Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بلندگوها؛ ابزار امرار معاش یا عامل آلودگی صوتی؟

باشنده‌‌های پایتخت از افزایش روز افزون آلودگی صوتی شکایت دارند.

آنان می‌گویند که فروشنده‌‌ها در کوچه و بازار‌ها از بلندگو‌هایی که آزار دهنده‌اند، کار می‌گیرند.

سید مرتضی باشنده کابل گفت: «این یک مشکل است و به این باید یک برنامه ساخته شود مطابق برنامه یک آگاهی‌دهی برای مردم شود که همین آلودگی صوتی ازبین برود».

شیرین آغا باشنده دیگر کابل گفت: «بسیار مردم را به تکلیف ساخته از امارت اسلامی خواهش داریم که در عرصه کاهش این صداها توجه کند».

هم‌زمان با این، برخی از روان پزشکان آلودگی صوتی را برای صحت زیان‌بار می‌دانند.

ذکریا بارکزی روان‌درمان گفت: «این صداها از جمله مواردی است که ذهن دربرابر آن عکس‌العمل جدی را نشان می‌دهد این عکس‌العمل‌های شان در قسمت مساله این‌طور بوده می‌تواند که کارکرد ذهن را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و زمانی‌که ذهن تحت تاثیر این مسله قرار گرفت زمینه‌ی خواب‌های نامناسب فراهم می‌شود».

نماینده شهرداری کابل می‌گوید تلاش دارند تا برای جلوگیری از آلودگی صوتی در پایتخت، کارزار گرد‌آوری بلندگو‌ها را آغاز کنند.

نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل گفت: «محور اول بدون شک اجرات است که ضبط می‌شود هرکسی که سبب آلودگی صوتی شود خدا کند که دکان‌دار است یا کراچی‌وان و یا به گونه‌ی سیار فعالیت کند و بلندگو‌های آنان به یک مدت مشخص ضبط می‌شود».

آلودگی صوتی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات محیط زیستی به شمار می‌رود و در کشور‌های که در آن میزان فقر بلند است، بیش‌تر حس می‌شود.

بلندگوها؛ ابزار امرار معاش یا عامل آلودگی صوتی؟

نماینده شهرداری کابل می‌گوید تلاش دارند تا برای جلوگیری از آلودگی صوتی در پایتخت، کارزار گرد‌آوری بلندگو‌ها را آغاز کنند.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌‌های پایتخت از افزایش روز افزون آلودگی صوتی شکایت دارند.

آنان می‌گویند که فروشنده‌‌ها در کوچه و بازار‌ها از بلندگو‌هایی که آزار دهنده‌اند، کار می‌گیرند.

سید مرتضی باشنده کابل گفت: «این یک مشکل است و به این باید یک برنامه ساخته شود مطابق برنامه یک آگاهی‌دهی برای مردم شود که همین آلودگی صوتی ازبین برود».

شیرین آغا باشنده دیگر کابل گفت: «بسیار مردم را به تکلیف ساخته از امارت اسلامی خواهش داریم که در عرصه کاهش این صداها توجه کند».

هم‌زمان با این، برخی از روان پزشکان آلودگی صوتی را برای صحت زیان‌بار می‌دانند.

ذکریا بارکزی روان‌درمان گفت: «این صداها از جمله مواردی است که ذهن دربرابر آن عکس‌العمل جدی را نشان می‌دهد این عکس‌العمل‌های شان در قسمت مساله این‌طور بوده می‌تواند که کارکرد ذهن را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و زمانی‌که ذهن تحت تاثیر این مسله قرار گرفت زمینه‌ی خواب‌های نامناسب فراهم می‌شود».

نماینده شهرداری کابل می‌گوید تلاش دارند تا برای جلوگیری از آلودگی صوتی در پایتخت، کارزار گرد‌آوری بلندگو‌ها را آغاز کنند.

نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل گفت: «محور اول بدون شک اجرات است که ضبط می‌شود هرکسی که سبب آلودگی صوتی شود خدا کند که دکان‌دار است یا کراچی‌وان و یا به گونه‌ی سیار فعالیت کند و بلندگو‌های آنان به یک مدت مشخص ضبط می‌شود».

آلودگی صوتی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات محیط زیستی به شمار می‌رود و در کشور‌های که در آن میزان فقر بلند است، بیش‌تر حس می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره