Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: حدود هشت هزار کودک کار شناسایی شده‌اند

ریاست کار و امور اجتماعی بدخشان، از شناسایی نزدیک به هشت هزار کودک که سرگرم کارهای شاق در این ولایت هستند، خبر می‌دهد.

به گفته‌ی این وزارت، برای بیش از سه صد تن از این کودکان از سوی یک نهاد‌ مددرسان، زمینه‌ی آموزش نیز فراهم شده است.

عبدالصبور فولادی، مدیر عمومی تنظیم و تامینات اجتماعی ریاست کار و امور اجتماعی بدخشان گفت: «به تعداد تقریبا ۷ الی ۸ هزار کودکان روی سرک سروی شده دیگر دفتر  ای دی دبلیو اس او تقریبا ۳۰۰ کودک را تحت پوشش قرار داده که در نزدیکی قوماندانی امنیه یک مرکز را ایجاد کرده‌اند که کودکان روزانه در آن‌جا آموزش می‌بینند».

فقر، تنگدستی و شرایط سخت زندگی خانواده‌ها، سبب شده که کودکان، به جای رفتن به مکتب و ادامه آموزش، با اندک‌ترین امکانات کاری، در میان حفره‌های زمین فرو رفته‌ و با قوت بازو، کلنگ بزنند تا دست‌مزدی بگیرند.

یک معدن طلا در ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان، موقعیت دارد که بخشی از نیروی کار استخراج آن را، کودکان محروم از آموزش تشکیل می‌دهند.

احمد فواد به طلوع‌نیوز گفت: «سه چهار سال می‌شود که مکتب را رها کردیم و صنف هشت مکتب بودم، اکنون در این معدن کار می‌کنیم  از این تونل ۴۰ الی ۵۰ متری بند کش می‌کنیم».

عبادالرحمن کودک کارگر گفت: «روزگار ما خراب بود و صنف شش مکتب بودم که رها کردم و با پدرم در کارهای دهقانی کمک می‌کردم.»

این کودکان می‌گویند که در بدل کار‌شان، هر ماه از دو تا سه هزار افغانی دست‌مزد می‌گیرند تا در تأمین هزینه خانواده‌های خود، هزینه کنند.

شماری دیگر از این کودکانی که در معادن سرگرم کار‌های شاق هستند می‌گویند که به علت چالش‌های اقتصادی، نتوانسته‌اند که به آموزش‌شان، ادامه دهند.

آنان می‌افزایند که اگر فرصت‌های آموزشی برای‌شان فراهم شود، علاقه دارند تا در بازسازی و شکوفایی آینده‌ی کشور، سهم بگیرند.

احمد صحاب کودک کارگر، گفت: «دو سال می‌شود که از مجبوری در این معدن کار می‌کنیم من دوست ندارم در اینجا کار کنم».

احمد فرید کودک کارگر دیگر گفت: «من از دولت می خواهم که زمینه آموزش را برای ما فراهم کند که دیگر کار نکنیم فقط مکتب بخوانیم».

پیش از این، شماری از باشنده‌های بدخشان از مسوولان خواسته بودند تا برای خانواده‌های‌که کودکان‌شان سرگرم کار‌های شاق هستند، زمینه‌های کار دایمی را فراهم سازند. 

مسوولان: حدود هشت هزار کودک کار شناسایی شده‌اند

یک معدن طلا در ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان، موقعیت دارد که بخشی از نیروی کار استخراج آن را، کودکان محروم از آموزش تشکیل می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

ریاست کار و امور اجتماعی بدخشان، از شناسایی نزدیک به هشت هزار کودک که سرگرم کارهای شاق در این ولایت هستند، خبر می‌دهد.

به گفته‌ی این وزارت، برای بیش از سه صد تن از این کودکان از سوی یک نهاد‌ مددرسان، زمینه‌ی آموزش نیز فراهم شده است.

عبدالصبور فولادی، مدیر عمومی تنظیم و تامینات اجتماعی ریاست کار و امور اجتماعی بدخشان گفت: «به تعداد تقریبا ۷ الی ۸ هزار کودکان روی سرک سروی شده دیگر دفتر  ای دی دبلیو اس او تقریبا ۳۰۰ کودک را تحت پوشش قرار داده که در نزدیکی قوماندانی امنیه یک مرکز را ایجاد کرده‌اند که کودکان روزانه در آن‌جا آموزش می‌بینند».

فقر، تنگدستی و شرایط سخت زندگی خانواده‌ها، سبب شده که کودکان، به جای رفتن به مکتب و ادامه آموزش، با اندک‌ترین امکانات کاری، در میان حفره‌های زمین فرو رفته‌ و با قوت بازو، کلنگ بزنند تا دست‌مزدی بگیرند.

یک معدن طلا در ناحیه هشتم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان، موقعیت دارد که بخشی از نیروی کار استخراج آن را، کودکان محروم از آموزش تشکیل می‌دهند.

احمد فواد به طلوع‌نیوز گفت: «سه چهار سال می‌شود که مکتب را رها کردیم و صنف هشت مکتب بودم، اکنون در این معدن کار می‌کنیم  از این تونل ۴۰ الی ۵۰ متری بند کش می‌کنیم».

عبادالرحمن کودک کارگر گفت: «روزگار ما خراب بود و صنف شش مکتب بودم که رها کردم و با پدرم در کارهای دهقانی کمک می‌کردم.»

این کودکان می‌گویند که در بدل کار‌شان، هر ماه از دو تا سه هزار افغانی دست‌مزد می‌گیرند تا در تأمین هزینه خانواده‌های خود، هزینه کنند.

شماری دیگر از این کودکانی که در معادن سرگرم کار‌های شاق هستند می‌گویند که به علت چالش‌های اقتصادی، نتوانسته‌اند که به آموزش‌شان، ادامه دهند.

آنان می‌افزایند که اگر فرصت‌های آموزشی برای‌شان فراهم شود، علاقه دارند تا در بازسازی و شکوفایی آینده‌ی کشور، سهم بگیرند.

احمد صحاب کودک کارگر، گفت: «دو سال می‌شود که از مجبوری در این معدن کار می‌کنیم من دوست ندارم در اینجا کار کنم».

احمد فرید کودک کارگر دیگر گفت: «من از دولت می خواهم که زمینه آموزش را برای ما فراهم کند که دیگر کار نکنیم فقط مکتب بخوانیم».

پیش از این، شماری از باشنده‌های بدخشان از مسوولان خواسته بودند تا برای خانواده‌های‌که کودکان‌شان سرگرم کار‌های شاق هستند، زمینه‌های کار دایمی را فراهم سازند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره