Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ملت آسوده و نظام مسوول؛ برنامه جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ

وزارت اطلاعات و فرهنگ یک برنامه را برای دخیل ساختن خواسته‌ها و دیدگاه‌های مردم در حکومت، آغاز کرده است.

خیرالله خیرخواه سرپرست این وزارت در یک گردهم‌آیی در شهر هرات می‌گوید که هر شهروند افغانستان حق دارد بدون هیچ محدودیتی مشکلات و خواسته‌های خود را با مقام‌های حکومتی در میان بگذارد.

به گفته‌ی او، حقوق هیچ فردی در کشور از سوی حکومت زیر پا نمی‌شود.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ افزود: «امارت مردمی است صدر در صد حکومتی نیست مردمی به چی معنی که در آن‌جا هر فردی می تواند برود و مشکل خود را بیان کند و زمینه‌ای خدمت را دوباره برای خودش فراهم کند».

این مقام امارت اسلامی می‌افزاید که همه‌ی نهادهای حکومتی مکلف هستند که به مشکلات شهروندان در کم‌ترین زمان رسیدگی کنند.

نوراحمد اسلام جار والی هرات گفت: «نباید که شعبه‌های و اداره‌های ما جای کار شکنی باشد که مردم را بگویم که امروز برو و فردا بیا بل باید شعبه‌ها و اداره‌های ما جای کار چلانی (انجام یک کار و یا رسیدگی به آن) باشد».

خلیل آذر فعال اجتماعی گفت: «من می‌خواهم بگویم که به هیچ عنوان مدرسه نمی‌تواند جا گزین مکتب باشد مدرسه هم نیاز است مکتب هم نیاز است و در مکتب باید به گونه‌ی علمی و اصولی درس‌ها وجود داشته باشد».

وزارت اطلاعات و فرهنگ یک برنامه سراسری را به نام "ملت آسوده و نظام مسوول" در کشور آغاز کرده است.

در این برنامه، مردم به ویژه کارشناسان، سرمایه‌گذاران و فعالان اجتماعی خواسته‌ها و دیدگاه‌های شان را به گونه‌ی مستقیم با مقام‌های حکومتی در میان می‌گذارند.

ملت آسوده و نظام مسوول؛ برنامه جدید وزارت اطلاعات و فرهنگ

این مقام امارت اسلامی می‌افزاید که همه‌ی نهادهای حکومتی مکلف هستند که به مشکلات شهروندان در کم‌ترین زمان رسیدگی کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ یک برنامه را برای دخیل ساختن خواسته‌ها و دیدگاه‌های مردم در حکومت، آغاز کرده است.

خیرالله خیرخواه سرپرست این وزارت در یک گردهم‌آیی در شهر هرات می‌گوید که هر شهروند افغانستان حق دارد بدون هیچ محدودیتی مشکلات و خواسته‌های خود را با مقام‌های حکومتی در میان بگذارد.

به گفته‌ی او، حقوق هیچ فردی در کشور از سوی حکومت زیر پا نمی‌شود.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ افزود: «امارت مردمی است صدر در صد حکومتی نیست مردمی به چی معنی که در آن‌جا هر فردی می تواند برود و مشکل خود را بیان کند و زمینه‌ای خدمت را دوباره برای خودش فراهم کند».

این مقام امارت اسلامی می‌افزاید که همه‌ی نهادهای حکومتی مکلف هستند که به مشکلات شهروندان در کم‌ترین زمان رسیدگی کنند.

نوراحمد اسلام جار والی هرات گفت: «نباید که شعبه‌های و اداره‌های ما جای کار شکنی باشد که مردم را بگویم که امروز برو و فردا بیا بل باید شعبه‌ها و اداره‌های ما جای کار چلانی (انجام یک کار و یا رسیدگی به آن) باشد».

خلیل آذر فعال اجتماعی گفت: «من می‌خواهم بگویم که به هیچ عنوان مدرسه نمی‌تواند جا گزین مکتب باشد مدرسه هم نیاز است مکتب هم نیاز است و در مکتب باید به گونه‌ی علمی و اصولی درس‌ها وجود داشته باشد».

وزارت اطلاعات و فرهنگ یک برنامه سراسری را به نام "ملت آسوده و نظام مسوول" در کشور آغاز کرده است.

در این برنامه، مردم به ویژه کارشناسان، سرمایه‌گذاران و فعالان اجتماعی خواسته‌ها و دیدگاه‌های شان را به گونه‌ی مستقیم با مقام‌های حکومتی در میان می‌گذارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره