Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برنامه‌ریزی برای ساخت ۲٨۵ مرکز بهداشتی در کشور

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت‌عامه در ارزگان گفته است که طرح ساخت دست‌کم ۲٨۵ مرکز بهداشتی در چندین ولایت روی دست است.

آقای عباد که به هدف ارزیابی مشکلات بهداشتی مردم به ارزگان رفته، در یک گردهمایی تایید کرده که افغانستان هم اکنون با کم‌بود پزشک  روبه‌رو است و این وزارت تلاش دارد تا پزشکان ورزیده و مسلکی را از خارج به کشور بطلبد.

قلندر عباد گفته است: «تقریبا ۲۸۵مرکزهای جدید برنامه‌ریزی شده که ساخته شود.»

سرپرست وزارت صحت عامه ساخت مرکزهای درمانی را در ارایه خدمات معیاری بهداشتی به شهروندان مهم می‌داند.

او در ارزگان همچنان از ادامه تلاش‌های امارت اسلامی برای درمان افراد معتاد به مواد مخدر نیز  خبر داده است.

قلندر عباد افزود: «ما کوشش می‌کنیم که برای هم‌اکنون که از بیرون متخصصان و داکتران ورزیده را بیاوریم و مریضض‌های خود را علاج هم کنیم و داکتران خود را نیز آموزش دهیم.»

قلندر عباد در پیوند به کم‌بود بسترهای درمانی افزوده است که برای درمان بیمارها در سراسر کشور به ۴۵هزار بستر نیاز است؛ اما شفاخانه‌های فعلی تنها تا ۱۲هزار بستر دارند.

سرپرست وزارت صحت تصریح کرد: «در حدود ۱۲ هزار بستر در داخل شفاخانه دارد حالا که ما می‌خواهیم این رایی به ۴۵ هزار برسانیم کوشش ما بر ارتقای ظرفیت است.»

سرپرست وزارت صحت عامه در ارزگان همچنان از ادامه تلاش های امارت اسلامی برای درمان افراد معتاد به مواد مخدر در کشور، اطمینان می دهد.

برنامه‌ریزی برای ساخت ۲٨۵ مرکز بهداشتی در کشور

او در ارزگان همچنان از ادامه تلاش‌های امارت اسلامی برای درمان افراد معتاد به مواد مخدر نیز  خبر داده است.

تصویر بندانگشتی

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت‌عامه در ارزگان گفته است که طرح ساخت دست‌کم ۲٨۵ مرکز بهداشتی در چندین ولایت روی دست است.

آقای عباد که به هدف ارزیابی مشکلات بهداشتی مردم به ارزگان رفته، در یک گردهمایی تایید کرده که افغانستان هم اکنون با کم‌بود پزشک  روبه‌رو است و این وزارت تلاش دارد تا پزشکان ورزیده و مسلکی را از خارج به کشور بطلبد.

قلندر عباد گفته است: «تقریبا ۲۸۵مرکزهای جدید برنامه‌ریزی شده که ساخته شود.»

سرپرست وزارت صحت عامه ساخت مرکزهای درمانی را در ارایه خدمات معیاری بهداشتی به شهروندان مهم می‌داند.

او در ارزگان همچنان از ادامه تلاش‌های امارت اسلامی برای درمان افراد معتاد به مواد مخدر نیز  خبر داده است.

قلندر عباد افزود: «ما کوشش می‌کنیم که برای هم‌اکنون که از بیرون متخصصان و داکتران ورزیده را بیاوریم و مریضض‌های خود را علاج هم کنیم و داکتران خود را نیز آموزش دهیم.»

قلندر عباد در پیوند به کم‌بود بسترهای درمانی افزوده است که برای درمان بیمارها در سراسر کشور به ۴۵هزار بستر نیاز است؛ اما شفاخانه‌های فعلی تنها تا ۱۲هزار بستر دارند.

سرپرست وزارت صحت تصریح کرد: «در حدود ۱۲ هزار بستر در داخل شفاخانه دارد حالا که ما می‌خواهیم این رایی به ۴۵ هزار برسانیم کوشش ما بر ارتقای ظرفیت است.»

سرپرست وزارت صحت عامه در ارزگان همچنان از ادامه تلاش های امارت اسلامی برای درمان افراد معتاد به مواد مخدر در کشور، اطمینان می دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره