Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تنها یک باشنده روستای ذوالقاعده ولسوالی چک خواندن و نوشتن بلد است

در روستای ذوالقاعده دره بیک‌سمند ولسوالی چک ولایت میدان وردک از جمع ۸۰۰ باشنده این روستا، تنها یک فرد توانایی خواندن و نوشتن را دارد.

محمد داوود بختیار که از جمع این ۸۰۰ فرد می‌تواند بنویسد و بخواند می‌گوید زمانی که در سفر است، باشنده‌های این منطقه با چالش‌های بیش‌تری رو‌به‌رو می‌شوند.

محمد داوود، به طلوع‌نیوز، گفت: «مردم برای خواندن و نوشتن بعضی موضوعات به من مراجعه می‌کردند و من درباره آن به آنان معلومات می‌دادم، من اکنون سرگرم درس‌های دانش‌گاه‌ام هستم. این مردم از لحاظ آموزشی بسیار عقب مانده‌اند.»

محمد ولی، باشنده محل، گفت: «در محل ما هیچ مکتبی نیست و کسی از باشنده‌های محل آموزش نه دیده است. تنها در محل ما یک نفر به نام داوود است که او هم حالا دانش‌گاه می‌رود. ما به آموزش خیلی نیاز داریم.»

باشنده‌های دره بیک‌سمند ولسوالی چک ولایت میدان وردک می‌گویند که به علت نبود مکتب، چند نسل آنان، از آموزش محروم بوده و بی‌سواد مانده‌اند.

سیف الرحمان، باشنده محل، گفت: «تا مکتب لیسه که است ما دو ساعت راه فاصله داریم و وقتی این کودکان این همه راه را طی کنند توان درس خواندن برای شان باقی نمی‌ماند، مشکل همین است که ما از مرکز دور استیم و کسی برای ما توجه نمی‌کند.»

امين گل، باشنده دیگر این محل، گفت: «خواهش ما این است ما خو بی‌سواد باقی ماندیم من سواد ندارم پدرم هم سواد نداشت در این‌جا باید مکتب جور شود و درس به شکل معیاری آغاز شود.»

اما والی میدان وردک می‌گوید که به هدف فراهم ساختن زمینه‌های آموزشی برای کودکان محروم این منطقه، یک هیات فعالیت‌های خود را درباره آن، آغاز کرده است.

بختيار معاذ، والی میدان وردک، گفت: «ما کوشش می‌کنیم که صنف‌های محلی برای آنان بسازیم تا که مشکلات آنان برطرف شود همین‌اکنون هم رییس معارف ما در سفر است به مناطق دور دست و در آن جاهای که مکتب نیست برای آنان مکتب جور کند.»

تنها یک باشنده روستای ذوالقاعده ولسوالی چک خواندن و نوشتن بلد است

باشنده‌های دره بیک‌سمند ولسوالی چک ولایت میدان وردک می‌گویند که به علت نبود مکتب، چند نسل آنان، از آموزش محروم بوده و بی‌سواد مانده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در روستای ذوالقاعده دره بیک‌سمند ولسوالی چک ولایت میدان وردک از جمع ۸۰۰ باشنده این روستا، تنها یک فرد توانایی خواندن و نوشتن را دارد.

محمد داوود بختیار که از جمع این ۸۰۰ فرد می‌تواند بنویسد و بخواند می‌گوید زمانی که در سفر است، باشنده‌های این منطقه با چالش‌های بیش‌تری رو‌به‌رو می‌شوند.

محمد داوود، به طلوع‌نیوز، گفت: «مردم برای خواندن و نوشتن بعضی موضوعات به من مراجعه می‌کردند و من درباره آن به آنان معلومات می‌دادم، من اکنون سرگرم درس‌های دانش‌گاه‌ام هستم. این مردم از لحاظ آموزشی بسیار عقب مانده‌اند.»

محمد ولی، باشنده محل، گفت: «در محل ما هیچ مکتبی نیست و کسی از باشنده‌های محل آموزش نه دیده است. تنها در محل ما یک نفر به نام داوود است که او هم حالا دانش‌گاه می‌رود. ما به آموزش خیلی نیاز داریم.»

باشنده‌های دره بیک‌سمند ولسوالی چک ولایت میدان وردک می‌گویند که به علت نبود مکتب، چند نسل آنان، از آموزش محروم بوده و بی‌سواد مانده‌اند.

سیف الرحمان، باشنده محل، گفت: «تا مکتب لیسه که است ما دو ساعت راه فاصله داریم و وقتی این کودکان این همه راه را طی کنند توان درس خواندن برای شان باقی نمی‌ماند، مشکل همین است که ما از مرکز دور استیم و کسی برای ما توجه نمی‌کند.»

امين گل، باشنده دیگر این محل، گفت: «خواهش ما این است ما خو بی‌سواد باقی ماندیم من سواد ندارم پدرم هم سواد نداشت در این‌جا باید مکتب جور شود و درس به شکل معیاری آغاز شود.»

اما والی میدان وردک می‌گوید که به هدف فراهم ساختن زمینه‌های آموزشی برای کودکان محروم این منطقه، یک هیات فعالیت‌های خود را درباره آن، آغاز کرده است.

بختيار معاذ، والی میدان وردک، گفت: «ما کوشش می‌کنیم که صنف‌های محلی برای آنان بسازیم تا که مشکلات آنان برطرف شود همین‌اکنون هم رییس معارف ما در سفر است به مناطق دور دست و در آن جاهای که مکتب نیست برای آنان مکتب جور کند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره