Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد ریاست دست‌رسی به اطلاعات برای حل چالش‌های خبرنگاران

حیات‌الله مهاجر فراهی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که به هدف رسیدگی به چالش‌های خبرنگاران، به ویژه حق دست‌رسی به اطلاعات، یک ریاست مشخص را در چارچوب این وزارت ایجاد کرده‌اند.

حیات‌الله مهاجر فراهی در یک نشست با خبرنگاران در پروان افزود که آنان می‌کوشند تا اطلاعات را به موقع در دست‌رس خبرنگاران قرار دهند.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ تصریح کرد: «در بخش دست‌رسی به اطلاعات، ریاست دست‌رسی به اطلاعات در کابل فعال شده و وظیفه‌اش این است که در وزارت‌ها، ادارات مستقل و در ولایت‌ها، سمینارها را برگزار کند.»

شمس‌الرحمن صدیقی رییس اطلاعات و فرهنگ پروان گفت: «بر اساس هدایت وزارت محترم، به‌گونه‌ی دوام‌دار اگر کدام هدایتی باشد به رسانه‌ها رسانده شود و ما با رسانه‌ها نشست‌ها داشته باشیم، چه رادیوهای خصوصی و چه حکومتی.»

برخی از خبرنگاران و مسوولان رسانه‌ها در این نشست، از امارت اسلامی خواهان رسیدگی به چالش‌های اقتصادی خبرنگاران و رسانه‌ها در این ولایت هستند.

مبارز محمدی مسوول یک رادیوی خصوصی در پروان گفت: «جامعه رسانه‌ای در ولایت پروان به‌طور کل دچار مشکلات اقتصادی است و توانایی پرداخت مالیات و هزینه بل برق را ندارند.»

یمین راستین خبرنگار گفت: «فضای کار خبرنگاری در ولایت پروان قناعت‌بخش است ولی در قسمت حق دست‌رسی به اطلاعات، توجه بیش‌تری از سوی نهادهای حکومتی را خواهان هستیم.»

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به هدف رسیدگی به چالش‌های خبرنگاران و رسانه‌ها، به شماری از ولایت‌های شمال سفر کرده و با مسوولان رسانه‌ها و خبرنگاران از نزدیک دیدار کرده است.

ایجاد ریاست دست‌رسی به اطلاعات برای حل چالش‌های خبرنگاران

برخی از خبرنگاران و مسوولان رسانه‌ها در این نشست، از امارت اسلامی خواهان رسیدگی به چالش‌های اقتصادی خبرنگاران و رسانه‌ها در این ولایت هستند.

تصویر بندانگشتی

حیات‌الله مهاجر فراهی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که به هدف رسیدگی به چالش‌های خبرنگاران، به ویژه حق دست‌رسی به اطلاعات، یک ریاست مشخص را در چارچوب این وزارت ایجاد کرده‌اند.

حیات‌الله مهاجر فراهی در یک نشست با خبرنگاران در پروان افزود که آنان می‌کوشند تا اطلاعات را به موقع در دست‌رس خبرنگاران قرار دهند.

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ تصریح کرد: «در بخش دست‌رسی به اطلاعات، ریاست دست‌رسی به اطلاعات در کابل فعال شده و وظیفه‌اش این است که در وزارت‌ها، ادارات مستقل و در ولایت‌ها، سمینارها را برگزار کند.»

شمس‌الرحمن صدیقی رییس اطلاعات و فرهنگ پروان گفت: «بر اساس هدایت وزارت محترم، به‌گونه‌ی دوام‌دار اگر کدام هدایتی باشد به رسانه‌ها رسانده شود و ما با رسانه‌ها نشست‌ها داشته باشیم، چه رادیوهای خصوصی و چه حکومتی.»

برخی از خبرنگاران و مسوولان رسانه‌ها در این نشست، از امارت اسلامی خواهان رسیدگی به چالش‌های اقتصادی خبرنگاران و رسانه‌ها در این ولایت هستند.

مبارز محمدی مسوول یک رادیوی خصوصی در پروان گفت: «جامعه رسانه‌ای در ولایت پروان به‌طور کل دچار مشکلات اقتصادی است و توانایی پرداخت مالیات و هزینه بل برق را ندارند.»

یمین راستین خبرنگار گفت: «فضای کار خبرنگاری در ولایت پروان قناعت‌بخش است ولی در قسمت حق دست‌رسی به اطلاعات، توجه بیش‌تری از سوی نهادهای حکومتی را خواهان هستیم.»

معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به هدف رسیدگی به چالش‌های خبرنگاران و رسانه‌ها، به شماری از ولایت‌های شمال سفر کرده و با مسوولان رسانه‌ها و خبرنگاران از نزدیک دیدار کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره