Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مهریه‌های سنگین و رسوم دست و پاگیر، مانع ازدواج جوانان در فراه

شماری از جوانان در ولایت فراه می‌گویند که به علت مهریه بلند و رسم‌های دست و پاگیر نمی‌توانند به آسانی ازدواج کنند.

آنان می‌گویند که آماده کردن مهریه و هزینه‌های عروسی، از ۵ تا ۱۰ سال زمان می‌برد تا صاحب زندگی مشترک شوند.

محمد یونس سپاند باشنده‌ی ولایت فراه است که ۴ سال از نامزد شدنش می‌گذرد، اما به علت تنگ‌دستی و نبود امکانات مالی تاکنون نتوانسته مراسم عروسی خود را برگزار کند.

مهریه عروسی او از طرف خانواده دختر ۷۰۰ هزار افغانی تعیین شده و او در این مدت به کمک یک بازرگان، تنها۳۵۰ هزار افغانی آن را به خانواده‌ی نامزدش، آماده کرده است.

محمد یونس سپاند به طلوع‌نیوز گفت: « در سال ۱۳۹۹ از دانش‌گاه فارغ و بعد از آن نامزد شدم ۷۰۰ هزار افغانی پیشکش (مهریه) برایم گذاشتند با معاش که می‌گیرم تا ده سال نمی‌توانم مهریه عروسی خود را پرداخت کنم. با این معاش نمی‌توانم عروسی کنم ده تا پانزده سال زمان را می‌گیرد.»

جواد باشنده فراه گفت: « پیشکش‌ها (مهریه‌ها) بسیار بالا است بدون جهزیه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار افغانی مهریه می‌گذارند باید کم گذاشته شود جوانان زیادی اند مانند من نمی‌توانند به چندین سال پرداخت کنند. از پدر دختران می‌خواهم که مهریه‌ها را کم کنند تا مجبور نشویم راه مهاجرت را به پیش بگیریم.»

شماری ازعالمان دین در فراه، هزینه‌های گزاف برای ازدواج را که پرداخت آن از توان خانواده‌ها بیرون است با حکم شریعت سازگار نمی‌دانند.

شراف‌الدین عالم دین گفت: «مهریه‌ها باید کم باشد تا جوانان بتوانند آن را پرداخت کنند، چون از توان بسیاری ازخانواده‌ها بیرون است که پرداخت کنند باید با حکم شریعت سازگار باشد.»

اما مسوولان محلی فراه می‌گویند که برای کاهش میزان هزینه عروسی و مهریه در این ولایت به‌دنبال یک راه‌کاری موثر هستند.

عبدالمجید صمیم رییس امر به معروف و نهی از منکر فراه گفت: «ما به مردم درباره این در مسجدها آگاهی دهی کرده‌ایم و به ملاها نیز گفته‌ایم که به آنان رهنمایی و معلومات بدهند.»

پیش از این نیز، نگرانی‌ها از بلند بودن مهریه و هزینه‌های عروسی در بخش‌های گوناگون کشور مطرح شده است که بیش‌تر جوانان، به هدف تهیه کردن این هزینه‌های سنگین ناگزیر به ترک غیرقانونی کشور شده‌اند.

مهریه‌های سنگین و رسوم دست و پاگیر، مانع ازدواج جوانان در فراه

اما مسوولان محلی فراه می‌گویند که برای کاهش میزان هزینه عروسی و مهریه در این ولایت به‌دنبال یک راه‌کاری موثر هستند.

Thumbnail

شماری از جوانان در ولایت فراه می‌گویند که به علت مهریه بلند و رسم‌های دست و پاگیر نمی‌توانند به آسانی ازدواج کنند.

آنان می‌گویند که آماده کردن مهریه و هزینه‌های عروسی، از ۵ تا ۱۰ سال زمان می‌برد تا صاحب زندگی مشترک شوند.

محمد یونس سپاند باشنده‌ی ولایت فراه است که ۴ سال از نامزد شدنش می‌گذرد، اما به علت تنگ‌دستی و نبود امکانات مالی تاکنون نتوانسته مراسم عروسی خود را برگزار کند.

مهریه عروسی او از طرف خانواده دختر ۷۰۰ هزار افغانی تعیین شده و او در این مدت به کمک یک بازرگان، تنها۳۵۰ هزار افغانی آن را به خانواده‌ی نامزدش، آماده کرده است.

محمد یونس سپاند به طلوع‌نیوز گفت: « در سال ۱۳۹۹ از دانش‌گاه فارغ و بعد از آن نامزد شدم ۷۰۰ هزار افغانی پیشکش (مهریه) برایم گذاشتند با معاش که می‌گیرم تا ده سال نمی‌توانم مهریه عروسی خود را پرداخت کنم. با این معاش نمی‌توانم عروسی کنم ده تا پانزده سال زمان را می‌گیرد.»

جواد باشنده فراه گفت: « پیشکش‌ها (مهریه‌ها) بسیار بالا است بدون جهزیه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار افغانی مهریه می‌گذارند باید کم گذاشته شود جوانان زیادی اند مانند من نمی‌توانند به چندین سال پرداخت کنند. از پدر دختران می‌خواهم که مهریه‌ها را کم کنند تا مجبور نشویم راه مهاجرت را به پیش بگیریم.»

شماری ازعالمان دین در فراه، هزینه‌های گزاف برای ازدواج را که پرداخت آن از توان خانواده‌ها بیرون است با حکم شریعت سازگار نمی‌دانند.

شراف‌الدین عالم دین گفت: «مهریه‌ها باید کم باشد تا جوانان بتوانند آن را پرداخت کنند، چون از توان بسیاری ازخانواده‌ها بیرون است که پرداخت کنند باید با حکم شریعت سازگار باشد.»

اما مسوولان محلی فراه می‌گویند که برای کاهش میزان هزینه عروسی و مهریه در این ولایت به‌دنبال یک راه‌کاری موثر هستند.

عبدالمجید صمیم رییس امر به معروف و نهی از منکر فراه گفت: «ما به مردم درباره این در مسجدها آگاهی دهی کرده‌ایم و به ملاها نیز گفته‌ایم که به آنان رهنمایی و معلومات بدهند.»

پیش از این نیز، نگرانی‌ها از بلند بودن مهریه و هزینه‌های عروسی در بخش‌های گوناگون کشور مطرح شده است که بیش‌تر جوانان، به هدف تهیه کردن این هزینه‌های سنگین ناگزیر به ترک غیرقانونی کشور شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره