Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ساخت ۱۵ مرکز بهداشتی در روستاهای ارزگان

کار ساخت ۱۵ مرکز بهداشتی در مرکز و ولسوالی‌های دور دست ارزگان آغاز شده است.

محمد الله روحانی، رییس صحت عامه ارزگان، می‌گوید که ساخت این مرکز‌های بهداشتی ۶۰۰ هزار دالر امریکایی هزینه خواهند برداشت.

به گفته‌ی او، از میان این مرکز‌ها  ۴ مرکز آن در شهر ترینکوت و ۱۱ مرکز دیگر در ولسوالی‌های این ولایت ساخته خواهند شد که باشنده‌های آن به خدمات بهداشتی دست‌رسی ندارند.

محمد الله روحانی، رییس صحت عامه ارزگان، افزود: «تقریبا ۱۵ مرکز صحی است که چهار مرکز صحی در شهر ترینکوت و باقی آن تمامش در ولسوالی‌های این ولایت ساخته خواهد شد.»

مولا داد حسن، رییس اقتصاد ارزگان، گفت: «این پروژه در ولایت ارزگان عملی می‌شود و طبق معلومات که شما دارید تا حد زیادی این پروژه‌ها انکشافی هستند.»

شماری از باشنده‌های مناطق دور دست ارزگان از آغاز کار این مرکز‌های بهداشتی خرسند هستند و می‌گویند که هم‌اکنون به خدمات بهداشتی دست‌رسی ندارند.

سید محمد، به طلوع‌نیوز، گفت: «ضرورت به ساخت این مرکز در اینجا تا حدی بود که این مردم کرایه موتر را نداشتند تا شهر مریض خود را برسانند.»

احسان الله، باشنده‌ ارزگان، گفت: «تا ولایت که می‌رسیدم گاهی مشکلات پیش می‌شد، برخی اوقات نیز موتر خراب می‌شد و حتا مردم کرایه موتر خود را نداشتند ولی حالا زیاد خرسند استیم.»

سیدولی، باشنده دیگر ارزگان، گفت: «در بخش درمان کادر درمانی ما کم است تنها یک فارمسست (دواساز) داریم و یک داکتر ام دی داریم داکترهای ما بسیار کم هستند و نمی‌توانند به تمام مریض‌ها رسیدگی کنند.»

والی ارزگان اطمینان می‌دهد که در آینده نزدیک به چالش‌های کم‌بود دوا و پزشکان زن در مرکز‌های بهداشتی این ولایت رسیدگی خواهد کرد.

محمد علی جان احمد، والی ارزگان، گفت: «برای سال روان ان‌شاءالله به امید خدا در تلاش‌های خود کامیاب شویم و این مشکل هم‌وطنان ما مکمل خاتمه خواهد یافت.»

بر بنیاد معلومات مسوولان محلی ارزگان، کار ساخت ۵۶ مرکز بهداشتی دیگر نیز در مرکز و ولسوالی این ولایت، در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

ساخت ۱۵ مرکز بهداشتی در روستاهای ارزگان

شماری از باشنده‌های مناطق دور دست ارزگان از آغاز کار این مرکز‌های بهداشتی خرسند هستند و می‌گویند که هم‌اکنون به خدمات بهداشتی دست‌رسی ندارند.

تصویر بندانگشتی

کار ساخت ۱۵ مرکز بهداشتی در مرکز و ولسوالی‌های دور دست ارزگان آغاز شده است.

محمد الله روحانی، رییس صحت عامه ارزگان، می‌گوید که ساخت این مرکز‌های بهداشتی ۶۰۰ هزار دالر امریکایی هزینه خواهند برداشت.

به گفته‌ی او، از میان این مرکز‌ها  ۴ مرکز آن در شهر ترینکوت و ۱۱ مرکز دیگر در ولسوالی‌های این ولایت ساخته خواهند شد که باشنده‌های آن به خدمات بهداشتی دست‌رسی ندارند.

محمد الله روحانی، رییس صحت عامه ارزگان، افزود: «تقریبا ۱۵ مرکز صحی است که چهار مرکز صحی در شهر ترینکوت و باقی آن تمامش در ولسوالی‌های این ولایت ساخته خواهد شد.»

مولا داد حسن، رییس اقتصاد ارزگان، گفت: «این پروژه در ولایت ارزگان عملی می‌شود و طبق معلومات که شما دارید تا حد زیادی این پروژه‌ها انکشافی هستند.»

شماری از باشنده‌های مناطق دور دست ارزگان از آغاز کار این مرکز‌های بهداشتی خرسند هستند و می‌گویند که هم‌اکنون به خدمات بهداشتی دست‌رسی ندارند.

سید محمد، به طلوع‌نیوز، گفت: «ضرورت به ساخت این مرکز در اینجا تا حدی بود که این مردم کرایه موتر را نداشتند تا شهر مریض خود را برسانند.»

احسان الله، باشنده‌ ارزگان، گفت: «تا ولایت که می‌رسیدم گاهی مشکلات پیش می‌شد، برخی اوقات نیز موتر خراب می‌شد و حتا مردم کرایه موتر خود را نداشتند ولی حالا زیاد خرسند استیم.»

سیدولی، باشنده دیگر ارزگان، گفت: «در بخش درمان کادر درمانی ما کم است تنها یک فارمسست (دواساز) داریم و یک داکتر ام دی داریم داکترهای ما بسیار کم هستند و نمی‌توانند به تمام مریض‌ها رسیدگی کنند.»

والی ارزگان اطمینان می‌دهد که در آینده نزدیک به چالش‌های کم‌بود دوا و پزشکان زن در مرکز‌های بهداشتی این ولایت رسیدگی خواهد کرد.

محمد علی جان احمد، والی ارزگان، گفت: «برای سال روان ان‌شاءالله به امید خدا در تلاش‌های خود کامیاب شویم و این مشکل هم‌وطنان ما مکمل خاتمه خواهد یافت.»

بر بنیاد معلومات مسوولان محلی ارزگان، کار ساخت ۵۶ مرکز بهداشتی دیگر نیز در مرکز و ولسوالی این ولایت، در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره