خواهند تا، از کیفیت این پروژه‌ها، نظارت جدی کنند.

گلالی، باشنده، گفت: «باید این شاهراه به گونه‌ی خوب و محکم ساخته شود، تا در آینده به ما مشکل پیش نشود.»

نثاراحمد، راننده، گفت: «خواهش ما از امارت اسلامی این است که این شاهراه اساسی ساخته شود تا به مردم سهولت ایجاد شود.»

عبدالباقی زاهد، باشنده قندهار، گفت: «در اطراف شهر سرک‌های زیاد خراب است، از امارت اسلامی می‌خواهیم تا به اینجا‌ی که خراب است نیز توجه داشته باشد.»

مسوولان محلی قندهار می‌گویند که به خاطر حفظ و نگه‌داری شاهراه‌ها، برای موتر‌های باربری که بیش از دو تُن بار داشته باشند، اجازه رفت وآمد نمی‌دهند.

احمد احمدی، آمر ترازو‌های ریاست فواید عامه قندهار، گفت: «وزن که زیاد باشد، ما مال‌های شان را کم می‌کنیم و به هیچ موتر باربری اجازه نمی‌دهیم تا زیاد وزن را بیارد چون ما را هم دچار مشکل می‌کند.»

براساس معلومات وزارت فواید عامه، با تکمیل کار ساخت جاده ولسوالی ارغنداب قندهار تا به ولسوالی دهراوود ارزگان، بیش‌تر مشکلات باشندگان ولایت‌های جنوبی، حل خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره