Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌ها از بهر سرعت بخشیدن بازسازی شاهراه ارزگان - کندهار

مسافران و رانندگانی که در شاهراه ارزگان - کندهار رفت و آمد می‌کنند، از مسوولان می‌خواهند تا کار بازسازی این جاده که چهار ماه پیش آغاز شده است را سرعت ببخشند.

به گفته‌ی آنان، اگر کارهای این جاده به زودی تکمیل نشود، در زمستان پیش رو، با مشکلات زیادی روبه رو خواهند شد.

احمدالله، راننده- ارزگان، گفت: «از مرکز کابل و کندهار راه مهم ما همین است مریض را نیز از همین راه انتقال می‌دهیم در این راه روز هم  شده که موترها را یخ می‌زند.»

گرانی، راننده - ارزگان، گفت: «موترها پنچر می‌شوند و خراب می‌شوند در این راه از این قبیل مشکلات زیادی را متحمل شدیم.» 

عصمت، مسافر- ارزگان، گفت: «وقتی باران شود این راه ادم را زیاد مانده می‌سازد دو طرف راه پستی و بلندی دارد که پر از آب می‌شود.» 

رییس فواید عامه ارزگان نیز، چالش‌های رانندگان و مسافران را می‌پذیرد، اما از تکمیل شدن کار این جاده، پیش از زمستان، اطمینان می‌دهد.

آدم خان نعمانی، رییس فواید عامه ارزگان، گفت: «دیروز ما با شرکت دیدار داشتیم سه روز قبل نیز دیدار داشتیم و آنها را آماده کردیم تا پیش از اینکه شهر سازی اعلان توقف کار را بدهد باید کار این جاده تمام شود.» 

شاهراه میان ارزگان- کندهار۱۶۵ کیلومتر طول دارد که ۴۰ کیلومتر آن، خامه و ۱۲۵ کیلومتر دیگر آن، به گونه اساسی ساخته شده است، اما در اثرجنگ‌ها در سال‌های پسین، برخی پلچک‌ها تخریب شده است که کار باز سازی آن، ادامه دارد.

خواست‌ها از بهر سرعت بخشیدن بازسازی شاهراه ارزگان - کندهار

رییس فواید عامه ارزگان نیز، چالش‌های رانندگان و مسافران را می‌پذیرد، اما از تکمیل شدن کار این جاده، پیش از زمستان، اطمینان می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

مسافران و رانندگانی که در شاهراه ارزگان - کندهار رفت و آمد می‌کنند، از مسوولان می‌خواهند تا کار بازسازی این جاده که چهار ماه پیش آغاز شده است را سرعت ببخشند.

به گفته‌ی آنان، اگر کارهای این جاده به زودی تکمیل نشود، در زمستان پیش رو، با مشکلات زیادی روبه رو خواهند شد.

احمدالله، راننده- ارزگان، گفت: «از مرکز کابل و کندهار راه مهم ما همین است مریض را نیز از همین راه انتقال می‌دهیم در این راه روز هم  شده که موترها را یخ می‌زند.»

گرانی، راننده - ارزگان، گفت: «موترها پنچر می‌شوند و خراب می‌شوند در این راه از این قبیل مشکلات زیادی را متحمل شدیم.» 

عصمت، مسافر- ارزگان، گفت: «وقتی باران شود این راه ادم را زیاد مانده می‌سازد دو طرف راه پستی و بلندی دارد که پر از آب می‌شود.» 

رییس فواید عامه ارزگان نیز، چالش‌های رانندگان و مسافران را می‌پذیرد، اما از تکمیل شدن کار این جاده، پیش از زمستان، اطمینان می‌دهد.

آدم خان نعمانی، رییس فواید عامه ارزگان، گفت: «دیروز ما با شرکت دیدار داشتیم سه روز قبل نیز دیدار داشتیم و آنها را آماده کردیم تا پیش از اینکه شهر سازی اعلان توقف کار را بدهد باید کار این جاده تمام شود.» 

شاهراه میان ارزگان- کندهار۱۶۵ کیلومتر طول دارد که ۴۰ کیلومتر آن، خامه و ۱۲۵ کیلومتر دیگر آن، به گونه اساسی ساخته شده است، اما در اثرجنگ‌ها در سال‌های پسین، برخی پلچک‌ها تخریب شده است که کار باز سازی آن، ادامه دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره