Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیش از ۲۰ هزار گردش‌گر در کم‌تر از سه ماه اول سال از کاپیسا بازدید کرده‌اند

ریاست اطلاعات و فرهنگ کاپیسا اعلام کرده که در کم‌تر از سه ماه اول سال جاری، بیش از ۲۰ هزار گردش‌گر از بخش‌های تفریحی این ولایت دیدن کرده‌اند.

به گفته این ریاست، کار ساخت یک هوتل معیاری نیز به منظور فراهم‌آوری سهولت‌ها برای گردش‌گران از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز شده است.

نصرت‌الله نصرت آمر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ کاپیسا گفت: «پیشنهاد کردیم به وزارت که در این مکان هوتل معیاری و یا حداقل مکانی برای بودوباش داشته باشیم که وقتی گردش‌گران می‌آیند، بار و بستره خود را بگذارند و به سمت هر ولسوالی که می‌روند، حرکت کنند.»

شماری از بازدیدکننده‌ها می‌گویند که کاپیسا مکان‌های تفریحی زیادی دارد و مسوولان حکومت سرپرست باید سهولت‌های بیش‌تری برای مردم فراهم کنند.

مظفر باشنده مزار شریف گفت: «واقعاً شمالی جای خیلی زیبایی دارد، آمدیم دیدیم و لذت بردیم از ریگ‌روان، صیاد و این‌ها.»

عبدالله فرامرز باشنده بامیان گفت: «ما با دوستان آمدیم، جای واقعاً عالی بود، لذت بردیم.»

ولایت کاپیسا از جمله ولایت‌های سرسبز و دیدنی همجوار کابل است و در بهار سال، بیش‌تر شاهد بازدیدکننده‌ها از سراسر کشور است.

نوید الله باشنده پروان گفت: «از دید من، همین ریگ‌روان کاپیسا خیلی قشنگ است که توجه همه را به خود جلب می‌کند، واقعاً جای دیدنی است.»

به گفته مسوولان، پارک ملی صیاد، ریگ‌روان و ساحه‌های دیدنی در تگاب از مکان‌هایی هستند که گردش‌گران به آن‌ها بیش‌تر سر می‌زنند.

بیش از ۲۰ هزار گردش‌گر در کم‌تر از سه ماه اول سال از کاپیسا بازدید کرده‌اند

شماری از بازدیدکننده‌ها می‌گویند که کاپیسا مکان‌های تفریحی زیادی دارد و مسوولان حکومت سرپرست باید سهولت‌های بیش‌تری برای مردم فراهم کنند.

تصویر بندانگشتی

ریاست اطلاعات و فرهنگ کاپیسا اعلام کرده که در کم‌تر از سه ماه اول سال جاری، بیش از ۲۰ هزار گردش‌گر از بخش‌های تفریحی این ولایت دیدن کرده‌اند.

به گفته این ریاست، کار ساخت یک هوتل معیاری نیز به منظور فراهم‌آوری سهولت‌ها برای گردش‌گران از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ آغاز شده است.

نصرت‌الله نصرت آمر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ کاپیسا گفت: «پیشنهاد کردیم به وزارت که در این مکان هوتل معیاری و یا حداقل مکانی برای بودوباش داشته باشیم که وقتی گردش‌گران می‌آیند، بار و بستره خود را بگذارند و به سمت هر ولسوالی که می‌روند، حرکت کنند.»

شماری از بازدیدکننده‌ها می‌گویند که کاپیسا مکان‌های تفریحی زیادی دارد و مسوولان حکومت سرپرست باید سهولت‌های بیش‌تری برای مردم فراهم کنند.

مظفر باشنده مزار شریف گفت: «واقعاً شمالی جای خیلی زیبایی دارد، آمدیم دیدیم و لذت بردیم از ریگ‌روان، صیاد و این‌ها.»

عبدالله فرامرز باشنده بامیان گفت: «ما با دوستان آمدیم، جای واقعاً عالی بود، لذت بردیم.»

ولایت کاپیسا از جمله ولایت‌های سرسبز و دیدنی همجوار کابل است و در بهار سال، بیش‌تر شاهد بازدیدکننده‌ها از سراسر کشور است.

نوید الله باشنده پروان گفت: «از دید من، همین ریگ‌روان کاپیسا خیلی قشنگ است که توجه همه را به خود جلب می‌کند، واقعاً جای دیدنی است.»

به گفته مسوولان، پارک ملی صیاد، ریگ‌روان و ساحه‌های دیدنی در تگاب از مکان‌هایی هستند که گردش‌گران به آن‌ها بیش‌تر سر می‌زنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره