تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد شورای ولایتی هلمند از کندی عملیات‎ها در لشکرگاه

نزدیک به یک هفته پیش عملیات‎هایی زیر نام «خالد سوم» از سوی نیروهای امنیتی در بخش ‏های ناامن ولایت هلمند راه اندازی شدند. اکنون اما، شورای ولایتی هلمند از کندی این عملیات‎ها انتقاد می ‏کند و می گوید که نیروهای امنیتی باید هر چه زودتر شهر لشکرگاه را از وجود طالبان پاک‎سازی کند.

اعضای شورای ولایتی هلمند تأکید دارند که نیروهای امنیتی در این مدت حتا نتوانسته اند که طالبان را از حومه‎های شهر لشکرگاه بیرون کنند.

گل آغا مسلم، عضو دیگر شورای ولایتی هلمند نیز بیان داشت: «تمام راه‎های ولسوالی‎ها بند است، و در داخل شهر نیز مردم از صدای تیر اندازی آرامش ندارند، و عملیات که اکنون نیز جریان دارد فکر نمی کنم موفق شود.»

این درحالی است که مقام‎های محلی در ولایت هلمند می‎گویند که نیروهای امنیتی در این عملیات‎ها دست آوردهای خوب داشته است.

حیات الله حیات، والی ولایت هلمند اظهار داشت: «ما به این خاطر این عملیات‎ها در ولسوالی‎ها آغاز کرده ایم که در آنجا طالبان را شکست بدهیم تا حملات آنان بر شهر کم شود. و هم اکنون عملیات ما بسیار با موفقیت به پیش می رود.»

عملیات «خالد سوم» در حالی در ولایت هلمند راه اندازی شده است که هم اکنون چندین بخش این ولایت بدست گروه طالبان است.

مقام ‎های محلی در ولایت هلمند می‎گویند که این عملیات‎ها در ولسوالی‎های سنگین، مارجه، نادعلی و گرم سیر نیز آغاز شده اند و در این عملیات‎ها، نیروهای دریایی امریکایی نیز با نیروهای امنیتی افغان، همکاری دارند.

انتقاد شورای ولایتی هلمند از کندی عملیات‎ها در لشکرگاه

در حالی‎که اعضای شورای ولایتی هلمند می‎گویند طالبان خودشان را تا حومه‎های شهر لشکرگاه رسانده اند، اما والی این ولایت می‎گوید که عملیات‎ها در این ولایت دست آوردهای خوبی داشته است.

Thumbnail

نزدیک به یک هفته پیش عملیات‎هایی زیر نام «خالد سوم» از سوی نیروهای امنیتی در بخش ‏های ناامن ولایت هلمند راه اندازی شدند. اکنون اما، شورای ولایتی هلمند از کندی این عملیات‎ها انتقاد می ‏کند و می گوید که نیروهای امنیتی باید هر چه زودتر شهر لشکرگاه را از وجود طالبان پاک‎سازی کند.

اعضای شورای ولایتی هلمند تأکید دارند که نیروهای امنیتی در این مدت حتا نتوانسته اند که طالبان را از حومه‎های شهر لشکرگاه بیرون کنند.

گل آغا مسلم، عضو دیگر شورای ولایتی هلمند نیز بیان داشت: «تمام راه‎های ولسوالی‎ها بند است، و در داخل شهر نیز مردم از صدای تیر اندازی آرامش ندارند، و عملیات که اکنون نیز جریان دارد فکر نمی کنم موفق شود.»

این درحالی است که مقام‎های محلی در ولایت هلمند می‎گویند که نیروهای امنیتی در این عملیات‎ها دست آوردهای خوب داشته است.

حیات الله حیات، والی ولایت هلمند اظهار داشت: «ما به این خاطر این عملیات‎ها در ولسوالی‎ها آغاز کرده ایم که در آنجا طالبان را شکست بدهیم تا حملات آنان بر شهر کم شود. و هم اکنون عملیات ما بسیار با موفقیت به پیش می رود.»

عملیات «خالد سوم» در حالی در ولایت هلمند راه اندازی شده است که هم اکنون چندین بخش این ولایت بدست گروه طالبان است.

مقام ‎های محلی در ولایت هلمند می‎گویند که این عملیات‎ها در ولسوالی‎های سنگین، مارجه، نادعلی و گرم سیر نیز آغاز شده اند و در این عملیات‎ها، نیروهای دریایی امریکایی نیز با نیروهای امنیتی افغان، همکاری دارند.

هم‌رسانی کنید