Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز بازگشت مهاجران اخراج شده از مسیر "دک"

مسوولان محلی در نیمروز می‌گویند که روند برگشت افغان‌های اخراج شده از پاکستان از مسیر "دک" به این ولایت آغاز شده است.

به گفته‌ی مسوولان، آنان تلاش دارند تا به چالش‌های این اخراج شده‌ها، رسیدگی کنند.

نعمت‌الله که به تازگی با خانواده‌اش از پاکستان به نیمروز برگشتانده شده از رفتار نامناسب پولیس پاکستان و تخریب‌ خانه‌های شان چنین می‌گوید.

نعمت‌الله، به طلوع‌نیوز، گفت: «حکومت پاکستان مردم را ناگزیر به ترک  و خانه‌های مهاجران را ویران می‌کردند.»

عبدالله ریاض، رییس امور مهاجران و عودت‌کننده‌های نیمروز، گفت:‌ «مهاجران از دک که مرز است یعنی مرز رسمی نیست خو از این مسیر مهاجران ما رفت و آمد می‌کند و تاکنون در حدود ۲۰ خانواده آمده‌اند.»

در همین حال، افغان‌های اخراج شده از پاکستان از نبود سرپناه و چالش‌های اقتصادی، نگران بوده و خواستار رسیده به مشکلات‌شان هستند.

حیات‌الله، اخراج شده از پاکستان، گفت: «در پاکستان ما زندگی خوبی داشتیم و پولیس پاکستان آمد ما را به کشور برگشت داد در اینجا مجاهدین با ما کمک کردند.»

رام بی‌بی، اخراج شده از پاکستان، گفت: «حکومت پاکستان تا توانستند ظلم کردند بالای ما ظلم شده ما دو سه جای را در دمبر تیر کردیم ما را در به در کردند و آوردند اینجا.»

بیش از بیست روز می‌شود که روند اخراج اجباری مهاجران افغان، از پاکستان آغاز شده و تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار تن به کشور، برگشتانده شده‌اند.

آغاز بازگشت مهاجران اخراج شده از مسیر "دک"

در همین حال، افغان‌های اخراج شده از پاکستان از نبود سرپناه و چالش‌های اقتصادی، نگران بوده و خواستار رسیده به مشکلات‌شان هستند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی در نیمروز می‌گویند که روند برگشت افغان‌های اخراج شده از پاکستان از مسیر "دک" به این ولایت آغاز شده است.

به گفته‌ی مسوولان، آنان تلاش دارند تا به چالش‌های این اخراج شده‌ها، رسیدگی کنند.

نعمت‌الله که به تازگی با خانواده‌اش از پاکستان به نیمروز برگشتانده شده از رفتار نامناسب پولیس پاکستان و تخریب‌ خانه‌های شان چنین می‌گوید.

نعمت‌الله، به طلوع‌نیوز، گفت: «حکومت پاکستان مردم را ناگزیر به ترک  و خانه‌های مهاجران را ویران می‌کردند.»

عبدالله ریاض، رییس امور مهاجران و عودت‌کننده‌های نیمروز، گفت:‌ «مهاجران از دک که مرز است یعنی مرز رسمی نیست خو از این مسیر مهاجران ما رفت و آمد می‌کند و تاکنون در حدود ۲۰ خانواده آمده‌اند.»

در همین حال، افغان‌های اخراج شده از پاکستان از نبود سرپناه و چالش‌های اقتصادی، نگران بوده و خواستار رسیده به مشکلات‌شان هستند.

حیات‌الله، اخراج شده از پاکستان، گفت: «در پاکستان ما زندگی خوبی داشتیم و پولیس پاکستان آمد ما را به کشور برگشت داد در اینجا مجاهدین با ما کمک کردند.»

رام بی‌بی، اخراج شده از پاکستان، گفت: «حکومت پاکستان تا توانستند ظلم کردند بالای ما ظلم شده ما دو سه جای را در دمبر تیر کردیم ما را در به در کردند و آوردند اینجا.»

بیش از بیست روز می‌شود که روند اخراج اجباری مهاجران افغان، از پاکستان آغاز شده و تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار تن به کشور، برگشتانده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره