Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جلوگیری از قاچاق ۸۰ هزار مواشی به ایران

مسوولان محلی نیمروز می‌گویند که آن‌ها در شش ماه پسین، از قاچاق هشتاد هزار مواشی به ایران جلوگیری کرده‌اند.

به گفته‌ی آنان، در روزهای نزدیک عید قربان، این آمار افزایش یافته و روزانه بیش از یک هزار مواشی به ایران قاچاق می‌شوند.

محمد داوود اسحاق فرمانده کندک پنجم سرحدی گفت: «منطقه کندک ما از پل نیمروز که مرز بین ایران و نیمروز است تا منطقه چهل‌وپنج می‌باشد، بسیاری از مواشی به سمت ایران قاچاق می‌شود. در این‌جا، ما جلو قاچاق بین ۷۰ هزار تا ۸۰ هزار مواشی را گرفتیم.»

حبیب‌الله الهام رییس اطلاعات و فرهنگ نیمروز گفت: «قاچاق حیوانات به هر نحوی که باشد، از کشور ممنوع است. بنابراین، بر اساس توصیه‌ها و رهنمودهای رهبری ولایتی نیمروز، جلوی قاچاق هزاران مواشی از کشور گرفته شده است.»

باشندگا نیمروز می‌گویند که هم‌زمان با افزایش قاچاق مواشی به ایران، بهای گوشت نیز در این ولایت، بلند رفته است.

اختر محمد باشنده نیمروز گفت: «مواشی با قیمت بالاتری به ایران می‌روند که این به ملت خسارت زیادی وارد می‌کند.»

غلام سخی رییس اتحادیه قصابان نیمروز گفت: «حیوانات به ایران قاچاق می‌شوند، به همین دلیل کم هستند. در نیمروز حیوانان کم است.»

به گفته‌ی مسوولان، پیش از این روزانه حدود ۳۰۰ مواشی به ایران قاچاق می‌شد؛ اما با نزدیک شدن عید قربان، این آمار تا یک هزار مواشی در روز افزایش یافته است.

جلوگیری از قاچاق ۸۰ هزار مواشی به ایران

به گفته‌ی آنان، در روزهای نزدیک عید قربان، این آمار افزایش یافته و روزانه بیش از یک هزار مواشی به ایران قاچاق می‌شوند.

Thumbnail

مسوولان محلی نیمروز می‌گویند که آن‌ها در شش ماه پسین، از قاچاق هشتاد هزار مواشی به ایران جلوگیری کرده‌اند.

به گفته‌ی آنان، در روزهای نزدیک عید قربان، این آمار افزایش یافته و روزانه بیش از یک هزار مواشی به ایران قاچاق می‌شوند.

محمد داوود اسحاق فرمانده کندک پنجم سرحدی گفت: «منطقه کندک ما از پل نیمروز که مرز بین ایران و نیمروز است تا منطقه چهل‌وپنج می‌باشد، بسیاری از مواشی به سمت ایران قاچاق می‌شود. در این‌جا، ما جلو قاچاق بین ۷۰ هزار تا ۸۰ هزار مواشی را گرفتیم.»

حبیب‌الله الهام رییس اطلاعات و فرهنگ نیمروز گفت: «قاچاق حیوانات به هر نحوی که باشد، از کشور ممنوع است. بنابراین، بر اساس توصیه‌ها و رهنمودهای رهبری ولایتی نیمروز، جلوی قاچاق هزاران مواشی از کشور گرفته شده است.»

باشندگا نیمروز می‌گویند که هم‌زمان با افزایش قاچاق مواشی به ایران، بهای گوشت نیز در این ولایت، بلند رفته است.

اختر محمد باشنده نیمروز گفت: «مواشی با قیمت بالاتری به ایران می‌روند که این به ملت خسارت زیادی وارد می‌کند.»

غلام سخی رییس اتحادیه قصابان نیمروز گفت: «حیوانات به ایران قاچاق می‌شوند، به همین دلیل کم هستند. در نیمروز حیوانان کم است.»

به گفته‌ی مسوولان، پیش از این روزانه حدود ۳۰۰ مواشی به ایران قاچاق می‌شد؛ اما با نزدیک شدن عید قربان، این آمار تا یک هزار مواشی در روز افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره