Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز فعالیت یک پرورش‌گاه‌ در پکتیا

مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی در مراسم آغاز فعالیت یک پرورش‌گاه در پکتیا اعلام کردند که هم‌اکنون ده هزار کودک یتیم و بی‌سرپرست در سراسر کشور در پرورش‌گاه‌های دولتی سرگرم آموزش و پرورش هستند.

به گفته‌ی مسوولان، تلاش می‌کنند تا در آینده نزدیک برای دختران بی‌سرپرست نیز پرورشگاه‌های جداگانه بسازند.

سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «در تمامی ولایت‌ها پرورشگاه‌ها فعال شده‌اند، هرچند در برخی ولایت‌ها هنوز مراسم افتتاح آن‌ها برگزار نشده است. امروز پرورشگاهی در پکتیا افتتاح شد. در آینده، وزارت کار و امور اجتماعی تلاش می‌کند تا پرورشگاه‌های جداگانه برای دختران بی‌سرپرست و یتیم نیز در تمامی ولایت‌ها بسازد. در حال حاضر، وزارت کار و امور اجتماعی در پرورشگاه‌های خود حدود ده هزار کودک را تحت پرورش و حمایت دارد.»

شماری از کودکان از فراهم شدن زمینه آموزش و پرورش خرسند هستند و از مسوولان می‌خواهند تا برای دیگر کودکان نیز زمینه پرورش را فراهم سازند.

حامد کودک بی‌سرپرست گفت: «اینجا که آمده‌ام بسیار خوشحالم. غذای خوب و امکانات برای زندگی وجود دارد. دوستان دیگری هم با من هستند و زندگی خوب می‌گذرد. اینجا باید پرورشگاه‌های خوبی ساخته شود و دیگر یتیمان هم آورده شوند.»

امین خان کودک دیگر افزود: «اینجا باید پرورشگاه‌های زیبایی ساخته شود و دیگر یتیمان هم آورده شوند.»

معین وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که در ۳۴ ولایت کشور، پرورش‌گاه ایجاد کرده‌اند و این روند، به ولسوالی‌ها نیز، گسترش خواهد یافت.

عبدالبر معین وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «پرورشگاه ما غیرفعال است و تنها دلیل آن نبود ساختمان است. حتی ساختمان اداری ریاست را هم نداریم. برای پرورشگاه پکتیا ششصد سهمیه داده شده که ممکن است در آینده افزایش یابد، اما مشکل ساختمان داریم.»

محمد رحیم نصرت رییس کار و امور اجتماعی پکتیا گفت: «در حال حاضر که پرورشگاه‌ها در ولایت‌ها ساخته شده‌اند، امارت اسلامی قصد دارد این فرآیند را به ولسوالی‌ها نیز گسترش دهد. در تمامی ولایت‌ها، پرورشگاه‌ها با بودجه خود امکانات لازم برای زندگی را فراهم کرده‌اند.»

به گفته‌ی مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی، شماری از نهادهای مدد‌رسان و نهادها پرورشگاه‌های خصوصی دارند و بیش‌تر کودکان بی‌سرپرست و یتیم در آن‌ها پرورش می‌یابند.

آغاز فعالیت یک پرورش‌گاه‌ در پکتیا

معین وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که در ۳۴ ولایت کشور، پرورش‌گاه ایجاد کرده‌اند و این روند، به ولسوالی‌ها نیز، گسترش خواهد یافت.

تصویر بندانگشتی

مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی در مراسم آغاز فعالیت یک پرورش‌گاه در پکتیا اعلام کردند که هم‌اکنون ده هزار کودک یتیم و بی‌سرپرست در سراسر کشور در پرورش‌گاه‌های دولتی سرگرم آموزش و پرورش هستند.

به گفته‌ی مسوولان، تلاش می‌کنند تا در آینده نزدیک برای دختران بی‌سرپرست نیز پرورشگاه‌های جداگانه بسازند.

سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «در تمامی ولایت‌ها پرورشگاه‌ها فعال شده‌اند، هرچند در برخی ولایت‌ها هنوز مراسم افتتاح آن‌ها برگزار نشده است. امروز پرورشگاهی در پکتیا افتتاح شد. در آینده، وزارت کار و امور اجتماعی تلاش می‌کند تا پرورشگاه‌های جداگانه برای دختران بی‌سرپرست و یتیم نیز در تمامی ولایت‌ها بسازد. در حال حاضر، وزارت کار و امور اجتماعی در پرورشگاه‌های خود حدود ده هزار کودک را تحت پرورش و حمایت دارد.»

شماری از کودکان از فراهم شدن زمینه آموزش و پرورش خرسند هستند و از مسوولان می‌خواهند تا برای دیگر کودکان نیز زمینه پرورش را فراهم سازند.

حامد کودک بی‌سرپرست گفت: «اینجا که آمده‌ام بسیار خوشحالم. غذای خوب و امکانات برای زندگی وجود دارد. دوستان دیگری هم با من هستند و زندگی خوب می‌گذرد. اینجا باید پرورشگاه‌های خوبی ساخته شود و دیگر یتیمان هم آورده شوند.»

امین خان کودک دیگر افزود: «اینجا باید پرورشگاه‌های زیبایی ساخته شود و دیگر یتیمان هم آورده شوند.»

معین وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که در ۳۴ ولایت کشور، پرورش‌گاه ایجاد کرده‌اند و این روند، به ولسوالی‌ها نیز، گسترش خواهد یافت.

عبدالبر معین وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «پرورشگاه ما غیرفعال است و تنها دلیل آن نبود ساختمان است. حتی ساختمان اداری ریاست را هم نداریم. برای پرورشگاه پکتیا ششصد سهمیه داده شده که ممکن است در آینده افزایش یابد، اما مشکل ساختمان داریم.»

محمد رحیم نصرت رییس کار و امور اجتماعی پکتیا گفت: «در حال حاضر که پرورشگاه‌ها در ولایت‌ها ساخته شده‌اند، امارت اسلامی قصد دارد این فرآیند را به ولسوالی‌ها نیز گسترش دهد. در تمامی ولایت‌ها، پرورشگاه‌ها با بودجه خود امکانات لازم برای زندگی را فراهم کرده‌اند.»

به گفته‌ی مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی، شماری از نهادهای مدد‌رسان و نهادها پرورشگاه‌های خصوصی دارند و بیش‌تر کودکان بی‌سرپرست و یتیم در آن‌ها پرورش می‌یابند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره