تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شاهراه کندز-بغلان به روی رفت و آمد باز شد

نیروهای دولتی می‎گویند که پس از نبردهای چهار روزه، توانستند تا ایست‏ های بازرسی طالبان را درچند بخش شاهراه کندز-بغلان به ویژه در روستای مدرسه ولسوالی علی آباد، نابود کنند و این راه را به روی رفت و آمد مردم باز کنند.

درهمین حال، مقام‎های امنیتی نیز تأکید دارند که نیروهای امنیتی در نبردها با گروه طالبان، ضربات سنگینی را به این گروه وارد کرده اند.

سید قربان موسوی، رییس ارکان فرقۀ بیست پامیر، می گوید: «۲۳  تن از مخالفان مسلح کشته شدند و۱۳ تن دیگر آنان زخمی شدند و تعدادی از سلاح‎های آنان نیز نابود شدند. نیروهای امنیتی ماین های آن ها را نیز خنثی کردند و اکنون راه باز شده است. »

از سویی هم، نظامیان در این ولایت ادعا می کنند که تمامی روستاهای نزدیک به شاهراه کندز-بغلان از وجود طالبان پاک سازی شده اند.

شاه علم ادیب، رییس ارکان کندز اول نظم عامه کندز، در این باره گفت: «ما یک عملیات کردیم بر پوسته آن ها( مخالفان مسلح)،که ۸ تن آنان کشته شدند و باشنده گان محل جسد آنان را جمع کردند، ۱۰ تن دیگر از آنان زخمی شدند که وضعیت شان خراب است.»

جان آغا، فرمانده امنیه ولسوالی علی آباد کندز نیز بیان داشت: «برای محافظت این ساحه باید یک پایگاه ساخته شود که از ورد طالبان جلوگیری شود.»

خبرنگار طلوع نیوز که در ساحۀ درگیری در این منطقه رفته است می‎گوید از خانه‎ها در این منطقه به حیث سنگرهای نبرد استفاده شده است که اکنون این خانه ها به ویرانه مبدل گشته اند.

نظر محمد، باشندۀ این محل می‎گوید: «مرکز طالبان در این خانه بود و در این خانه سلاح های سبک و سنگین بود.»

Civilian houses in Ali Abad district in Kunduz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقام های امنیتی می گویند، طالبان در چهار روز گذشته، بیشتر در روستای مدرسه و عمرخیل ولسوالی علی آباد، حضور داشتند و از همین رو، رفت و آمد در شاهراه کندز-بغلان متوقف شده بود.

شاهراه کندز-بغلان به روی رفت و آمد باز شد

فرماندۀ ارتش در کندز می‎گوید که پس از پاک سازی روستاهای مدرسه و عمرخیل شهر کندز از وجود طالبان، شاهراۀ کندز-بغلان به روی رفت و آمد باز شد.

Thumbnail

نیروهای دولتی می‎گویند که پس از نبردهای چهار روزه، توانستند تا ایست‏ های بازرسی طالبان را درچند بخش شاهراه کندز-بغلان به ویژه در روستای مدرسه ولسوالی علی آباد، نابود کنند و این راه را به روی رفت و آمد مردم باز کنند.

درهمین حال، مقام‎های امنیتی نیز تأکید دارند که نیروهای امنیتی در نبردها با گروه طالبان، ضربات سنگینی را به این گروه وارد کرده اند.

سید قربان موسوی، رییس ارکان فرقۀ بیست پامیر، می گوید: «۲۳  تن از مخالفان مسلح کشته شدند و۱۳ تن دیگر آنان زخمی شدند و تعدادی از سلاح‎های آنان نیز نابود شدند. نیروهای امنیتی ماین های آن ها را نیز خنثی کردند و اکنون راه باز شده است. »

از سویی هم، نظامیان در این ولایت ادعا می کنند که تمامی روستاهای نزدیک به شاهراه کندز-بغلان از وجود طالبان پاک سازی شده اند.

شاه علم ادیب، رییس ارکان کندز اول نظم عامه کندز، در این باره گفت: «ما یک عملیات کردیم بر پوسته آن ها( مخالفان مسلح)،که ۸ تن آنان کشته شدند و باشنده گان محل جسد آنان را جمع کردند، ۱۰ تن دیگر از آنان زخمی شدند که وضعیت شان خراب است.»

جان آغا، فرمانده امنیه ولسوالی علی آباد کندز نیز بیان داشت: «برای محافظت این ساحه باید یک پایگاه ساخته شود که از ورد طالبان جلوگیری شود.»

خبرنگار طلوع نیوز که در ساحۀ درگیری در این منطقه رفته است می‎گوید از خانه‎ها در این منطقه به حیث سنگرهای نبرد استفاده شده است که اکنون این خانه ها به ویرانه مبدل گشته اند.

نظر محمد، باشندۀ این محل می‎گوید: «مرکز طالبان در این خانه بود و در این خانه سلاح های سبک و سنگین بود.»

Civilian houses in Ali Abad district in Kunduz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقام های امنیتی می گویند، طالبان در چهار روز گذشته، بیشتر در روستای مدرسه و عمرخیل ولسوالی علی آباد، حضور داشتند و از همین رو، رفت و آمد در شاهراه کندز-بغلان متوقف شده بود.

هم‌رسانی کنید