Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زعفران قندهار و بازار جدید در چین

یک بازرگان چینی برای نخستین بار، زعفران قندهار را به چین صادر می‌کند.

محمد عمر عمری بازرگان ۳۷ ساله چینی که هم‌اکنون در قندهار بسر می‌برد، می‌گوید که این تصمیم را، پس از نشر گزارش طلوع‌نیوز، درباره نبود بازار مناسب برای فروش زعفران در این ولایت، گرفته است.

طلوع‌نیوز نزدیک به ده روز پیش درباره توسعه کشت بدیل و نبود بازار مناسب برای فروش زعفران قندهار، یک گزارش نشر کرده بود.

محمد عمر عمری به طلوع‌نیوز گفت: «من اکنون مصروف تعیین بهای زعفران با کشاورزان استم که به چه نتیجه می‌رسیم، من مشکلات کشاورزان را در خبر‌های شما شنیدم، پس به این خاطر آمده‌ام که برای کشوری مانند چین دارای نفوس زیاد و ضرورت به زعفران دارند، زعفران خریداری کنم».

این بازرگان می‌گوید که از ۷ سال به‌ این‌سو در افغانستان بسر می‌برد.

شماری از کشاورزان از این‌که نشر گزارش طلوع‌نیوز سبب پیدا شدن خریدار برای فرآورده های‌شان شده، خرسند هستند.

محمد عثمان کشاورز گفت: «با بازرگان چینی دیدار داشتیم زعفران را از ما می‌خرند و ما بسیار خوشحال هستیم».

سیف‌الله یک کشاورز دیگر می‌گوید: «با این بازرگانان معرفی شدیم بسیار خوشحال هستیم و از شما نیز سپاس‌گزار هستیم همه‌ی قندهاری‌ها باید از شما سپاس‌گزاری کنند».

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار می‌گویند که زعفران این ولایت از کیفیت بالای برخوردار است و درصورتی‌که کشاورزان پشتیبانی شوند، فرآورده‌های آنان، به بازار‌های مختلف جهان صادر خواهد شد.

عبدالباقی بینا معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار گفت: «اگر به این طبقه از کشاورزان ما توجه صورت گیرد یعنی از آنان پشتیبانی شود ان‌شاء‌الله قندهار زعفران زیبا خواهد داشت».

براساس معلومات ریاست زراعت و آبیاری قندهار، هم‌اکنون در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت، ۵۰۰ جریب زمین، زعفران کشت می‌شود که پس از منع کشت کوکنار، در حالی افزایش است.

زعفران قندهار و بازار جدید در چین

شماری از کشاورزان از این‌که نشر گزارش طلوع‌نیوز سبب پیدا شدن خریدار برای فرآورده های‌شان شده، خرسند هستند.

تصویر بندانگشتی

یک بازرگان چینی برای نخستین بار، زعفران قندهار را به چین صادر می‌کند.

محمد عمر عمری بازرگان ۳۷ ساله چینی که هم‌اکنون در قندهار بسر می‌برد، می‌گوید که این تصمیم را، پس از نشر گزارش طلوع‌نیوز، درباره نبود بازار مناسب برای فروش زعفران در این ولایت، گرفته است.

طلوع‌نیوز نزدیک به ده روز پیش درباره توسعه کشت بدیل و نبود بازار مناسب برای فروش زعفران قندهار، یک گزارش نشر کرده بود.

محمد عمر عمری به طلوع‌نیوز گفت: «من اکنون مصروف تعیین بهای زعفران با کشاورزان استم که به چه نتیجه می‌رسیم، من مشکلات کشاورزان را در خبر‌های شما شنیدم، پس به این خاطر آمده‌ام که برای کشوری مانند چین دارای نفوس زیاد و ضرورت به زعفران دارند، زعفران خریداری کنم».

این بازرگان می‌گوید که از ۷ سال به‌ این‌سو در افغانستان بسر می‌برد.

شماری از کشاورزان از این‌که نشر گزارش طلوع‌نیوز سبب پیدا شدن خریدار برای فرآورده های‌شان شده، خرسند هستند.

محمد عثمان کشاورز گفت: «با بازرگان چینی دیدار داشتیم زعفران را از ما می‌خرند و ما بسیار خوشحال هستیم».

سیف‌الله یک کشاورز دیگر می‌گوید: «با این بازرگانان معرفی شدیم بسیار خوشحال هستیم و از شما نیز سپاس‌گزار هستیم همه‌ی قندهاری‌ها باید از شما سپاس‌گزاری کنند».

مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار می‌گویند که زعفران این ولایت از کیفیت بالای برخوردار است و درصورتی‌که کشاورزان پشتیبانی شوند، فرآورده‌های آنان، به بازار‌های مختلف جهان صادر خواهد شد.

عبدالباقی بینا معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار گفت: «اگر به این طبقه از کشاورزان ما توجه صورت گیرد یعنی از آنان پشتیبانی شود ان‌شاء‌الله قندهار زعفران زیبا خواهد داشت».

براساس معلومات ریاست زراعت و آبیاری قندهار، هم‌اکنون در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت، ۵۰۰ جریب زمین، زعفران کشت می‌شود که پس از منع کشت کوکنار، در حالی افزایش است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره