Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مردم در راغستان بدخشان به هزینه‌ای شخصی مکتب و مرکز درمانی ساخته‌اند

باشنده‌های ولسوالی راغستان بدخشان با هزینه‌ای بیش از شش میلیون افغانی از هزینه شخصی‌شان، یک مکتب با صنف‌های آموزشی و یک مرکز درمانی ساخته‌اند.

ساخت این مکتب و مرکز درمانی در روستای دهن شاله ولسوالی راغستان، چالش باشنده‌های چندین روستا در این ولسوالی را برطرف کرده است.

نذرالله یکی از باشنده‌ها گفت: «کودکان این محل در فضای باز زیر نور آفتاب و باران درس می‌خواندند. ما با همکاری استادان وادار شدیم که از مردم پول جمع کنیم و یک مرکز درمانی و این مکتب را بسازیم.»

قطب‌الدین باشنده‌ی دیگر گفت: «به هم‌کاری ولسوال صاحب، مقداری پول از مردم جمع‌آوری کردیم و این مکتب را برای کودکانمان ساختیم.»

دانش‌آموزان ساخت این صنف‌ها را در فراگیری آموزششان اثرگذار دانسته و می‌گویند که در گذشته زیر نور آفتاب و در فضای باز درس می‌خواندند.

آنان از مسوولان می‌خواهند تا مواد آموزشی، میز و چوکی را نیز در اختیارشان قرار دهند.

سبحان‌الله، یکی از دانش‌آموزان گفت: «در خیمه درس می‌خواندیم، نه کتاب داریم و نه کدام مواد درسی دیگر.»

سلیم‌الله دانش‌آموز دیگر گفت: «در خیمه درس می‌خواندیم، باران می‌آمد و حالا که ساختمان ساخته شده، نه در دارد نه کلکین، نه میز و نه کتاب داریم.»

ولسوال راغستان می‌گوید که در نزدیک به سه سال گذشته، در این ولسوالی از هزینه شخصی مردم کارهای بنیادی بیش‌تری انجام شده است.

حیات‌الله محسن ولسوال راغستان بدخشان گفت: «ما در سه سال گذشته تقریبا ۳ تا ۴ باب مکتب و کلینیک با همکاری مردم ساختیم.»

ریاست معارف بدخشان می‌گوید که هنوز هم، ۴۰ درصد از مکتب‌ها در این ولایت ساختمان ندارند و دانش‌آموزان در زیر خیمه و یا فضای باز آموزش می‌بینند.

عبدالغنی عابدی سخن‌گوی ریاست معارف بدخشان گفت: «حدود ۶۰ درصد مکتب‌ها تعمیر دارد؛ اما در اکثر ولسوالی‌های سرحدی بدخشان چون خواهان، درواز، شکی و نرخی، اکثر مکاتب آن تعمیر ندارند.»

بدخشان در شمال‌شرق کشور، از ولایت‌هایی است که باشنده‌های ولسوالی‌های سرحدی آن با چالش‌های زیادی از جمله خرابی جاده و نبود مرکزهای بهداشتی روبه‌رو هستند.

مردم در راغستان بدخشان به هزینه‌ای شخصی مکتب و مرکز درمانی ساخته‌اند

ولسوال راغستان می‌گوید که در نزدیک به سه سال گذشته، در این ولسوالی از هزینه شخصی مردم کارهای بنیادی بیش‌تری انجام شده است.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌های ولسوالی راغستان بدخشان با هزینه‌ای بیش از شش میلیون افغانی از هزینه شخصی‌شان، یک مکتب با صنف‌های آموزشی و یک مرکز درمانی ساخته‌اند.

ساخت این مکتب و مرکز درمانی در روستای دهن شاله ولسوالی راغستان، چالش باشنده‌های چندین روستا در این ولسوالی را برطرف کرده است.

نذرالله یکی از باشنده‌ها گفت: «کودکان این محل در فضای باز زیر نور آفتاب و باران درس می‌خواندند. ما با همکاری استادان وادار شدیم که از مردم پول جمع کنیم و یک مرکز درمانی و این مکتب را بسازیم.»

قطب‌الدین باشنده‌ی دیگر گفت: «به هم‌کاری ولسوال صاحب، مقداری پول از مردم جمع‌آوری کردیم و این مکتب را برای کودکانمان ساختیم.»

دانش‌آموزان ساخت این صنف‌ها را در فراگیری آموزششان اثرگذار دانسته و می‌گویند که در گذشته زیر نور آفتاب و در فضای باز درس می‌خواندند.

آنان از مسوولان می‌خواهند تا مواد آموزشی، میز و چوکی را نیز در اختیارشان قرار دهند.

سبحان‌الله، یکی از دانش‌آموزان گفت: «در خیمه درس می‌خواندیم، نه کتاب داریم و نه کدام مواد درسی دیگر.»

سلیم‌الله دانش‌آموز دیگر گفت: «در خیمه درس می‌خواندیم، باران می‌آمد و حالا که ساختمان ساخته شده، نه در دارد نه کلکین، نه میز و نه کتاب داریم.»

ولسوال راغستان می‌گوید که در نزدیک به سه سال گذشته، در این ولسوالی از هزینه شخصی مردم کارهای بنیادی بیش‌تری انجام شده است.

حیات‌الله محسن ولسوال راغستان بدخشان گفت: «ما در سه سال گذشته تقریبا ۳ تا ۴ باب مکتب و کلینیک با همکاری مردم ساختیم.»

ریاست معارف بدخشان می‌گوید که هنوز هم، ۴۰ درصد از مکتب‌ها در این ولایت ساختمان ندارند و دانش‌آموزان در زیر خیمه و یا فضای باز آموزش می‌بینند.

عبدالغنی عابدی سخن‌گوی ریاست معارف بدخشان گفت: «حدود ۶۰ درصد مکتب‌ها تعمیر دارد؛ اما در اکثر ولسوالی‌های سرحدی بدخشان چون خواهان، درواز، شکی و نرخی، اکثر مکاتب آن تعمیر ندارند.»

بدخشان در شمال‌شرق کشور، از ولایت‌هایی است که باشنده‌های ولسوالی‌های سرحدی آن با چالش‌های زیادی از جمله خرابی جاده و نبود مرکزهای بهداشتی روبه‌رو هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره