Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی: کار بند برق پارندی در پنجشیر ۹۸ درصد پیش رفته است

مسوولان محلی پنجشیر می‌گویند که کارساخت بند برق پارندی، نودوهشت درصد پیش‌رفته است.

به گفته‌ی آنان، هزینه ساخت این بند، ۷.۶ میلیون دالر است و ظرفیت تولید ۴ میگاوات برق را دارد.

پایپ لاین بند برق پارنده ۲ هزار و ۲۰۰ متر درازا و یک اعشاریه ۲متر قطر دارد و دارای ۲ توربین با ظرفیت تولید دو میگاوات برق است.

محمد آغا حکیم والی پنجشیر گفت: «۹۸ درصد کارش تکمیل شده فقط دو درصد بسته کاری باقی مانده در روزهای نزدیک افتتاح می‌شود چهار میگاوات برق را تولید می‌کند ضرورت مردم پنجشیر را تکمیل می‌کند.»

کار ساخت این بند برق در زمان حکومت پیشین آغاز و به دلیل نا معلوم متوقف شده بود.

پس از روی کار آمدن امارت اسلامی کار ساخت این بند برق از سوی پیمان‌کاران اوکرایینی پیش‌برده می‌شود که آنان از وسایل پیش‌رفته کشور چک در ساخت آن کار می‌گیرند.

سرگی اناتولی مسوول شرکت پیمان‌کار گفت: «وسایل این بند برق از کشور چک آروده شده است که جوابگوی همه استندردهای جهانی را دارد.»

باشنده‌های پنجشیر تکمیل شدن کار این بند برق را سودمند دانسته و می‌گویند که در نبود برق، با چالش‌های جدی رو به‌رو هستند.

عبدالمجید باشنده پنجشیر گفت: «یک سهولت است به مردم پنجشیر در بیست سال مردم پنجشیر انتظار بود که برق تکمیل شود.»

عبدالحمید باشنده دیگر پنجشیر گفت: «در بیست سال گذشته ما برق نداشتیم، برق آبی بود اما برق دولتی نداشتیم.»

بند برق پارندی بالای دریای دره‌ی پارنده در مرکز ولایت پنجشیر ساخته شده که نخستین و بزرگ‌ترین بند برق دولتی در این ولایت است.

مسوولان محلی: کار بند برق پارندی در پنجشیر ۹۸ درصد پیش رفته است

باشنده‌های پنجشیر تکمیل شدن کار این بند برق را سودمند دانسته و می‌گویند که در نبود برق، با چالش‌های جدی رو به‌رو هستند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان محلی پنجشیر می‌گویند که کارساخت بند برق پارندی، نودوهشت درصد پیش‌رفته است.

به گفته‌ی آنان، هزینه ساخت این بند، ۷.۶ میلیون دالر است و ظرفیت تولید ۴ میگاوات برق را دارد.

پایپ لاین بند برق پارنده ۲ هزار و ۲۰۰ متر درازا و یک اعشاریه ۲متر قطر دارد و دارای ۲ توربین با ظرفیت تولید دو میگاوات برق است.

محمد آغا حکیم والی پنجشیر گفت: «۹۸ درصد کارش تکمیل شده فقط دو درصد بسته کاری باقی مانده در روزهای نزدیک افتتاح می‌شود چهار میگاوات برق را تولید می‌کند ضرورت مردم پنجشیر را تکمیل می‌کند.»

کار ساخت این بند برق در زمان حکومت پیشین آغاز و به دلیل نا معلوم متوقف شده بود.

پس از روی کار آمدن امارت اسلامی کار ساخت این بند برق از سوی پیمان‌کاران اوکرایینی پیش‌برده می‌شود که آنان از وسایل پیش‌رفته کشور چک در ساخت آن کار می‌گیرند.

سرگی اناتولی مسوول شرکت پیمان‌کار گفت: «وسایل این بند برق از کشور چک آروده شده است که جوابگوی همه استندردهای جهانی را دارد.»

باشنده‌های پنجشیر تکمیل شدن کار این بند برق را سودمند دانسته و می‌گویند که در نبود برق، با چالش‌های جدی رو به‌رو هستند.

عبدالمجید باشنده پنجشیر گفت: «یک سهولت است به مردم پنجشیر در بیست سال مردم پنجشیر انتظار بود که برق تکمیل شود.»

عبدالحمید باشنده دیگر پنجشیر گفت: «در بیست سال گذشته ما برق نداشتیم، برق آبی بود اما برق دولتی نداشتیم.»

بند برق پارندی بالای دریای دره‌ی پارنده در مرکز ولایت پنجشیر ساخته شده که نخستین و بزرگ‌ترین بند برق دولتی در این ولایت است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره