Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پایان کانکریت‌ریزی داخل تونل سالنگ

وزارت فواید عامه روز پنج شنبه از پایان کار کانکریت‌ریزی داخل تونل سالنگ خبر داده و گفته است که این مسیر تا کم‌تر از یک ماه دیگر به روی هر گونه رفت و برگشت باز خواهد شد.

مسوولان گفته‌اند که کار ساخت و ساز در تونل سالنگ به تاریخ ۱۸ اسد سال جاری خورشیدی آغاز شده بود و عصر امروز به پایان رسید.

محمد رحیم صالح‌زی، مسوول تخنیکی پروژه سالنگ در این باره گفته است: «کار ما نظر به اصول انجینری ۲۸ روز برای کانکریت که ریخته می‌شود نیاز است تا که مقاومت خود را حاصل کند، بعد از آن می‌توانیم که سر او لودینگ بکنیم برای عبور و مرور ترافیک.»

عبدالحکیم آغا، رییس حفظ و مراقبت سالنگ‌ها به طلوع‌نیوز گفت: «ساحه‌ی که بسیار آسیب‌پذیر است و با خطر یخ‌بندان روبه‌رو است، ما کار را در آن ساحه متوقف می‌سازیم.»

عبدالعلی قدرت الله امینی، والی پروان هم چنین گفت: «به ستاندرد بسیار بالا و مطابق به همان خواست مردم افغانستان و چیزی‌که امارت می‌خواست انشاءلله به همان شکل و شیوه این سرک ساخته شده است.»‌

از سویی‌هم، برخی از مسافرها و راننده‌ها می‌گویند که با رسیدن فصل سرما، رفت و آمد در مسیرهای خاواک و شیبر - بامیان دشوار است بنابراین نیاز است تا مسیر سالنگ به زودترین فرصت باز شود.

محمد فرید، راننده گفت: «بدیل راه سالنگ یعنی خاواک و شیبر هیچ امکان ندارد که موترهای مسافربری از آن رفت و آمد کنند. یگانه راه رفت و آمد سالنگ است.»

مسوولان ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها همچنان گفته‌اند که هم زمان با تردد موترها، کار بازسازی در برخی از گالری‌ها و نقاط دیگر این شاهراه نیز ادامه خواهند داشت.

شاهراه سالنگ که نُه ولایت شمالی و شمال شرقی کشور را با پایتخت و جنوب افغانستان وصل می‌کند، یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های کشور به حساب می‌رود؛ مسیری که در سال‌های پسین یکی از دشوارگذرترین مسیرها بوده است.

پایان کانکریت‌ریزی داخل تونل سالنگ

مسوولان گفته‌اند که کار ساخت و ساز در تونل سالنگ به تاریخ ۱۸ اسد سال جاری خورشیدی آغاز شده بود و عصر امروز به پایان رسید.

Thumbnail

وزارت فواید عامه روز پنج شنبه از پایان کار کانکریت‌ریزی داخل تونل سالنگ خبر داده و گفته است که این مسیر تا کم‌تر از یک ماه دیگر به روی هر گونه رفت و برگشت باز خواهد شد.

مسوولان گفته‌اند که کار ساخت و ساز در تونل سالنگ به تاریخ ۱۸ اسد سال جاری خورشیدی آغاز شده بود و عصر امروز به پایان رسید.

محمد رحیم صالح‌زی، مسوول تخنیکی پروژه سالنگ در این باره گفته است: «کار ما نظر به اصول انجینری ۲۸ روز برای کانکریت که ریخته می‌شود نیاز است تا که مقاومت خود را حاصل کند، بعد از آن می‌توانیم که سر او لودینگ بکنیم برای عبور و مرور ترافیک.»

عبدالحکیم آغا، رییس حفظ و مراقبت سالنگ‌ها به طلوع‌نیوز گفت: «ساحه‌ی که بسیار آسیب‌پذیر است و با خطر یخ‌بندان روبه‌رو است، ما کار را در آن ساحه متوقف می‌سازیم.»

عبدالعلی قدرت الله امینی، والی پروان هم چنین گفت: «به ستاندرد بسیار بالا و مطابق به همان خواست مردم افغانستان و چیزی‌که امارت می‌خواست انشاءلله به همان شکل و شیوه این سرک ساخته شده است.»‌

از سویی‌هم، برخی از مسافرها و راننده‌ها می‌گویند که با رسیدن فصل سرما، رفت و آمد در مسیرهای خاواک و شیبر - بامیان دشوار است بنابراین نیاز است تا مسیر سالنگ به زودترین فرصت باز شود.

محمد فرید، راننده گفت: «بدیل راه سالنگ یعنی خاواک و شیبر هیچ امکان ندارد که موترهای مسافربری از آن رفت و آمد کنند. یگانه راه رفت و آمد سالنگ است.»

مسوولان ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها همچنان گفته‌اند که هم زمان با تردد موترها، کار بازسازی در برخی از گالری‌ها و نقاط دیگر این شاهراه نیز ادامه خواهند داشت.

شاهراه سالنگ که نُه ولایت شمالی و شمال شرقی کشور را با پایتخت و جنوب افغانستان وصل می‌کند، یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های کشور به حساب می‌رود؛ مسیری که در سال‌های پسین یکی از دشوارگذرترین مسیرها بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره