تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
ولایتی

انتقادها از بی توجهی حکومت به اجساد نیروهای امنیتی

اعضای خانوادۀ و نزدیکان عبدالجمیل- سربازی که در هلمند جان باخت- وزارت دفاع ملی را به بی پروایی در انتقال جسد وی متهم می سازند.

خانوادۀ عبدالجمیل که جسد وی را پس از ۲۰ روز تلاش فراوان به دست آورده اند، می گویند که مسؤ ولان شفاخانۀ چهارصد بستر محمد داودد، نه تنها این که جسدهای سربازان را به خانواده های شان نمی رسانند، حتا در برخی از موارد به این خانواده‎ها احوال نیز نمی دهند.

عبدالجمیل که ده ماه پیش به ارتش پیوسته بود، چندی پیش در ولایت هملند جان باخت و  روز گذشته در روستای درانی ولسوالی بگرام ولایت پروان به خاک سپرده شد.

مصطفی، دوست عبدالجمیل بیان داشت: «چند روز پیش(عبدالجمیل) زنگ زد و گفت که هلیکوپتر و یا چیزی بیاید مارا نجات بدهد، در غیر آن نجات ما مشکل است.»

در همین حال، دوستان عبدالجمیل گلایه دارند که وزارت  دفاع ملی نه تنها جسد او را به خانواده اش انتقال ندادند بل در مراسم خاک‎سپاری او هیچ کسی به نماینده گی از ارتش حضور نداشت.

صفی الله، از نزدیکان عبدالجمیل در این باره اظهار داشت: «یک موتر به ما ندادن که جنازه را بیاوریم، ما در موتر شخصی جنازه را آوردیم.»

با این همه اما، وزارت دفاع ملی هر گونه غفلت در سپردن پیکرهای جان باخته گان نیروهای امنیتی را رد می کند.

دولت وزیری، سخن‎گوی وزارت دفاع ملی تصریح کرد: «به هیچ صورت این طور واقع نشده است که کسی قطعا در شفاخانه مانده باشد و به فامیلش تسلیم داده نشده باشد.»

شماری از شهروندان به این باور استند که سربازان نیروهای امنیتی، جان‎های شیرین شان را در دفاع از مردم و کشور فدا می کنند و حکومت نباید در حق این نیروها و بازمانده‏گان شان جفا کند.

ولایتی

انتقادها از بی توجهی حکومت به اجساد نیروهای امنیتی

خانوادۀ عبدالجمیل می‎‏گویند، وی با شماری ازهم رزمانش در حدود ۳هفته پیش در حملۀ طالبان در هملند جان باخت و وزارت دفاع به وِیژه شفاخانۀ چهارصد بستر، دربارۀ جان باختن او به خانواده اش اطلاع ندادند.

Thumbnail

اعضای خانوادۀ و نزدیکان عبدالجمیل- سربازی که در هلمند جان باخت- وزارت دفاع ملی را به بی پروایی در انتقال جسد وی متهم می سازند.

خانوادۀ عبدالجمیل که جسد وی را پس از ۲۰ روز تلاش فراوان به دست آورده اند، می گویند که مسؤ ولان شفاخانۀ چهارصد بستر محمد داودد، نه تنها این که جسدهای سربازان را به خانواده های شان نمی رسانند، حتا در برخی از موارد به این خانواده‎ها احوال نیز نمی دهند.

عبدالجمیل که ده ماه پیش به ارتش پیوسته بود، چندی پیش در ولایت هملند جان باخت و  روز گذشته در روستای درانی ولسوالی بگرام ولایت پروان به خاک سپرده شد.

مصطفی، دوست عبدالجمیل بیان داشت: «چند روز پیش(عبدالجمیل) زنگ زد و گفت که هلیکوپتر و یا چیزی بیاید مارا نجات بدهد، در غیر آن نجات ما مشکل است.»

در همین حال، دوستان عبدالجمیل گلایه دارند که وزارت  دفاع ملی نه تنها جسد او را به خانواده اش انتقال ندادند بل در مراسم خاک‎سپاری او هیچ کسی به نماینده گی از ارتش حضور نداشت.

صفی الله، از نزدیکان عبدالجمیل در این باره اظهار داشت: «یک موتر به ما ندادن که جنازه را بیاوریم، ما در موتر شخصی جنازه را آوردیم.»

با این همه اما، وزارت دفاع ملی هر گونه غفلت در سپردن پیکرهای جان باخته گان نیروهای امنیتی را رد می کند.

دولت وزیری، سخن‎گوی وزارت دفاع ملی تصریح کرد: «به هیچ صورت این طور واقع نشده است که کسی قطعا در شفاخانه مانده باشد و به فامیلش تسلیم داده نشده باشد.»

شماری از شهروندان به این باور استند که سربازان نیروهای امنیتی، جان‎های شیرین شان را در دفاع از مردم و کشور فدا می کنند و حکومت نباید در حق این نیروها و بازمانده‏گان شان جفا کند.

هم‌رسانی کنید